Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data doPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako beneficjent systemowy Działania 1.3, Poddziałania 1.3.6 w ramach Priorytetu I Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 realizuje obecnie projekt systemowy "Wsparcie osób głuchoniwidomych na rynku pracy II - Weź sprawy w swoje ręce".

Będzie on realizowany przez PFRON do końca 2012 r. w partnerstwie z ogólnopolską organizacją - Towarzystwem Pomocy Głuchoniewidomym i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt zakłada objęcie bezpłatną indywidualną aktywizacją społeczną i zawodową 600 osób - kobiet w wieku 16-60 lat i mężczyzn w wieku 16-65 lat z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku oraz słuchu, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i mieszkających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Ponadto przewidziane jest wsparcie dla osób z najbliższego otoczenia osób głuchoniewidomych, w tym w szczególności dla członków rodzin i opiekunów - razem dla 600 osób.
Projekt ma charakter ogólnopolski - osoby głuchoniewidome mogą z niego korzystać w miejscu zamieszkania lub w jego niedalekiej okolicy. Specjaliści z Towarzystwa Pomocy Głuchoniwidomym (TPG) pracują indywidualnie z każdym beneficjentem i z każdą beneficjentką, dostosowując ofertę do jego/jej potrzeb i oczekiwań. Wszyscy mogą się dowiedzieć m.in.: jak pracować i nie stracić renty, gdzie szukać pracy i jak rozmawiać z pracodawcami, jak poprawić swój wizerunek.
Uczestnictwo w projekcie to także okazja do nawiązania znajomości z osobami, które napotykają w życiu codziennym na podobne trudności. Wsparcie życzliwych, doświadczonych specjalistów pomaga beneficjentom odkryć mocne strony i nabrać większej pewności siebie.
Trenerki i trenerzy pracy pomogą znaleźć zatrudnienie i staż. Projekt umożliwia szkolenia zawodowe w popularnych na rynku branżach, wyjazdowe warsztaty aktywizacji zawodowej, podczas których poprzez pracę w zespole wzmacnia się własne kompetencje zawodowe. Projekt przewiduje również dofiansowania do sprzętu, który umożliwi sprawniejsze funkcjonowanie na rynku pracy, a także dofinansowanie do indywidualnych szkoleń zgodnych z zainteresowaniami.
Oprócz tego w miejscu zamieszkania (lub jego niedalekiej okolicy) będzie można skorzystać z indywidualnego wsparcia specjalistów, którzy pomogą również zdobyć informacje o uprawnieniach przysługujących osobom z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu. Projekt zapewnia pomoc tłumaczy języka migowego oraz przewodników osób głuchoniewidomych.
Szczegóły oferty dostępne są w biurach Makroregionów (nr infolinii 0 801 011 107) oraz na stronie internetowej www.mojapraca.org.pl oraz www.tpg.org.pl.
Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie. Jeśli w Państwa otoczeniu są osoby z jednoczesnym uszkodzeniem wzroku i słuchu, to prosimy o przekaznie im informacji o projekcie.

Makroregion Południowo- Zachodni
(obejmuje woj. dolnośląskie, śląskie, opolskie, lubuskie)
53-676 Wrocław ul. Zelwerowicza 4a
tel/fax. 0-71/ 359-30-28
e-mail: pokl_wroclaw@tpg.org.pl
skype: tpgwoclaw, gg: 7221948

03

GRU

2010

83565

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

LOGO-PFRON_791803386.jpg

Zdjęcie: LOGO-PFRON_791803386.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.