Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zmiany w zasadach udzielania świadczeń 500+

Zmiany w zasadach udzielania świadczeń 500+  dla rodzin zastępczych oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych
 
PCPR w Myszkowie informuje, że zgodnie z obowiązującymi od 1 styczna 2022r. przepisami ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981), wprowadzono zmiany w programie „Rodzina 500+”,
 
  1. w przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej po 31 grudnia 2021 r. zastosowanie mają nowe przepisy dotyczące ustalania przez ZUS prawa do świadczenia wychowawczego. W takich przypadkach, rodziny zastępcze, aby otrzymać wsparcie z programu „Rodzina 500+”, powinny złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze na nowych zasadach do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie drogą elektroniczną poprzez platformę PUE ZUS na dedykowanym formularzu SW-O.
  2. w sytuacji, gdy sprawujący pieczę zastępczą rodzic zastępczy lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej złożył przed dniem 1 stycznia 2022r. wniosek o dodatek wychowawczy o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, to rozpatrzenie tego wniosku i wypłata przyznanego na jego podstawie świadczenia, to wciąż zadanie starosty na podstawie przepisów dotychczasowych. 
Przepisy te obowiązywać będą do dnia 31.05.2022 r.
 
Czyli w sytuacji, gdy np. rodzic zastępczy złożył wniosek o dodatek kilka lat temu, np. w 2016r., a prawo do dodatku wychowawczego jest mu przedłużane z urzędu przez starostę co roku, na kolejne 12 miesięcy, w trybie art. 87 ust. 1b ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, Starosta przyzna świadczenie do dnia 31.05.2022 r.
 
Od dnia 01.06.2022 r., wszystkie rodziny zastępcze oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych składają wnioski o świadczenie 500+ do ZUS zgodnie z nowymi zasadami.
 
Ponizej:
- zaświadczenie o umieszczeniu dziecka/dzieci w pieczy zastępczej dla celów ustalenia prawa do   
  świadczenia dobry start/świadczenia wychowawczego 
- jak utworzyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500 +  ( SW-0)

18

STY

2022

683

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.