Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Myszkowskiego

Zarząd Powiatu w Myszkowie ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2022 roku przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego, zadań publicznych Powiatu Myszkowskiego w zakresie:

I. kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  • promowanie inicjatyw kulturalnych jako czynnika budowy tożsamości lokalnej i regionalnej poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych,
  • wspieranie inicjatyw artystycznych i kulturalnych wynikających z zadań statutowych organizacji pozarządowych.
  • współorganizowanie konkursów, olimpiad tematycznych o zasięgu powiatowym
  • współorganizowanie imprez propagujących dziedzictwo kulturowe Powiatu Myszkowskiego.

II. upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Upowszechnianie zdrowego trybu życia i osiągnięć w dziedzinie wychowania fizycznego        
i sportu poprzez organizację i wspieranie imprez sportowych, rekreacyjnych oraz innych form aktywnego wypoczynku.

Termin składania ofert: 17.02.2022 r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2022 roku na zadania z zakresu kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wynosi łącznie 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych). 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2022 roku na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wynosi łącznie 46,000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych).

Szczegółowe informacje można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Myszkowskiego, zakładka „Komunikaty ogłoszenia obwieszczenia- otwarte konkursy ofert”

https://powiatmyszkowski.bip.net.pl/?a=13198

27

STY

2022

362

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.