Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Podczas piątkowej sesji rady powiatu, starosta myszkowski Marian Wróbel, poinformował radnych o najważniejszych wydarzeniach dotyczących funkcjonowania samorządu powiatowego w okresie międzysesyjnym. Starostwo prowadziło na szeroką skalę inwestycje m.in. w służbie zdrowia, na drogach i w oświacie.


Fot. Andrzej Kozłowski
Wystąpienie starosty myszkowskiego Mariana Wróbla

W służbie zdrowia
Trwają intensywne prace przy rozbudowie Szpitala Powiatowego. Jak zapowiedział starosta Marian Wróbel, terminy prac na pewno nie są zagrożone i możemy być spokojni o tempo robót przy budowie nowego skrzydła szpitala. Od 1 października tomograf komputerowy w Szpitalu dostępny będzie dla pacjentów szpitala. Obecnie SP ZOZ czeka na kontrakt, po jego podpisaniu tomograf będzie dostępny dla wszystkich. Zakończyły się także prace, kosztujące ok. 60 tys. zł, przy termomodernizacji budynku przychodni na Osińskiej Górze. Pieniądze na ten cel wyłożył z własnych środków SP ZOZ w Myszkowie. Starosta Wróbel wspólnie z dyrektorem Szpitala Wojciechem Pichetą wysłali do wójtów i burmistrzów powiatu myszkowskiego listy z podziękowaniami za wsparcie finansowe dla Szpitala i z prośbą o zabezpieczenie w budżetach gmin środków na ten cel w roku przyszłym.

Na drogach
Prace związane z budową ronda są na ukończeniu, wykonano 75% inwestycji. "Wykonanie inwestycji pozwala na otwarcie ronda w najbliższy poniedziałek. Do zrobienia pozostał już tylko zjazd do Starostwa oraz zagospodarowanie terenu" - poinformował starosta Marian Wróbel. Budowana jest droga na odcinku Huta Stara - Pińczyce, która kosztować będzie ok. 2,5 mln zł. Na tej drodze już wykonano zjazdy do posesji, odwodnienie, część chodników oraz jedną warstwę nawierzchni. Zakończenie przebudowy drogi Huta Stara - Pińczyce planowane jest do końca października. Kończy się pierwszy etap prac na odcinku Helenówka - Jaworznik. Wykonano odwodnienie oraz nawierzchnię. W październiku powiatowi drogowcy wymienią krawężniki urządzeń odwodniania oraz wykonają oznakowanie poziome drogi.
Zakończyła się również budowa drogi Winowno - Krusin - DK1, inwestycja powstała w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, czyli tzw. "schetynówek". Powstała na niej nowa nawierzchnia, pogłębione zostały rowy oraz wykonano oznakowanie. Zakończyła się również przebudowa drogi Gorzków Stary - Ludwinów, na której położono nową nawierzchnię i pobocza.

W oświacie
Starosta Marian Wróbel poinformował radnych również o zakończonych wakacyjnych remontach szkół. Dzięki dofinansowaniu Starostwa wymieniono kilkanaście okien, zmodernizowano pracownię chemiczną, wyremontowano dach sali gimnastycznej, wykonano niezbędną przeróbkę instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej i remont korytarzy szkolnych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Myszkowie - Będuszu. W ZS Nr 1 w Myszkowie, przy ul. Kwiatkowskiego ekipa remontowa ZEAS wyremontowała pracownię ekonomiczną i bibliotekę oraz przeprowadzono ekspertyzę sali gimnastycznej. W Zespole Szkół w Żarkach wymieniono 23 okien oraz jedne drzwi, dokończono także adaptację pracowni kosmetycznej i przeprowadzono remont dachu łącznika pomiędzy szkołą a salą gimnastyczną. W Liceum Ogólnokształcącym w Myszkowie wymieniono dwoje drzwi i pomalowano stołówkę, pokój nauczycielski, kilka sal lekcyjnych oraz szatnię i wyremontowano archiwum. "Dodatkowe prace termomodernizacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych na kwotę ponad 60 tys. zł wykonane zostaną po przyjęciu uchwały dot. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zwiększeniu budżetu na ten cel" - mówił przed podjęciem uchwały starosta myszkowski Marian Wróbel. Uchwała została przyjęta.

Pozostałe inwestycje
Trwa procedura badania ofert złożonych na realizację zadania inwestycyjnego "e-Myszkovia - Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz nowoczesny samorząd w powiecie myszkowskim". "Realizacja inwestycji przebudowy drogi Poraj - Choroń jest na etapie opracowywania studium wykonalności oraz procedury pozyskiwania decyzji środowiskowej" - informował starosta Wróbel. Ponadto trwają przygotowania nad specyfikacją istotnych warunków zamówienia dla wyłonienia w drodze przetargu inżyniera kontraktu. Planowany termin złożenia dokumentacji aplikacyjnej wyznaczono na 30 października br. W trakcie realizacji jest przebudowa budynku niskiego starostwa. Do chwili obecnej przełożono kabel zasilania głównego budynku, wykonano pionową izolację fundamentów, rampę załadunkową wzdłuż budynku od strony papierni, docieplono strop, zlikwidowano świetliki dachowe oraz wybudowano nowe kominy. Prowadzone są prace nad przebudową wejścia głównego, podjazdów dla niepełnosprawnych oraz wejścia do sali sesyjnej.

27

WRZ

2009

36769

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.