Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Program naprawczy SP ZOZ zatwierdzony

Rada Powiatu przyjęła uchwałę o zatwierdzeniu przygotowanego przez dyrekcję Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej planu naprawczego jednostki.

Program został przewidziany na lata 2023-2025. Z ustawy o działalności leczniczej wynika, że jeżeli w sprawozdaniu finansowym występuje strata netto, kierownik danej jednostki – uwzględniając raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej – przedstawia raport podmiotowi tworzącemu w celu jego zatwierdzenia.

Dyrektor SP ZOZ w Myszkowie przedłożył Radzie Powiatu w Myszkowie program naprawczy. Dokument podsumowuje aktualną sytuację SP ZOZ, zawiera szczegółową analizę majątku trwałego i obrotowego, jak również kapitału własnego. Przedstawione są obecne zobowiązania i posiadane rezerwy na ten cel. Program podejmuje analizę wyniku finansowego, przychodów i kosztów. Szczegółowo zostały przedstawione zakładane cele w poszczególnych obszarach działalności SP ZOZ, w tym obszar rynkowy, majątkowy, finansowy, organizacyjny.

Jak czytamy w dokumencie, plan naprawczy obejmuje kluczowe kierunki działań i rozwoju, których podjęcie usprawni i zoptymalizuje funkcjonowanie SP ZOZ w Myszkowie. Celem programu jest ugruntowanie i wzmocnienie pozycji jednostki w systemie opieki zdrowotnej Województwa Śląskiego.

Rada Powiatu opowiedziała się za zatwierdzeniem programu. 11 radnych głosowało za przyjęciem uchwały, 8 wstrzymało się od głosu. Na uwagę zasługuje fakt, że nie było głosów przeciwnych.

25

LIS

2022

175

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.