Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie odbyło się kolejne  posiedzenie Komisji  Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Myszkowskim.

Spotkaniu   przewodniczył  Starosta Myszkowski Piotr Kołodziejczyk -Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. W spotkaniu uczestniczyli członkowie w/w komisji oraz zaproszeni goście.

Podczas posiedzenia Komendant Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie insp. mgr Marcin Lemański przedstawił informację o stanie porządku i  bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu myszkowskiego w I półroczu 2022 r., kpt. Mateusz Nocuń z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej za I półrocze 2022 r. Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawił informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w I półroczu 2022 r. Powiatowy lekarz Weterynarii przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego w I półroczu 2022 r.

Ponadto przedmiotem obrad była ocena stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie powiatu myszkowskiego w I półroczu 2022 r., podsumowanie działań realizowanych przez powiatowe służby, inspekcje i straże w czasie letniego wypoczynku w ramach akcji „BEZPIECZNE WAKACJE 2022”, informacja o realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych powiatu myszkowskiego w II semestrze roku szkolnego oraz roczna informacja o stanie środowiska na obszarze Powiatu Myszkowskiego.

W spotkaniu uczestniczyli:

Członkowie komisji:

Piotr Kołodziejczyk    Przewodniczący Komisji Starosta Myszkowski

Zdzisława Polak         Członek Komisji Radna Powiatu Myszkowskiego

insp. Marcin Lemański Członek Komisji Komendant Powiatowy Policji  w Myszkowie

Włodzimierz Żak       Członek Komisji Burmistrz Miasta Myszkowa

Mariusz Morawiec      Członek Komisji Wicestarosta

 

oraz zaproszeni goście:

Petronela Musialik -Prokurator Prokuratury Rejonowej w Myszkowie, kpt.  Mateusz Nocuń, z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie, Klemens Podlejski -Burmistrz Miasta i Gminy Żarki, Katarzyna Kaźmierczak -Wójt Gminy Poraj, Jerzy Tatarek - Sekretarz Gminy Niegowa, Marek Olenderek – Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Myszkowie, Adam Sroka – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Myszkowie,  Mariola Majewska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Myszkowie, Danuta Służałek-Jaworska – Dyrektor Zespołu Szkół w Żarkach, Izabella Skabek – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Myszkowie, Jerzy Bryś – Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Myszkowie, Robert Pawlik – Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszkowie oraz Agnieszka Smuga Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Myszkowie.

 

 

21

LIS

2022

482

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.