Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 r.

Powiat Myszkowski przystąpił do realizacji  Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021r. finansowanego ze środków Budżetu Państwa w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania: 10 200,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 10 200,00 zł.  

Cele Programu:
Głównym celem programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 r. jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę  nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz z orzeczeniami równoważnymi, poprzez  czasowe i doraźne   odciążenie ich od trudnych obowiązków dnia codziennego.

Na terenie Powiatu Myszkowskiego program realizowany jest w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.  
 
Celem realizowanej formy wsparcia jest podnoszenie poziomu kompetencji opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie doskonalenia technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych, profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia, kontaktów społecznych oraz wsparcie opiekunów poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologicznym.

Adresaci Programu
Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  •  dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  •  członków rodzin osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Realizacja Programu

Na terenie Powiatu Myszkowskiego  wsparciem w formie opieki wytchnieniowej poprzez specjalistyczne poradnictwo planowane jest objęcie 4 opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 3 opiekunów sprawujących opiekę  nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Łącznie 7 osób.

Podstawa prawna Programu
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).
 
Termin naboru wniosków w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021 upływa z dniem 13 sierpnia 2021 roku.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Powiatu Myszkowskiego zainteresowanych możliwością skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” do składania Kart zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021.
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Programu prosimy o kontakt  z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie, ul.Partyzantów 21, 42-300 Myszków.
Tel. 34 315-79-08 lub 34 313-02 98
Osoba do kontaktu: Jolanta Maciąg-Sokół

Dokumenty do pobrania:

28

CZE

2021

481

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.