Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Początek 2008 roku, podobnie jak w latach poprzednich, jest okresem podsumowań działalności statutowej w jednostkach OSP w powiecie myszkowskim. Jedne z ważniejszych zebrań sprawozdawczych odbyły się w naszym powiecie w ubiegłym tygodniu: w Koziegłowach i w Mrzygłodzie. Uczestniczył w nich m.in. starosta myszkowski Marian Wróbel.


Fot. Andrzej Kozłowski
Uczestnicy zjazdu sprawozdawczego w Mrzygłodzie

Walne zebranie sprawozdawcze OSP jest zwoływane raz w roku. Uczestniczą w nim druhowie z danej jednostki OSP, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i organizacji społecznych współpracujących z ochotniczymi strażami, radni, a także władze powiatowe ZOSP RP i PSP. W trakcie walnego zebrania sprawozdawczego w jednostce OSP dokonuje się: zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP z ich działalności w 2007 roku, uchwalenia rocznego planu działalności i budżetu OSP na 2008 rok, dokonania ewentualnych zmian osobowych w składach zarządu lub komisji rewizyjnej OSP, wręczenia odznak pożarniczych i innych wyróżnień zasłużonym członkom OSP oraz przedstawicielom instytucji, organizacji społecznych współpracujących z ochotniczymi strażami pożarnymi.

W Mrzygłodzie o straży i orkiestrze
W zebraniu w Mrzygłodzie w niedzielne popołudnie 16 marca, uczestniczyli Starosta Myszkowski Marian Wróbel, radni powiatowi Andrzej i Zofia Jastrzębscy, Ryszard Chachulski, radny miejski Grzegorz Buła, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Myszkowie Dariusz Kleszcz, prezes jednostki Stanisław Pniakowski. Na zebraniu podsumowano i oceniono ubiegłoroczną działalność tej jednostki OSP. Dyskutowano m.in. o tym, jak usprawnić system działań służb ratowniczych, a także nakreślono kierunki dalszego funkcjonowania jednostki. Tegoroczne plany OSP Mrzygłód obejmują: zakup sprzętu pożarniczego, mundurów strażackich oraz prace remontowe w budynku remizy strażackiej. Nie mogło zabraknąć tematyki orkiestry w Mrzygłodzie. W roku przyszłym Orkiestra świętować będzie piękny jubileusz, gdyż mrzygłodcy druhowie już od 100 - lat uświetniają okoliczne wydarzenia i imprezy.

Uczestniczący w spotkaniu w Mrzygłodzie starosta myszkowski Marian Wróbel powiedział iż strażacy ochotnicy stanowią najbardziej mobilną i efektywnie funkcjonującą formację ratowniczą. Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, co nie jest bez znaczenia przy obecnie występujących zagrożeniach.


Fot. Andrzej Kozłowski
Służba dla społeczeństwa jest jednym z najtrudniejszych zadań jakie może przyjąć na siebie człowiek - mówił do strażaków starosta Wróbel

"Mam dziś niepowtarzalną możliwość wyrażenia uznania za Wasze wielopokoleniowe zaangażowanie w pracę społeczną na rzecz waszych miejscowości i Powiatu Myszkowskiego. Historia jednostek straży ochotniczej to Wasza historia, to losy Waszych Ojców, Dziadów, wpleciona w bieg historii całego narodu, tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek". Idea bratniej pomocy, wspólnego przeciwdziałania żywiołom jest żywa w Waszym środowisku już od pokoleń i z pewnością będzie ważna dla Waszych dzieci i wnuków. Od wielu lat bacznie obserwuję i doceniam działalność służb mundurowych w Powiecie Myszkowskim, w tym głównie działalność strażaków ochotników, którzy z ogromnym poświęceniem oddają się swej pracy. Służba dla społeczeństwa jest jednym z najtrudniejszych zadań jakie może przyjąć na siebie człowiek. To powołanie i misja, w której podejmowane zadania realizowane są często pod presją czasu, nieuniknionych napięć i trudności. To Wy działacie na rzecz ochrony życia, mienia i środowiska chroniąc przed pożarami, klęskami żywiołowymi i kataklizmami. Nierzadko w Waszych rękach znajduje się ludzkie życie. Decydując się na strażacką służbę wzięliście na swoje barki ogromny bagaż - bagaż odpowiedzialności za drugiego człowieka, bezwzględnej dyscypliny i koniecznej odwagi. Udźwignęliście ten ciężar i jesteśmy Wam za to wdzięczni. Pragnę także szczególnie podkreślić kulturotwórczą rolę lokalnych jednostek OSP, bowiem to zwykle wokół niej skupia się całe życie lokalnej społeczności. Dziękuję za te wszystkie lata, za dotychczasowy trud i wysiłek- za ofiarną służbę, często kosztem swoich rodzin i najbliższych. Korzystając z okazji życzę Wam druhny i druhowie wielu sukcesów w działaniach społecznych, życzliwości ludzkiej, zdrowia i spokoju na łonie rodzinnym. Oby trudnych zadań było jak najmniej, a praca na rzecz naszej Małej Ojczyzny przyniosła Wam wiele radości i satysfakcji." - mówił starosta Wróbel.

31

MAR

2008

6484

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.