Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Na posiedzeniu Zarządu w dniu 11 maja, oprócz stałych uczestników spotkania, obecni byli również zaproszeni goście. Tematy, które wymagały omówienia, przedstawili m.in. Iwona Franelak, Wojciech Picheta oraz Jan Dyrka.

Pierwszym punktem spotkania było omówienie materiałów sesyjnych. W tej części Dyrektor SP ZOZ w Myszkowie Wojciech Picheta wypowiadał się w sprawie przekształcenia podległej placówki poprzez likwidację oddziału dla przewlekle chorych. Uchwała w tym zakresie jest niezbędna do wprowadzenia zmian formalnych w Statucie SP ZOZ. W rzeczywistości oddział dla przewlekle chorych nie istnieje od 2010 roku, a jego zadania od tego czasu sprawuje oddział chorób wewnętrznych II.

W kolejnym punkcie spotkania niezbędna była również obecność Dyrektora SP ZOZ ds. Ekonomiczno-eksploatacyjnych Jana Dyrki i Głównej Księgowej Grażyny Jędrusiak. Członkowie Zarządu zostali zapoznani z rocznym sprawozdaniem finansowym, a w szczególności bilansem oraz rachunkiem zysku i strat SP ZOZ w Myszkowie. Zgodnie z przedstawionymi dokumentami placówka wykazała w 2010 roku zysk w wysokości 144.060,35 zł. Planuje się, że kwota ta zostanie przekazana na pokrycie strat z lat ubiegłych, które na koniec poprzedniego roku wyniosły 2 mln 591 tyś złotych.

W związku ze zmianami w budżecie Powiatu Myszkowskiego, wynikającymi z prowadzenia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie projektu „Wiem więcej i mogę więcej”, na posiedzenie Zarządu zaproszona została Koordynator projektu Iwona Franelak oraz główna Księgowa PCPR Alicja Noszczyk. Projekt prowadzony jest od 2008 roku, w związku z czym konieczne było przedstawienie jego zadań i celów obecnym członkom Zarządu. Działania w ramach projektu skierowane są do usamodzielnianych wychowanków oraz od 2009 roku do osób niepełnosprawnych. W ramach programu finansować można zarówno działania skierowane do uczestników projektu, jak i koszty związane z zarządzaniem projektem. Do tej pory w realizację projektu zaangażowane były, m.in. Iwona Franelak, Wiesława Derda, Elżbieta Hejduk, Jolanta Zielińska, Mirosława Dobosz, Izabela Smaczny, Joanna Gajecka, Grażyna Chałupka, Alicja Noszczyk, Ilona Ślęzak, Małgorzata Ziajska, Agnieszka Sionek, Justyna Sytniewska oraz Małgorzata Karcz. Corocznie w przedsięwzięciu bierze udział kilkudziesięciu uczestników z powiatu myszkowskiego, którzy bezpłatnie mogą korzystać z pomocy psychologicznej, porad doradcy zawodowego oraz szkoleń zawodowych, np. kursu kosmetycznego, prawa jazdy kat. B i C oraz operatora koparko-ładowarki.

Kolejny wniosek, który wymagał zaopiniowania przez Zarząd, było pismo Starosty Lublinieckiego w sprawie zmiany kategorii dróg na terenie powiatu lublinieckiego. W związku z zakończeniem prac związanych z budową obwodnicy Lublińca zaszła konieczność ustalenia nowych przebiegów dróg powiatowych i gminnych na terenie miasta. Przygotowane przez ościenny powiat projekty uchwał spotkały się z pozytywną opinią przedstawicieli naszego powiatu.

Na współpracy z ościennym powiatem opiera się również kolejny wniosek. Dyrektor PCPR w Myszkowie zwróciła się do Zarządu Powiatu o wyrażenie zgody na pisemne wystąpienie do powiatu zawierciańskiego w sprawie porozumienia dotyczącego umieszczania osób wymagających wsparcia z tytułu przemocy w rodzinie. Jednym z zadań własnych Powiatu jest zapewnienie osobom takim miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej. Drogą konkursu próbowano wytypować odpowiednią placówkę, jednak ze względu na brak ofert, konkurs został unieważniony. Koniecznością jest zatem znalezienie placówki, która w razie potrzeby, przyjmie osoby z powiatu myszkowskiego.

W dalszej części spotkania omawiano sprawy związane z mieniem powiatu. Zarząd wydał zgodę na wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac geodezyjnych określonych nieruchomości. Przedłużona zostanie również umowa najmu stołówki i sklepiku w budynku Liceum Ogólnokształcącego dotychczasowemu najemcy.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe, negatywnie przyjęto wnioski o dofinansowanie III Koziegłowskiej Nocy Świętojańskiej, imprezy plenerowej Imieniny Hrabiny, Międzynarodowego Wyścigu w Kolarstwie Przełajowym oraz Dnia Dziecka na Sportowo w Kotowicach. W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego, Zarząd postanowił przeznaczyć środki finansowe na nagrody dla najlepszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych powiatu.

Alicja Noszczyk i Iwona Franelak opowiadają o projekcie „Wiem więcej i mogę więcej”

16

MAJ

2011

16319

razy

czytano

mwawrzyniak

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

11.05_926262343.jpg

Zdjęcie: 11.05_926262343.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.