Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Mijający rok był dla Powiatu Myszkowskiego bardzo owocny z uwagi na podjęte inwestycje i zrealizowane przedsięwzięcia. Wszystkie jednostki powiatowego samorządu zanotowały świetne wyniki. Zarząd prowadził politykę wykorzystującą pozyskane środki zewnętrzne, współpracując z gminami oraz ościennymi powiatami. Poniżej wybór ważnych przedsięwzięć w mijającym roku.

Pozyskane środki yes

W minionym roku Powiat Myszkowski kontynuował pozyskiwanie środków zewnętrznych, które przyczyniają się do rozbudowy powiatowej infrastruktury. Warto wymienić najważniejsze.

- 16.000.000,00 zł – na prace drogowe (Rządowy Program „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych II Edycja), w tym:
8.000.000,00 zł – przebudowa drogi powiatowej nr 1710S Sokolniki-Zagórze
5.000.000,00 zł – budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lgota Mokrzesz-Nowa Kuźnica w ramach przebudowy drogi powiatowej DP 3800S wraz z kanalizacją deszczową
2.945.000,00 zł – przebudowa DP 3810S ul. Słowackiego – Myszków – Nowa Wieś – skrzyż. DW 789

- 6.263.825,70 zł – przebudowa drogi powiatowej nr 3809S Przybynów-Zaborze (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)
- 5.430.000,00 zł – infrastruktura sportowa i instalacja OZE (Rządowy Fundusz „Polski Ład”, Program Inwestycji Strategicznych III Edycja), w tym:
3.340.000,00 zł – infrastruktura sportowa na terenie Powiatu Myszkowskiego
2.000.000,00 zł – instalacja OZE, wspomagająca pracę kotłowni w budynku PUP

- 912.870,75 zł – remont drogi powiatowej nr 1014S na odcinku od m. Postaszowice do m. Niegowa

4.798.165,00 zł – dofinansowanie dla Związku Powiatowo-Gminnego „Jedźmy razem!”

Inwestycje drogowe yes

- przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu DP nr 1713S w Kotowicach (wartość zadania 5.886.023,30 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 3.237.312,81 zł)
- przebudowa drogi powiatowej nr 2809S Przybynów-Zaborze (wartość zadania 8.494.516,30 zł)
- remont DP 1712, na odc. Ogorzelnik-Zdów do granicy z powiatem zawierciańskim (wartość zadania 232.696,78 zł)
- remont DP 1014S na odc. Postaszowice-Niegowa (wartość zadania 1.785.839,58 zł)
- remont DP 3810S ul. Słowackiego-Myszków-Nowa Wieś – skrzyż. z DW 789 (wartość zadania 3.073.120,07 zł
- przebudowa DP nr 1012S – budowa ścieżki rowerowej Poraj (Jastrząb)-Koziegłowy (wartość zadnia 10.790.900,24 zł)


Służba zdrowia yes

- przebudowa i modernizacja centralnej sterylizatorni oraz laboratorium wraz z zakupem sprzętu (wartość zadania 2.868.000 zł, w tym 2 mln z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)
- zakup i montaż agregatu wody lodowej (260.000,00 zł)
- zakup monitora do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca
- trwają prace związane z montażem fotowoltaiki o mocy 219 kW na terenie SP ZOZ (wartość zadania ok. 1.000.000 zł)

Transport publiczny yes

- Powiat wraz z gminami rozszerzył działalność Związku Powiatowo-Gminnego „Jedźmy razem!”, obecnie tworzy go 6 podmiotów: Powiat Myszkowski wraz z pięcioma gminami
- utworzenie nowych linii komunikacyjnych obejmujących cały Powiat Myszkowski, łącznie od stycznia 2023 będzie funkcjonować 21 linii, dzięki czemu skomunikowanie wielu miejscowości stało się wygodniejsze

Szkolnictwo yes

- oddanie do użytku strzelnicy sportowej w Zespole Szkół nr 1 w Myszkowie (pozyskane środki w kwocie 160.000 zł)
- zakończenie kompleksowej termomodernizacji w Zespole Szkół nr 2 w Myszkowie (wartość inwestycji to 2.699.126,26 zł, w tym dofinansowanie 1.850.936,51 zł)
- projekt „Szansa na sukces” w odniesieniu do kreowania postaw uczniów, pozyskane środki na ten cel to 181.000 zł. 
- remonty bieżące we wszystkich szkołach związane z utrzymaniem placówek w należytym stanie – ZS nr 1, ZS nr 2 w Myszkowie, LO w Myszkowie, ZS im. T. Kościuszki w Żarkach.

Imprezy artystyczne yes

- Nasz Talent – powiatowy festiwal, w którym wystąpili najbardziej utalentowani młodzi wokaliści z Powiatu Myszkowskiego
- Dożynki Powiatowe – w tym roku we współpracy z Gminą Koziegłowy
- współorganizacja szeregu imprez sportowych i kulturalnych na terenie Powiatu Myszkowskiego w ramach bieżącego wsparcia

Współpraca z instytucjami i organizacjami yes

- w ramach pomocy Ukrainie, Powiat Myszkowski zorganizował zbiórkę darów, a także przekazał dwie karetki pogotowia, które trafiły na front 
- w ramach corocznego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych udzielono dotacji 24 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 66.000,00 zł (sport, kultura), a także wsparcia 28 podmiotom organizującym wydarzenia sportowo-kulturalno-promocyjne. 

- Kontynuowanie współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach w kontekście organizacji wydarzeń na terenie Powiatu Myszkowskiego

- wybór nowych władz Forum Młodzieży Powiatu Myszkowskiego, które zostało powołane przez Zarząd Powiatu w Myszkowie

- Jak co roku, Powiat Myszkowski wziął udział w zbiórce darów na rzecz Kresowian i zebrał podarunki oraz środki pieniężne, które zostały przekazane na Litwę.

- bieżące współdziałanie z gminami Powiatu Myszkowskiego i powiatami ościennymi

- na uwagę zasługuje funkcjonowanie wszystkich jednostek Powiatu Myszkowskiego – Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Zarządu Dróg, Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Rodzinnego Domu Dziecka.

02

STY

2023

496

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.