Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

"Radość wspólnego tworzenia" - integracyjna impreza powiatowa osób niepełnosprawnych

W dniu 12 września 2007r. w Miejskim Domu Kultury w Myszkowie odbyła się powiatowa impreza integracyjna pod hasłem "Radość wspólnego tworzenia". Przedsięwzięcie to było częścią programu mającego na celu promowanie umiejętności i zasobów osób niepełnosprawnych, ponadto przeciwdziałanie ich izolacji społecznej i szeroko pojętą integrację środowisk zajmujących się pomocą i pracą z osobami niepełnosprawnymi w powiecie myszkowskim.


Fot. Andrzej Kozłowski
Otwarta była także wystawa prac, uczestników warsztatów i pracowni terapii zajęciowych z terenu powiatu myszkowskiego

Organizatorem imprezy był Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Poraju.
Impreza odbyła się dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON będących w dyspozycji Powiatu Myszkowskiego.
Na scenie Miejskiego Domu Kultury wystąpiły zespoły działające przy Warsztatach Terapii Zajęciowej, przy Środowiskowych Domach Samopomocy, w Domu Pomocy Społecznej w Poraju i w grupach artystycznych zrzeszonych przy stowarzyszeniach i fundacjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych z powiatu myszkowskiego:
Zespół "RADOŚĆ" z Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Poraju, "URWISY ULI" ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszkowie, Zespół Stowarzyszenia Pomocna Dłoń działającego przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Żarkach, Grupa artystyczna działająca przy Ośrodku Wychowawczo - Rewalidacyjnym Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Częstochowie; Zespół Stowarzyszenia "Po prostu serce" z Myszkowa oraz - gościnnie Zespół "Michalinki" z Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Częstochowie.
W dniach 10 - 15 września w Domu Kultury otwarta była także wystawa prac, uczestników warsztatów i pracowni terapii zajęciowych działających na terenie powiatu, gdzie swoje prace prezentowały: Środowiskowy Dom Samopomocy w Myszkowie ul. Gałczyńskiego 6 i 7, Środowiskowy Dom Samopomocy w Myszkowie ul. Milenium 19, Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarkach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wojsławicach, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Ogorzelniku, Stowarzyszenie "Po prostu serce", Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Myszkowie, Ośrodek Wychowawczo - Rewalidacyjny dla Dzieci i Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie, Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Alberta w Poraju.
Przegląd twórczości scenicznej uświetnili swoją obecnością: m.in. posłowie na Sejm RP Jadwiga Wiśniewska i Wojciech Picheta, Marian Wróbel - Starosta Myszkowski, Jan Kieras - Wicestarosta, radne Rady Powiatu w Myszkowie: Danuta Służałek - Jaworska oraz Zofia Jastrzębska - przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Rady Powiatu w Myszkowie, Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Leokadia Mizerska - Prezes Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie, Marian Szczerbak - Wójt Gminy Poraj, Grażyna Chałupka - dyrektor PCPR w Myszkowie.
Dzięki życzliwości Janusza Romaniuka - Burmistrza Miasta Myszkowa oraz Jarosława Jaskólskiego - dyrektora MDK nieodpłatnie udostępniono na ten cel pomieszczenia Miejskiego Domu Kultury.
Nieocenionym wkładem były także charytatywne występy zespołów artystycznych "Jurajskie Igraszki" z Myszkowa oraz zespołu "Eminens" z Wojsławic.
W imprezie wzięli udział również wolontariusze z myszkowskich szkół oraz Ośrodka Monar.

01

PAŹ

2007

95245

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.