Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 20 września 2023 roku w sprawie : zwołania LXXII sesji Rady Powiatu w Myszkowie. Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) p o s t a n a w i a m  zwołać na dzień 28 września 2023 roku o godz. 8.00 LXXII sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:  
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Ustalenie porządku obrad. 
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
4. Sprawozdanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sytuacja SP ZOZ w Myszkowie za I półrocze 2023- omówienie przychodów i kosztów. (referuje Dyrektor SP ZOZ w Myszkowie Pan Krzysztof Bestwina).
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Myszkowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty finansowej netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie za rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Związkowi Powiatowo-Gminnemu pod nazwą „Jedźmy razem!” z siedzibą w Myszkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnych ewidencjach zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego.
14. Przyjęcie protokołu  LXIX sesji Rady Powiatu z dnia 27 lipca 2023 roku, LXX sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu z dnia 11 sierpnia 2023 roku i LXXI sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu z dnia 23 sierpnia 2023 roku. 
15. Wnioski i oświadczenia radnych.
16. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych na piśmie interpelacjach i zapytaniach radnych w okresie międzysesyjnym.
17. Zamknięcie obrad sesji.
 
Przewodniczący Rady Powiatu
        Mariusz Karkocha 

22

WRZ

2023

266

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.