Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zebrał się powiatowy sztab kryzysowy

Sytuacja hydrologiczna w powiecie myszkowskim stabilizuje się. Poziom wód regularnie opada. Starosta myszkowski Łukasz Stachera w piątek zwołał powiatowy sztab kryzysowy. Głównym tematem posiedzenia była aktualna sytuacja hydrologiczna w powiecie myszkowskim oraz podsumowanie dotychczasowych działań. Wojewoda Śląski przyznał każdej z gmin i powiatowi po sto tysięcy złotych na przeciwdziałanie powodzi.


Fot. Andrzej Kozłowski
Posiedzenie powiatowego sztabu kryzysowego

W piątkowym sztabie kryzysowym zwołanym przez starostę myszkowskiego Łukasza Stacherę, wzięli udział wójtowie i burmistrzowie gmin naszego powiatu, przedstawiciele służb i inspekcji. W posiedzeniu sztabu kryzysowego uczestniczyli: starosta myszkowski Łukasz Stachera, wicestarosta Jan Kieras, burmistrz Myszkowa Janusz Romaniuk, burmistrz Żarek Klemens Podlejski, burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, wójt Niegowy Krzysztof Motyl, radna powiatowa Jadwiga Skalec, sekretarz gminy Poraj Alicja Michalczyk, komendant PSP w Myszkowie Dariusz Caban, komendant powiatowy Policji Artur Klimek, dyrektor SP ZOZ w Myszkowie Wojciech Picheta, dyr. Powiatowego Zarządu Dróg Mariusz Sikora, a ponadto przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy, myszkowskiego SANEPiDU i służb zarządzania kryzysowego Starosty. W trakcie prac sztabu podsumowano dotychczasowe działania służb zarządzania kryzysowego, związane z trudną sytuacją hydrologiczną i podtopieniami na terenie poszczególnych gmin powiatu myszkowskiego. Wójtowie i burmistrzowie podsumowali działania i pracę swoich służb w poszczególnych gminach. Podziękowano strażakom ochotnikom za udział w licznych akcjach oraz przede wszystkim mieszkańcom za nieocenioną pomoc w trakcie akcji. W piątek, gdy obradował sztab, sytuacja hydrologiczna w powiecie stabilizowała się, choć występowały liczne podtopienia piwnic, garaży, budynków.
Sporo uwagi poświęcono również topniejącym w budżetach gmin środkom budżetowym przeznaczanym na zarządzanie kryzysowe. Rezultatem wspólnych uzgodnień był wniosek starosty Łukasza Stachery w imieniu wójtów i burmistrzów, do wojewody śląskiego o pilne spowodowanie zwrotu poniesionych przez samorządy powiatu myszkowskiego kosztów akcji ratunkowej podczas stanu zagrożenia klęską żywiołową w styczniu br. i prowadzenie akcji przeciwpowodziowej. Gminy naszego powiatu zaangażowały w styczniu swoje środki finansowe na ratowanie zdrowia i życia mieszkańców. Wówczas akcja prowadzona przez samorządy naszego powiatu była realizowana w uzgodnieniu ze służbami wojewody, które zapewniały, że samorządy otrzymają zwrot poniesionych nakładów. Ówczesna sytuacja pochłonęła w całości zabezpieczone środki na zarządzanie kryzysowe. Obecna sytuacja stanu zagrożenia powodziowego również wymaga od gmin zaangażowania dużych środków finansowych, których już od stycznia praktycznie nie ma. W związku z tym starosta Łukasz Stachera wystąpił, w imieniu wszystkich samorządów naszego powiatu, z wnioskiem do wojewody o doprowadzenie do zwrotu środków finansowych ustalonych na początku bieżącego roku jako należne samorządom. Do wojewody trafił również drugi wniosek o zabezpieczenie odpowiednich środków finansowych na pomoc dla samorządów powiatu myszkowskiego w związku z zaistniałą trudną sytuacją hydrologiczną i podtopieniami. Starosta w imieniu wójtów i burmistrzów zwrócił się do wojewody o środki finansowe z uwagi na prowadzoną akcję przeciwpowodziową. Prowadzenie działań zabezpieczających wymaga zaangażowania od gmin dużych środków finansowych. W poniedziałek wojewoda poinformował o przekazaniu z rezerwy celowej budżetu państwa po 100.000 zł dla każdej z gmin powiatu i dla starostwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową.

25

MAJ

2010

22330

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

P1260739_199962053.JPG

Zdjęcie: P1260739_199962053.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.