Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Obok bieżących wniosków, członkowie Zarządu na posiedzeniu w dn. 20 kwietnia wysłuchali sprawozdania odchodzącego Dyrektora PZD Mariusza Sikory. W drugiej części spotkania poruszano tematy związane z mieniem powiatu.

Obecność Pana Mariusza Sikory na posiedzeniu Zarządu wynikała głównie z decyzji o odejściu ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg. Pan Sikora omówił obecny stan prac w PZD i sytuację finansową jednostki. Rozpatrzeniu poddał również prośbę o złomowanie pojazdu Polonez Truck, który w wyniku przeprowadzonych przetargów nie został sprzedany. W obecności Dyrektora PZD członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli również uchwałę w sprawie odwołania go ze stanowiska. Procedura ta była niezbędna, po tym jak na ręce Starosty Myszkowskiego wpłynęło wypowiedzenie umowy o pracę od Pana Sikory.

W dalszej części posiedzenia głównym tematem były kwestie związane z mieniem Powiatu Myszkowskiego. Członkowie Zarządu wyrazili zgodę na dzierżawę utwardzonego placu (boiska piłki ręcznej) przy ZS nr 2 na Będuszu dotychczasowemu dzierżawcy. Przez kolejne 3 lata znajdować się będzie w tym miejscu plac manewrowy jednej ze szkół nauki jazdy.

W wyniku kolejnej uchwały przeznaczono do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz gminy Myszków niezabudowane nieruchomości, zajęte pod drogę gminną ul. Folwarczna oznaczone w ewidencji gruntów jako działki 1/2, 1/3, 2/24 o łącznej powierzchni 1302 m2. Od podanej ceny nie udziela się bonifikaty. Po otrzymaniu uchwały, Burmistrz zdecyduje o nabyciu przez Gminę Myszków ww. nieruchomości.

Zarząd został również zapoznany z informacją na temat dochodów, jakie uzyskały w ostatnim półroczu jednostki organizacyjne, którym przekazano pod trwały zarząd nieruchomości powiatu. Środki z tytułu najmu uzyskały m.in. Liceum Ogólnokształcące, ZS w Żarkach, ZS nr 1, ZS nr 2 oraz PUP.

Ostatnim punktem posiedzenia było omówienie projektu systemowego „Mam zawód – mam pracę w regionie”. Projekt realizowany będzie w ramach Działania 9.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki i ma trwać 3 lata. Projekt adresowany jest do uczniów poszczególnych klas Techników i Zasadniczych Szkół Zawodowych. Przedsięwzięcie ma charakter partnerski, a jego liderem jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Wkład własny Powiatu Myszkowskiego wyniesie około 15% wartości projektu. Zobowiązanie to powiat może zrealizować zarówno w postaci pieniężnej, jak i niepieniężnej, np. poprzez wynajem sal dla uczestników projektu.

Odchodzący ze stanowiska Dyrektora PZD Mariusz Sikora

26

KWI

2011

87591

razy

czytano

mwawrzyniak

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

20.04a_171055803.jpg

Zdjęcie: 20.04a_171055803.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.