Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e  Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 23 sierpnia 2022 roku w sprawie : zwołania LV sesji Rady Powiatu w Myszkowie. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 528)
p o s t a n a w i a m zwołać na dzień 31 sierpnia 2022 roku o godz. 11.00  LV sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się  formie zdalnej,  z następującym porządkiem obrad :
      
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o stopniu przygotowania, zaawansowania i realizacji zadań inwestycyjnych uchwalonych przez Radę Powiatu na 2022 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2022 tytułem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego.
10. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Powiatu z dnia 27 lipca 2022 roku.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
13. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
       Wojciech Picheta 

24

SIE

2022

462

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.