Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 21 kwietnia 2021 roku
 
w sprawie : zwołania XXXIV sesji Rady Powiatu w Myszkowie
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920)
 
p o s t a n a w i a m
 
zwołać na dzień 28 kwietnia 2021 roku o godz. 10.00 XXXIV sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w  formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2020 rok.(referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie Pani Agnieszka Sionek).
6. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.(referuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie Pani Agnieszka Sionek)
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności             Myszkowie za rok 2020. (referuje Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania               o Niepełnosprawności w Myszkowie Pani Anna Kos)
8. Ocena stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej                                          i przeciwpowodziowej (referuje Komendant Powiatowy PSP w Myszkowie Pan Sergiusz Wiśniewski)
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie. 
10. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2021 związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2021. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2021. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2021 – 2033. 
15. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu z dnia 25 marca 2021 roku.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
18. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady
Wojciech Picheta

22

KWI

2021

412

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.