Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Leon Okraska nowym starostą myszkowskim

Leon Okraska, dotychczasowy dyrektor ZEAS został wybrany nowym starostą myszkowskim. Radzie Powiatu ponownie będzie przewodniczyć Janusz Jakubiec. Radni podczas pierwszej sesji wybrali również pełny skład prezydium Rady i Zarządu Powiatu.


Fot. Andrzej Kozłowski
Nowy starosta myszkowski Leon Okraska

Inauguracyjna sesja Rady Powiatu w Myszkowie rozpoczęła się od przedłożenia sprawozdania z prac Powiatowej Komisji Wyborczej oraz wręczenia zaświadczeń o wyborze na radnego, przez sędziego Urbana Szotę. Każdy z radnych (za wyjątkiem nieobecnego Krzysztofa Czyża) złożył ślubowanie: "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej". Początek sesji poprowadził radny senior Jan Kieras, a rotę przysięgi odczytał radny-junior Rafał Kępski.


Fot. Andrzej Kozłowski
Pożegnanie odchodzącego starosty myszkowskiego Łukasza Stachery

Na sesji pożegnano również ustępującego starostę Łukasza Stacherę, który od czwartku 2 grudnia obejmie urząd Wójta Gminy Poraj. Pierwszym z punktów obrad był wybór nowego przewodniczącego rady. „Uznany lekarz, działacz sportowy, uzyskał duże poparcie społeczne, co znalazło odzwierciedlenie w wyniku wyborów.” - wyliczał zalety kandydata Leon Okraska, rekomendujący kandydaturę Janusza Jakubca z Platformy Obywatelskiej, dotychczasowego szefa rady powiatowej, który poprowadzi radę przez kolejne lata. Wiceprzewodniczącymi zostali wybrani: Dorota Kaim – Hagar z „Przyszłości” i Mariusz Trepka z Prawa i Sprawiedliwości.


Fot. Andrzej Kozłowski
Nowe prezydium rady, od lewej: Dorota Kaim - Hagar, Janusz Jakubiec i Mariusz Trepka

Następnie wybrano nowego starostę myszkowskiego. Z sali padła tylko jedna kandydatura Leona Okraski z Platformy Obywatelskiej, b. radnego miejskiego, a następnie w latach 2002-2006 burmistrza Myszkowa, ostatnio dyrektora powiatowej jednostki Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych. „Jest to dobra kandydatura. Powiat, jak i jego mieszkańcy mogą tylko na tym skorzystać. Cieszy się dużym społecznym poparciem, o czym świadczy wynik wyborów (starosta Okraska uzyskał najwyższy wynik poparcia)” - rekomendował kandydaturę przewodniczący Jakubiec. Tuż po pozytywnym wyniku głosowania nowy starosta powiedział m.in.: „Dziękuję za udzielone poparcie. Będę współpracował ze wszystkimi radnymi. Z dyrektorami jednostek, naczelnikami oraz pracownikami, będę współpracował na zasadach partnerskich.” Wicestarostą wybrano Jana Kierasa z Polskiego Stronnictwa Ludowego, dotychczas zajmującego to stanowisko. Kieras to b. wiceprzewodniczący Rady Miasta, znany działacz społeczny, animator życia kulturalnego, inicjator odnowy winnic w powiecie myszkowskim. Członkami Zarządu wybrani zostali rekomendowani przez nowego starostę: Jadwiga Skalec z Platformy Obywatelskiej, Piotr Bańka z Prawa i Sprawiedliwości i Michał Trojakowski z „Przyszłości” (spoza rady), który wkrótce ma objąć mandat po rezygnacji z mandatu dyrektora SP ZOZ w Myszkowie Wojciecha Pichety (przepisy prawa zabraniają łączenia mandatu radnego z funkcją dyrektora SP ZOZ).


Fot. Andrzej Kozłowski
Rodzinne zdjęcie nowej rady

W skład Rady Powiatu 2010 - 2014 wchodzą:
Jan Kieras POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Janusz Jakubiec PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Leon Okraska PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Dariusz Lasecki PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Piotr Bańka PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Rafał Kępski GOSPODARNOŚĆ-POROZUMIENIE LEWICY
Grażyna Kolasa-Gotkowska GOSPODARNOŚĆ-POROZUMIENIE LEWICY
Wojciech Picheta "PRZYSZŁOŚĆ"
Krzysztof Czyż "PRZYSZŁOŚĆ"
Mariusz Morawiec PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Piotr Kołodziejczyk PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Krzysztof Gajdziak POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE 2010
Dorota Kaim-Hagar "PRZYSZŁOŚĆ"
Anna Socha-Korendo POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Marian Szczerbak GOSPODARNOŚĆ-POROZUMIENIE LEWICY
Mariusz Musialik "PRZYSZŁOŚĆ"
Jarosław Kumor POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE
Jadwiga Skalec PLATFORMA OBYWATELSKA RP
Mariusz Trepka PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ

01

GRU

2010

65174

razy

czytano

pr

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

P1350084_225671233.JPG

Zdjęcie: P1350084_225671233.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.