Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zakończyła się kadencja Powiatowej Rady Rynku Pracy

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Myszkowie odbyło się spotkanie, podczas którego Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk podziękował za pracę członkom Powiatowej Rady Rynku Pracy.yes

- Dziękuję Państwu za wiele konstruktywnych uwag. Było to wszystko szczególnie cenne, gdyż dzięki wspólnemu pochyleniu się nad rozmaitymi złożonymi zagadnieniami, możemy lepiej rozumieć specyfikę lokalnego rynku pracy – mówił Starosta Piotr Kołodziejczyk, wyrażając wdzięczność za wkład Rady w prowadzenie polityki rynku pracy.

Podziękowania za współpracę, wsparcie i zaufanie przekazała członkom Rady również Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie Urszula Koral.

W spotkaniu wzięli udział, reprezentujący Powiat Myszkowski – Wicestarosta Mariusz Morawiec i Sekretarz Krystyna Jasińska.

Członkami w latach 2018-2021 byli:

Andrzej Giewon - desygnowany przez NSZZ "Solidarność" w Myszkowie
Marek Gruszka - desygnowany przez Radę OPZZ Województwa Śląskiego
Jarosław Kumor - desygnowany przez Śląską Izbę Rolniczą w Myszkowie
Marcin Kuta - desygnowany przez Regionalną Organizację Pracodawców w Częstochowie
Andrzej Pluta - desygnowany przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie
Krzysztof Różczka - desygnowany przez Ochotnicze Hufce Pracy, Hufiec Pracy w Myszkowie
Adam Zaczkowski - desygnowany przez Spółdzielnię Socjalną PORACTIV w Poraju
Ireneusz Zygier - desygnowany przez Cech Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Myszkowie
Andrzej Jastrzębski - desygnowany przez Radę Powiatu w Myszkowie
Beata Pochodnia - desygnowana przez Radę Miasta w Myszkowie
Zbigniew Rajczyk - desygnowany przez Radę Gminy Poraj
Tomasz Szymankiewicz - desygnowany przez Forum Związków Zawodowych

Rada jest organem powoływanym na czteroletnią kadencję i spełnia rolę opiniodawczo-doradczą, współpracując ze starostą w zakresie rynku pracy na danym terenie. Odnosi się to do planów i sprawozdań, projektów w zakresie promocji zatrudnienia

Członkami powiatowej rady rynku pracy są osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur organizacji związkowych i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

13

STY

2022

674

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.