Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 19 stycznia 2022 roku w sprawie : zwołania XLIV sesji Rady Powiatu w Myszkowie.
 
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 920 z późn.zm.) 
p o s t a n a w i a m  zwołać na dzień 27 stycznia 2022 roku o godz. 8.30  XLIV sesję Rady Powiatu  w Myszkowie, która odbędzie  się w  formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2021.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności  w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia przysługującego rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie  od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony z dotychczasowym najemcą i zawarcie kolejnej umowy (ODR).
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu  w Myszkowie na 2022 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Myszkowie na 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2022.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego.
15. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Powiatu z dnia 30 grudnia 2021 roku.
16. Wnioski i oświadczenia radnych.
17. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
18. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady
    Wojciech Picheta

20

STY

2022

420

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.