Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

Na stadionie Jury Niegowa, odbyły się w minioną niedzielę powiatowe zawody sportowo - pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych, drużyn OSP z trenu powiatu myszkowskiego. Impreza współorganizowana była przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie oraz Zarząd Powiatowy Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Myszkowie.
Wśród gości zawodów byli: Posłowie na Sejm RP - Halina Rospondek, Wojciech Picheta i Jadwiga Wiśniewska, starostowie: Marian Wróbel i Jan Kieras, przewodniczący Rady Powiatu Janusz Jakubiec, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu myszkowskiego: Krzysztof Motyl, Marian Szczerbak i Jacek Ślęczka, radni powiatowi: Mariusz Morawiec, Andrzej Jastrzębski, przewodniczący rady gminy Niegowa Józef Milewski, zastępca wójta Mirosław Szczepańczyk, Leon Okraska - Dyrektor ZEAS w Myszkowie. Obecni byli przedstawiciele KP PSP: Komendant Dariusz Caban, zastępca Marek Migalski, Dariusz Kleszcz kierownik JRG oraz strażacy ochotnicy - Prezes Zarządu Powiatowego OSP - Zdzisław Ucieklak i zastępca prezesa - Ryszard Chachulski.
Przy ciepłej, sprzyjającej, słonecznej aurze ostatniego weekendu tegorocznych wakacji, kilkanaście zespołów młodzieżowych i seniorów walczyło w zawodach powiatowych oraz o prawo do reprezentowania powiatu na zawodach wojewódzkich. Coraz więcej dziewcząt szuka w strażackiej drużynie potwierdzenia swoich aspiracji i wartości. Bycie strażakiem nobilituje w środowisku każdego, kto nosi strażacki kask i mundur.
Dobre wyniki na zawodach dały uczestnikom prestiż, puchary i nagrody. Nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. zł ufundował Starosta Myszkowski.
W tym roku na starcie zameldowały się następujące drużyny seniorów OSP z: Koziegłówek, Winowa, Ogorzelnika, Niegowy, Choronia, Jastrzębia, Myszkowa Nowej Wsi, Smudzówki, Jaworznika i Żarek. Wśród młodzieżowych drużyn strażackich męskich wystartowały OSP z: Nadwarcia, Bliżyc, Żarek, Jastrzębia, Myszkowa Nowej Wsi i Pustkowia Lgockiego, a wśród drużyn żeńskich z: Mzyków, Ogorzelnika, Żarek Letniska, Myszkowa Nowej Wsi i Postaszowic.
Wyniki klasyfikacja generalna:
1. OSP Koziegłówki - 104,5 pkt
2. OSP Gorzelnik - 112,8 pkt
3. OSP Niegowa - 118,3 pkt
4. OSP Nowa Wieś - 119,8 pkt
5. OSP Jaworznik - 128,6 pkt
6. OSP Jastrząb - 128,6 pkt
7. OSP Żarki - 135,4 pkt
8. OSP Choroń - 136,0 pkt
9. OSP Smudzówka - 142,2 pkt
10. OSP Winowo - 175,7 pkt

Wyniki klasyfikacja generalna męskich drużyn pożarniczych:
1. OSP Pustkowie Lgockie - 117,3 pkt
2. OSP Bliżyce - 119,1 pkt
3. OSP Jastrząb - 122,0 pkt
4. OSP Lgota Nadwarcie - 132,8 pkt
5. OSP Żarki - 147,4 pkt
6. OSP Nowa Wieś - 202,7 pkt

Wyniki klasyfikacja generalna żeńskich drużyn pożarniczych:
1. OSP Mzyki - 117,3 pkt
2. OSP Ogorzelnik - 119,1 pkt
3. OSP Postaszowice - 122,0 pkt
4. OSP Żarki Letnisko - 132,8 pkt
5. OSP Nowa Wieś - 147,4 pkt

"Celem takich zawodów jest podnoszenie gotowości bojowej poprzez rywalizację i pokonywanie przeszkód. Ważną sprawą jest także wychowanie młodego pokolenia w duchu patriotyzmu lokalnego, poszanowania dobra drugiego człowieka, ochrony mienia i życia obywateli" - podkreślał w słowach skierowanych do strażaków - ochotników Starosta Marian Wróbel. -
"Dzięki uczestnictwu w takich zawodach podnosicie swoja sprawność fizyczną i bojową, stajecie się coraz bardziej profesjonalni. Wiąże się z tym fakt, że mieszkańcy naszego powiatu mogą dzięki Wam czuć się zdecydowanie bezpieczniej".
Słowa do strażaków skierował również Poseł na Sejm RP -Wojciech Picheta.
"Uważam, że takie zawody są bardzo potrzebne, gdyż dla czynnych strażaków stanowią możliwość nieustannego sprawdzania swoich umiejętności oraz potwierdzania gotowości bojowej na bieżąco, stanowiąc formę mobilizacji" - mówił w swoim wystąpieniu poseł na Sejm RP Wojciech Picheta. Poseł życząc wszelkiej pomyślności, podziękował strażakom za nieustanną gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.
Zawody strażackie współorganizowane przez Starostwo pokazały, że są dobrym doświadczeniem i sprawdzeniem swoich możliwości. W OSP są zapaleni młodzi strażacy, którzy pasjonują się tym, ciesząc z możliwości służenia i niesienia pomocy mieszkańcom naszego powiatu w przypadkach nagłych zdarzeń losowych. Często ci młodzi ludzie, którzy wzięli w nich udział są kontynuatorami wielopokoleniowych strażackich tradycji rodzinnych. Strażacy ochotnicy to istotny czynnik społeczny szczególnie w małych ośrodkach wiejskich, biorąc udział w różnych czynach społecznych na rzecz swoich miejscowości. Są to ludzie aktywni, oddani, społecznicy, można ich stawiać jako wzór. Od kilku lat zauważalne jest również duże zaangażowanie dziewcząt. Funkcjonują na terenie naszego powiatu drużyny dziewczęce pożarnicze.
Konkurencje pożarniczych zawodów powiatowych były dwojakiego rodzaju - bojówka i sprawnościowe. Bieg sztafetowy na 400 m z przeszkodami i ćwiczenia bojowe polegające na uruchomieniu motopompy. Najtrudniejsze zadanie mają kobiety, bo są to typowe tory przeszkód dla mężczyzn, wymagające dużej siły fizycznej. Zawody są rozgrywane według dwóch regulaminów - krajowego, zatwierdzonego przez komendanta głównego PSP, gdzie startują drużyny męskie OSP i międzynarodowego CTiF, gdzie startują drużyny młodzieżowe i kobieca. Według tych międzynarodowych zasad zawody pożarnicze przeprowadza cała Europa. Prawdopodobnie w przyszłości zasady zawodów zostaną ujednolicone na korzyść właśnie regulaminu europejskiego. Zawody CTiF dla młodzieży odbywają się co 2 lata.
Poza wymienionymi już nagrodami pieniężnymi Starosty, były nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego: stołów ping - pongowych, piłek, śpiworów i toreb turystycznych.
Jest jeszcze jeden istotny czynnik o którym warto nadmienić. To prawda, że bez straży państwowej nie byłoby OSP, której strażacy zawodowi pomagają organizacyjnie, organizując szkolenia, dowodząc akcjami i organizując zadania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Druga prawda jest taka, że PSP nie byłoby bez ochotników. Nie ze wszystkimi działaniami, szczególnie na wsiach, w pełni radzi sobie państwowa straż. Gro pożarów na wsiach gaszą ochotnicy. Dlatego bez ochotników absolutnie straż państwowa nie poradziłaby sobie. Szczególnie przy dużych akcjach, bo nie zawsze pali się śmietnik, czy garnek z zupą. Są też duże pożary lasów i budynków, gdzie czynnik ludzki jest decydujący.
Dlatego tak istotnym jest utrzymywanie strażaków ochotników w pełnej gotowości bojowej i sprawnościowej.
Niedzielna impreza sportowa Starostwa dla strażaków była tym bardziej istotnym elementem w przygotowaniu bojowym, gotowości i umiejętności niesienia pomocy przez strażaków ochotników.

05

WRZ

2007

62863

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.