Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Powiat Myszkowski 2021

Mijający rok był dla Powiatu Myszkowskiego bardzo owocny z uwagi na podjęte inwestycje i zrealizowane przedsięwzięcia. Pomimo pandemii, wszystkie jednostki powiatowego samorządu zanotowały świetne wyniki. Zarząd prowadził politykę wykorzystującą pozyskane środki zewnętrzne, współpracując z gminami oraz ościennymi powiatami. Poniżej wybór ważnych przedsięwzięć w mijającym roku.

Pozyskane środki

Skuteczność Powiatu Myszkowskiego w pozyskiwaniu środków zewnętrznych staje się już przysłowiowa. W roku 2020 pozyskano łącznie 37 348 744 zł środków rządowych i unijnych, co było rekordem w całej historii powiatu. W roku 2021 do powiatowego budżetu można dodać kolejne sumy.

 •  15.000.000,00 zł – na ścieżki rowerowe i zakup zeroemisyjnych autobusów (Polski Ład)
 •  6.206.181,30 zł – na remonty i budowy dróg: remont wiaduktu w Kotowicach, przebudowa drogi Cynków-Krusin (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)
 •  3.000.000,00 zł dla SP ZOZ na montaż instalacji fotowoltaicznej i przebudowę oraz modernizację centralnej sterylizatorni i laboratorium w Szpitalu Powiatowym (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)
 •  837.000 zł – otwarcie 2 nowych linii autobusowych (Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych)
 •  160.000 – na budowę strzelnicy pneumatycznej (konkurs ofert ogłoszony przez Ministra Obrony Narodowej)

Środki te są lub będą przeznaczone na zadania w zakresie budowy i remontów dróg, inwestycji w sferze ochrony zdrowia i szkolnictwa średniego i działania bieżące. Wszystkie te przedsięwzięcia oznaczają wzrost jakości życia w Powiecie Myszkowskim.

Służba zdrowia

 •  otwarcie Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym – środki na ten cel zaplanowano w wysokości 4.281.585,22 zł, w tym dotacja z budżetu państwa – 3.000.000,00 zł
 •  nowe kardiomonitory – 5 wysokiej klasy specjalistycznych urządzeń dla Szpitala Powiatowego, przekazanych z Agencji Rezerw Materiałowych
 •  przeprowadzenie termomodernizacji części administracyjnej SP ZOZ i montaż instalacji fotowoltaicznej

Transport publiczny

W dziedzinie transportu Powiat Myszkowski podjął ważne działania:

 •  otwarcie nowych linii komunikacyjnych i skomunikowanie łącznie 47 miejscowości w całym powiecie. Obecnie w Powiecie Myszkowskim działa 6 powiatowych linii autobusowych.
 •  utworzenie Powiatowo-Gminnego Związku „Jedźmy razem!”, który będzie zarządzał powiatową komunikacją

Inwestycje drogowe

 •  remont wiaduktu w Kotowicach - wartość zadania 5 886 023,30 zł (inwestycja będzie zakończona w 2022 r)
 •  przebudowa drogi Cynków-Krusin wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej – wartość zadania 2 506 315,31 zł
 •  remont drogi Zaborze-Biskupice – Powiat Myszkowski partycypował w inwestycji w kwocie 127 030 zł.

Ponadto wykonano projekty dokumentacji technicznych na planowane inwestycje: 

 •  przebudowa DP Sokoloniki-Zagórze
 •  budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lgota Mokrzesz-Nowa Kuźnica wraz z kanalizacją deszczową 
 •  budowa ścieżki pieszo-rowerowej Koziegłówki-Mysłów-Osiek wraz z kanalizacją deszczową i częściową przebudową nawierzchni (dokumentacja w trakcie realizacji)
 •  przebudowa drogi powiatowej Postęp-rondo Myszków Mrzygłód na odcinku 8 km (dokumentacja w trakcie realizacji)
 •  przebudowa skrzyżowania w Mirowie wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi powiatowej (dokumentacja w trakcie realizacji)
 •  przebudowa drogi powiatowej – budowa ścieżki rowerowej Poraj (Jastrząb)-Koziegłowy

Szkolnictwo

 •  otwarcie sali gimnastycznej w ZS nr 1
 •  remonty bieżące w LO Myszków i ZS w Żarkach
 •  termomodernizacja w ZS nr 2
 •  projekty miękkie dla uczniów Szansa na sukces 

Imprezy artystyczne

 •  Nasz Talent – powiatowy festiwal, w którym wystąpili najbardziej utalentowani młodzi wokaliści z Powiatu Myszkowskiego
 •  Dożynki Powiatowe – w tym roku we współpracy z Gminą Koziegłowy
 •  współorganizacja szeregu imprez sportowych i kulturalnych w ramach bieżącego wsparcia

Współpraca z instytucjami i organizacjami

 • -w ramach corocznego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych udzielono dotacji 18 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 59.720,00 zł, a także wsparcia 22 podmiotom organizującym wydarzenia sportowo-kulturalno-promocyjne. Z uwagi na pandemię, zakres współpracy był nieco węższy.
 •  Nawiązanie współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach w kontekście organizacji wydarzeń na terenie Powiatu Myszkowskiego
 •  Powiat Myszkowski wziął udział w zbiórce darów na rzecz Kresowian i zebrał podarunki oraz środki pieniężne, które zostały przekazane na Litwę.
 •  Zawarcie porozumienia z Oddziałem Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Częstochowie

Działalność jednostek powiatowych
Przez cały rok efektywnie funkcjonowały jednostki Powiatu Myszkowskiego – szkoły ponadpodstawowe, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zarząd Dróg, Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Rodzinny Dom Dziecka.


Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk o 2021 roku 

- Był to rok nowych przedsięwzięć i decyzji o charakterze strukturalnym, dzięki którym dążyliśmy i dążymy nadal do stałego usprawniania infrastruktury powiatowej z myślą o naszych mieszkańcach. Przede wszystkim, uzyskaliśmy kolejne bardzo wysokie dofinansowania ze środków zarówno unijnych, jak i budżetu państwa. Przypomnę tylko, że ubiegły rok był pod tym względem rekordowy w historii powiatu, pozyskaliśmy ponad 37 milionów zł. Środki te już są wykorzystywane. W roku 2021 również nasz budżet został zasilony ogromnymi sumami. Tak duże dofinansowanie rysuje przed nami pomyślną perspektywę na kolejne lata. 
Pod względem inwestycyjnym przed Powiatem Myszkowskim otworzyły się wielkie możliwości. Ważnym dokonaniem w mijającym roku było zawarcie porozumienia z gminami odnośnie utworzenia Związku Powiatowo-Gminnego, który przejmie zarządzanie komunikacją publiczną. Warto przypomnieć, że wiosną otworzyliśmy nowe linie komunikacyjne, dzięki czemu udało się skomunikować łącznie 47 miejscowości w całym powiecie. 
Z ważnych zrealizowanych inwestycji chciałbym podkreślić otwarcie sali gimnastycznej w ZS nr 1 oraz Oddziału Intensywnej Terapii w Szpitalu. Oczywiście nasze działania na drogach powiatowych i wojewódzkich są również bardzo zaawansowane. Myślę, że jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji był remont drogi na Biskupice. Prowadziliśmy rozmowy w tym zakresie z Powiatem Częstochowskim oraz Gminą Olsztyn i udało się doprowadzić do przeprowadzenia inwestycji, mimo iż nie jest to nasz obszar. Trwają prace nad remontem wiaduktu w Kotowicach, zmodernizowaliśmy drogę Cynków-Krusin, a kolejne inwestycje dzięki pozyskanym środkom lada chwila się rozpoczną. Na bieżąco remontujemy szkoły, świetnie przebiegła na przykład termomodernizacja w ZS nr 2. Prowadzimy ważne programy dla uczniów, które pomagają w wejściu na rynek pracy. Nasze jednostki – PUP, PCPR, PPPP realizują projekty będące odpowiedzią na społeczne zapotrzebowanie w zakresie pomocy i opieki. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi i instytucjami, wspierając działania stowarzyszeń na naszym terenie i zawiązując porozumienia z takimi instytucjami jak WORD czy KRUS. 
Podsumowując rok, chciałbym bardzo podziękować Pani Europoseł Jadwidze Wiśniewskiej, Panu Posłowi na Sejm RP Mariuszowi Trepce  i Panu Radnemu Sejmiku Śląskiego Piotrowi Bańce za wsparcie w związku z pozyskiwaniem środków zewnętrznych i popieranie naszych inicjatyw inwestycyjnych. Dziękuję również Członkom Zarządu Powiatu, wszystkim Radnym Powiatowym, jak również naszym jednostkom organizacyjnym za owocną i merytoryczną pracę. Trzeba podkreślić, że ważnym elementem naszej polityki powiatowej jest również współpraca z gminami, bez której wiele inwestycji nie mogłoby powstać. Dziękuję więc Wójtom i Burmistrzom gmin w Powiecie Myszkowskim za możliwość wymiany poglądów i aktywną współpracę, która od początku obecnej kadencji zaowocowała wieloma wspólnymi dokonaniami. A przecież to wszystko, o czym wspomniałem, to tylko część całej pracy. 
Warto także przypomnieć, że w związku z pandemią koronawirusa, otworzyliśmy w Starostwie Powiatowym punkt szczepień masowych, jak również sprowadziliśmy do Myszkowa mobilny punkt szczepień. 
Wszystko, co robimy jako Powiat Myszkowski, kierunki naszych inwestycji i decyzje wynikają z konieczności trwałej rozbudowy szeroko rozumianej infrastruktury powiatowej. Podejmujemy te działania po to, abyśmy jako mieszkańcy czuli się u siebie dobrze, bezpiecznie i mieli poczucie, że mieszka się tu wygodnie.

 

 

Autor:  Biuro Promocji, Kultury i Sportu
30
GRU
2021
985
razy
czytano

575/4315

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
 • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
 • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
 • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
 • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski