Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Radni Powiatowi obradowali na sesji, podczas której podjęto szereg uchwał, m.in. dotyczących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, utworzenia klastra energii, programu naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Po przyjęciu porządku obrad, Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk przedstawił sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym. W tym czasie Zarząd odbył 4 posiedzenia i przyjął 58 uchwał. 
Warto podkreślić działanie Zarządu w kontekście usuwania skutków wichur z okresu wakacji i naprawy dachu w ZS nr 1 w Myszkowie. Zarząd przeznaczył na naprawę dachu środki z rezerwy ogólnej. 
Jak zaznaczył Starosta, nastąpił również przegląd dachów w pozostałych jednostkach. W niektórych występują problemy ze szczelnością, są to stare konstrukcje, które wymagają częściowych napraw. W Zespole Szkół nr 2 sytuacja jest rozwiązana z uwagi na trwającą termomodernizację. W Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie niewielka ilość dachu jest do odtworzenia. Wszystkie te naprawy zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie.

Z działań Zarządu można wymienić m.in. przyjęcie możliwości współfinansowania z Gminą Żarki przebudowy ul. Szkolnej w wysokości 50%, a także drogi powiatowej Przybynów-Zaborze w części dotyczącej budowy chodnika.
Zarząd zabezpieczył również środki na wykonanie dokumentacji projektowej dot. przebudowy drogi powiatowej 3802S w Lgocie Górnej.
Zarząd zapoznał się także z uchwałą Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w sprawie dotacji dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej 2312S na odcinku Cynków-Krusin. W ramach współpracy na linii powiat-gmina, pomoc zostanie udzielona w wysokości 50% wartości zadania. 

Pełne sprawozdanie Starosty można znaleźć tutaj: BIPhttps://powiatmyszkowski.bip.net.pl/?a=14134

SP ZOZ
Radni rozmawiali również na temat sytuacji w SP ZOZ. Zdanie były różnorodne, jak w każdej merytorycznej dyskusji. Wszystkim radnym zależy na tym, aby publiczna służba zdrowia funkcjonowała jak najlepiej. Jak podkreślił Przewodniczący Rady Wojciech Picheta, plan naprawczy dla SP ZOZ jest realizowany dobrze, zwłaszcza że obecnie mamy do czynienia ze wzrostem minimalnych wynagrodzeń. Co więcej, z uwagi na pandemię, koszty działalności są jeszcze większe. 
Radna Zdzisława Polak zaznaczyła, że należy pozwolić działać dyrekcji SP ZOZ. Jest za wcześnie, aby wysnuwać obecnie daleko idące wnioski. 
Dyrektor Adam Miśkiewicz poinformował o działaniach w ramach planu, obejmujących m.in. optymalizację dyżurów lekarskich, działania związane z usługami ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego, gospodarkę lekami i krwią, funduszy unijnych. Dyrektor podkreśla również, że w pierwotnej strukturze Szpital zaczął funkcjonować od czerwca 2021. Wtedy została przywrócona praca wszystkich oddziałów szpitalnych zgodnie z ich profilem.
Ponadto należy podkreślić, że w oparciu o prognozy dotyczące przychodów, ich zakładany na 2021 rok poziom zostanie osiągnięty. 
Obecnie trwają rozmowy z NFZ o zwiększenie umowy na Kardiologię-hospitalizację o 2 mln zł. 
Szpital osiągnął wzrost przychodów względem ubiegłego roku ze sprzedaży badań diagnostycznych poprzez wprowadzenie atrakcyjnych pakietów dla pacjentów. 
Realizacja Narodowego Programu Szczepień w 2021 roku przyniosła 872 tys. zł zamiast planowanych 330 tys. 

Rada Powiatu przyjęła również uchwałę w sprawie współdziałania w celu zawarcia porozumienia o utworzeniu Klastra Energii. Powiat Myszkowski i gminy wchodzące w jego skład są zgodne w dążeniu do jego utworzenia. Podstawowym celem porozumienia w sprawie utworzenia Klastra Energii będzie zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez zmniejszenie energochłonności gospodarki oraz zwiększenie udziału źródeł OZE. Efektem przedmiotowej uchwały będzie umowa o partnerstwie pomiędzy Powiatem Myszkowskim a Gminą Myszków, Gminą Koziegłowy, Gminą Żarki, Gminą Poraj i Gminą Niegowa.

Transmisje z sesji Rady Powiatu BIP - https://powiatmyszkowski.bip.net.pl/?c=1744

04

PAŹ

2021

302

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.