Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Rada Powiatu w Myszkowie przyjęła uchwałę budżetową na 2022 rok. Przygotowany przez Zarząd Powiatu budżet uzyskał pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji Rady Powiatu. Głosowanie przebiegło sprawnie. Nie było ani jednego głosu przeciw. Budżet jest imponujący pod względem planowanych inwestycji.

Uchwała budżetowa to niezwykle ważny dokument, który określa zamierzenia i możliwości realizacji przedsięwzięć w kolejnym roku. 

Jak poinformował Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk, budżet został opracowany na podstawie informacji Ministra Finansów, decyzji Wojewody Śląskiego oraz własnych szacunków dotyczących prognozowanych dochodów własnych, przychodów i rozchodów.
Starosta zapoznał radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie oceniła budżet Powiatu Myszkowskiego na rok 2022.

Dochody budżetu ogółem zostały ustalone w wysokości 82.768.888 zł, natomiast wydatki w kwocie 107.499.498 zł. Deficyt zostanie sfinansowany z kredytu długoterminowego w kwocie 1,6 mln zł i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w odrębnych ustawach w kwocie 19.088.806 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

W opinii klubów radnych, budżet imponuje pod względem inwestycji, dzięki którym Powiat Myszkowski wiele zyska. Część radnych wyrażała wątpliwości odnośnie sytuacji SP ZOZ i różnicy między dochodami i wydatkami. 

Ostatecznie nad budżetem głosowało 18 radnych, w tym 13 było za, 5 wstrzymało się od głosu.

Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk podziękował wszystkim radnym za przyjęcie budżetu. Jak stwierdził, to budujące, że nie było głosów przeciwnych. Starosta podziękował za konstruktywną pomoc, zaznaczając, że radni mieszkający w różnych miejscach, w różnych gminach dobrze czują potrzeby mieszkańców i znają uwarunkowania konkretnych miejscowości.

Wielu radnych podkreślało, że budżet na rok 2022 jest wyjątkowo rozbudowany pod względem zakresu inwestycyjnego. Z takim rozmachem nie mamy do czynienia w wielu powiatach, które są większe od Powiatu Myszkowskiego. W wyniku podjętych działań, poprawi się infrastruktura powiatowa, z której na co dzień korzystają mieszkańcy.

30

GRU

2021

565

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.