Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
 
z dnia 17 marca 2021 roku
 
w sprawie : zwołania XXXIII sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920)
 
p o s t a n a w i a m
zwołać na dzień 25 marca 2021 roku o godz. 9.30 XXXIII sesję Rady Powiatu  w Myszkowie, która odbędzie się w  formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych za rok 2020 (referuje Dyrektor PZD w Myszkowie – Zbigniew Cesarz).
6. Sytuacja sanitarno – epidemiologiczna na terenie powiatu myszkowskiego za rok 2020. (referuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie – dr nauk med. Marek Olenderek).
7. Informacja nt. środków będących w dyspozycji PUP w Myszkowie w 2021 roku oraz realizacji projektów współfinansowanych przez UE w ramach EFS (referuje Z- ca Dyrektora PUP w Myszkowie Marzena Kulak).
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół: Liceum Ogólnokształcącego im. mjr H. Sucharskiego w  Myszkowie, Zespołu Szkół Nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie, Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2021              z tytułu subwencji ogólnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2021 związanych z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2021 związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2021 – 2033. 
14. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Powiatu z dnia 25 lutego 2021 roku.
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
17. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady
 
    Wojciech Picheta
 

22

MAR

2021

576

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.