Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

 
 
 
Powiat Myszkowski przystąpił do realizacji  Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 finansowanego ze środków Budżetu Państwa w ramach Funduszu Solidarnościowego.
 
Wartość dofinansowania: 104 284,80 zł.
Całkowita wartość zadania: 104 284,80 zł.  
 
Cele Programu
Głównym celem programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę  nad:
1)dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2)osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności  lub orzeczenie równoważne,
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnieniowej.
Odciążenie członków rodzin/opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich  w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa, zapewnienie czasu  na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwianie niezbędnych spraw.   
 
Na terenie Powiatu Myszkowskiego świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w 2023 roku realizowane będzie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 
Realizacja Programu
W ramach programu planuje się objęcie wsparciem 12 osób sprawujących opiekę nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w ilości 170 godzin dla każdej osoby oraz 3 opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności w ilości 172 godziny dla każdego opiekuna. Łącznie wsparcie uzyska 15 osób.
Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawującą całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.
Przyznając usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem  z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które:
posiadają niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
wymagają wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności) oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami  pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności,
stale przebywające w domu tj. nie korzystają z internatu, ośrodka wsparcia.
 
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej  nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.
 
Podstawa prawna Programu
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym.
 
Termin naboru wniosków w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023 upływa z dniem 28 lutego 2023 roku.
 
W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Powiatu Myszkowskiego zainteresowanych możliwością skorzystania ze wsparcia w ramach programu  „Opieka Wytchnieniowa” do składania Kart zgłoszenia do Programu  „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023.
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat Programu prosimy o kontakt  z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie, ul.Partyzantów 21, 42-300 Myszków.
Tel. 34 315-79-08 lub 34 313-02 98
Osoba do kontaktu: Jolanta Maciąg-Sokół
 
Wymagane dokumenty:

05

STY

2023

153

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.