Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e  Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie : zwołania LXIV sesji Rady Powiatu w Myszkowie. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku poz. 1526)
p o s t a n a w i a m  zwołać na dzień 6 kwietnia 2023 roku o godz. 8.00 LXIV sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych za rok 2022. (referuje Dyrektor Powiatowego zarządu Dróg w Myszkowie Pan Zbigniew Cesarz). 
7. Sytuacja sanitarno – epidemiologiczna na terenie powiatu myszkowskiego za rok 2022.(referuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie Pan dr Marek Olenderek)
8. Informacja komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.( referuje Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myszkowie Pan Sergiusz Wiśniewski)
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII/390/2022 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Myszkowskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego na rok 2023. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego.
13. Powołanie Komisji skrutacyjnej. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania odwołania przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Wojciecha Pichety z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie. 
16. Przyjęcie protokołów LXI sesji Rady Powiatu z dnia 24 lutego 2023 roku  i LXII sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu z dnia 15 marca 2023 roku.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
19. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady
    Wojciech Picheta

31

MAR

2023

492

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.