Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej" na podstawie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021r. poz. 152).
 
Wnioski można składać w terminie od dnia: 01 lutego 2021r. do dnia 31 marca 2021r.
 
Warunki otrzymania dotacji:
 
1. posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
2. prowadzenie na dzień 30 listopada 2020 r. działalności gospodarczej oznaczonej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w § 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. poz. 152).,
3. działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 listopada 2020 r.,
4. przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
 
Listę branż objętych wsparciem znaleźć można w „Zasadach udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia" pod
 
Wniosek o udzielenie dotacji należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu praca.gov.pl (PSZ-DBKDG): https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA
 
Wniosek należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, a następnie przekazać do powiatowego urzędu pracy właściwego terytorialnie ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.
 
Wnioski złożone w wersji papierowej nie będą rozpatrywane.
 
Na portalu praca.gov.pl (Wniosek PSZ-DBKDG) zamieszczono m.in. zasady udzielania dotacji, instrukcję składania wniosku oraz wzór umowy - zachęcamy Państwa do zapoznania się!
 
Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie pod numerem telefonu: 34 313 50 20 oraz  na stronie internetowej w dziale: Dla pracodawców i przedsiębiorców/ Tarcza antykryzysowa COVID-19/ Dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw określonych branż (rozporządzenie rozdział 3), link: https://myszkow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/rr3-koszty

02

LUT

2021

632

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.