Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Po pierwszym miesiącu zajęć widać, że szkoły średnie, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski, przystąpiły do nowego roku dobrze przygotowane. W ostatnim roku szkolnym w placówkach poczyniono ważne inwestycje, a w ostatnich tygodniach szkoły przeprowadziły wakacyjne remonty.

Zespół Szkół nr 1 w Myszkowie

Miniony rok szkoły w ZS nr 1 to przede wszystkim oddanie do użytku nowej, pełnowymiarowej hali sportowej. Łączny koszt inwestycji, realizowanej w latach 2017-2020, wyniósł 6.148.685,60 zł. Warto podkreślić, że Powiat Myszkowski pozyskał na ten cel pomoc zewnętrzną w ramach: 
- Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - Program Sportowa Polska – 1.959.200,00 zł 
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.449.576,15.
W minionym roku szkolnym odbyło się również przekazanie pneumatycznej strzelnicy. Powiat myszkowski otrzymał na to drugie zadanie 160.000 zł w ramach programu „Strzelnica w powiecie”.
W ostatnich miesiącach został wymieniony dach, który wcześniej uszkodziła silna wichura. Ważnym przedsięwzięciem inwestycyjnym była także naprawa studzienek kanalizacyjnych i odpływów.
Placówka wymalowała sale lekcyjne i bibliotekę, wymieniony został także gumolit.
Szkoła jest bardzo dobrze przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego. Został przeprowadzony przegląd techniczny budynku wraz z halą sportową. 

Zespół Szkół nr 2 w Myszkowie

W Zespole Szkół nr 2 zakończyła się w tym roku bardzo ważna inwestycja, jaką była kompleksowa termomodernizacja budynku. W ramach prac wykonana została m.in. wymiana instalacji c.o., nowa kotłownia, wymiana okien na spełniające normę WT 2021, docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wykonanie wymiany instalacji (pojemnościowych elektrycznych podgrzewaczy c.w.u.) wraz z izolacją cieplną oraz przyłączenie jej do nowej kotłowni.
Inwestycja była współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Wartość inwestycji to 2 699 126,26 zł, w tym dofinansowanie 1 850 936,51.
Placówka przeprowadziła również inwestycję związaną z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Ukończono windę, montaż platform schodowych, pochylnię zewnętrzną oraz przystosowano łazienki dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu wyrównywania różnic między regionami.
Wartość inwestycji to 308 355,42 zł, w tym dofinansowanie PFRON – 104 955,90 zł.

Wykonany został także remont chodnika przed budynkiem szkoły. 

W placówce od tego roku zaczyna działalność Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, w związku z czym w ostatnich tygodniach trwały prace nad przygotowaniem sal dydaktycznych.

Także pozostałe pomieszczenia szkoły poddano pracom remontowym, pomalowano klatkę schodową, zakupiono szafki dla uczniów klas pierwszych. 

Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie

Placówka w ostatnich latach poczyniła znaczne postępy inwestycyjne. W ubiegłym roku zakończono inwestycję w zakresie likwidacji barier architektonicznych, w ramach której zainstalowano platformę schodową dla osób niepełnosprawnych, przystosowano trzy łazienki (dwie w budynku szkoły i jedną w budynku hali sportowej),  wyremontowana została także część schodów. 
W budynku przeprowadzane są na bieżąco przeglądy techniczne, zarówno budynku szkoły, jak i hali sportowej. Przeglądom podlega wentylacja, instalacja gazowa itp. Przegląd budynku przed rozpoczęciem roku nie zawierał uwag. Wykonano także częściowy remont dachu, w związku z przeciekami.
Sale lekcyjne są odpowiednio przygotowane i wyposażone w konieczne pomoce szkolne i sprzęt.
Wszystkie pomieszczenia szkolne zostały zdezynfekowane, w szkole znajduje się również 
wystarczający zapas środków dezynfekujących oraz maseczek, gdyby okazały się niezbędne ze względów epidemicznych. 

Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach

Zespół Szkół w Żarkach prowadzi od dawna działalność, w której zakres wchodzą elementy inwestycyjne. Ważne w tym aspekcie jest pozyskiwanie środków zewnętrznych, zarówno przez placówkę, jaki organ prowadzący, czyli Powiat Myszkowski. W ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 12 000 zł na zakup lektur szkolnych, audiobooków i wyposażenia do biblioteki szkolnej.

Ważnym projektem jest rewitalizacja pomnika Tadeusza Kościuszki. W ramach konkursu Fundacji ORLEN "Czuwamy! Pamiętamy!" pozyskano na ten cel 10 000 zł. 
Projekt "Edukacyjna Sieć Antysmogowa" służąca zwiększeniu świadomości uczniów, rodziców jak również nauczycieli w zakresie szeroko rozumianej ekologii, problematyki jakości powietrza, zmian klimatu oraz zdrowego trybu życia. W ramach tego projektu szkoła otrzyma urządzenie na okres 24 miesięcy.
Szkoła pozyska także w ramach programu rządowego "Polski Ład", boisko plażowe, przeprowadzona także zostanie wymiana dwóch budynków gospodarczych.
Placówka realizuje również projekt dla uczniów LO "Szansa na sukces" Właściwe kreowanie postaw ucznia. Pozyskany koszt 181 000 zł. Wkład organu prowadzącego 20 000 zł.
ZS w Żarkach jest bardzo dobrze przygotowany na rozpoczęcie nauczania stacjonarnego. W ramach gwarancji wykonane zostały poprawki rynien, pokrycia dachu na łączniku oraz odpływów przy budynku szkoły. Pomalowane zostały ławki, miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych oraz część ogrodzenia przy wejściu do szkoły.

03

PAŹ

2022

401

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.