Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 r.

Powiat Myszkowski przystąpił do realizacji  Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021r. finansowanego ze środków Budżetu Państwa w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinansowania: 10 200,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 10 200,00 zł.  

Cele Programu:
Głównym celem programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 r. jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę  nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami dorosłymi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz z orzeczeniami równoważnymi, poprzez  czasowe i doraźne   odciążenie ich od trudnych obowiązków dnia codziennego.

Na terenie Powiatu Myszkowskiego program realizowany jest w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach specjalistycznego poradnictwa psychologicznego lub terapeutycznego oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.  
 
Celem realizowanej formy wsparcia jest podnoszenie poziomu kompetencji opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie doskonalenia technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych, profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia, kontaktów społecznych oraz wsparcie opiekunów poprzez specjalistyczne poradnictwo w zakresie psychologicznym.

Adresaci Programu
Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  •  dziećmi do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  •  członków rodzin osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Realizacja Programu

Na terenie Powiatu Myszkowskiego  wsparciem w formie opieki wytchnieniowej poprzez specjalistyczne poradnictwo planowane jest objęcie 4 opiekunów osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz 3 opiekunów sprawujących opiekę  nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Łącznie 7 osób.

Podstawa prawna Programu
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).
 
Termin naboru wniosków w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2021 upływa z dniem 13 sierpnia 2021 roku.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Powiatu Myszkowskiego zainteresowanych możliwością skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” do składania Kart zgłoszenia do Programu „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2021.
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Programu prosimy o kontakt  z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie, ul.Partyzantów 21, 42-300 Myszków.
Tel. 34 315-79-08 lub 34 313-02 98
Osoba do kontaktu: Jolanta Maciąg-Sokół

Dokumenty do pobrania:

Autor:  Biuro Promocji, Kultury i Sportu
28
CZE
2021
1301
razy
czytano

701/4321

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski