Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W piątek 29 października obradowała Rada Powiatu. Radni, poza przyjęciem uchwał, wysłuchali m.in. sprawozdania z działalności Rady w bieżącej kadencji, komisji bezpieczeństwa, informacji o inwestycjach na drogach powiatowych i o stanie realizacji zadań oświatowych.


Fot. Andrzej Kozłowski
Przedostatnia sesja Rady Powiatu

W trakcie obrad radni przyjęli protokół z XLVII sesji Rady Powiatu z dnia 30 września 2010 roku. Wysłuchali sprawozdanie z działalności Rady Powiatu III kadencji w latach 2006 – 2010, sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu, informację o złożonych oświadczeniach majątkowych, sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Myszkowskim w latach 2007 – 2010.


Fot. Andrzej Kozłowski
Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawił starosta myszkowski Łukasz Stachera

Wysłuchali informację z realizacji zadań utrzymaniowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych i drogach wojewódzkich w roku 2010 oraz informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010, w tym o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.


Fot. Andrzej Kozłowski
Sprawozdanie z działalności Rady Powiatu w kadencji 2006-2010 przedstawiła jej wiceprzewodnicząca Dorota Kaim - Hagar. Obok przewodniczący Rady Janusz Jakubiec

Podjęto uchwały:
- w sprawie zwiększenia Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
- w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków gromadzonych przez jednostki budżetowe na rachunku dochodów własnych;
- w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za rok 2010 w SP ZOZ w Myszkowie;
- w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2010;
- w sprawie zmniejszenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2010;
- w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Myszkowskiego na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2012 - 2015" za lata 2008 – 2009;
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego;
- w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za 2010 rok w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie;
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego;
- w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2010 rok z tytuł u otrzymanej pomocy finansowej;
- w sprawie zmian w budżecie Powiatu Myszkowskiego;
- w sprawie zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu na finansowanie deficytu budżetu Powiatu Myszkowskiego;
- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy i Miasta Koziegłowy.

06

LIS

2010

3426

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

P1340485_570089334.JPG

Zdjęcie: P1340485_570089334.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.