Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W tym roku współorganizatorem Dożynek Powiatowych była Gmina Niegowa. Uroczystość przeprowadzona została zgodnie z tradycją i polskim zwyczajem. Polowa Msza Św., obrzęd łamania chlebem i przekazanie wieńców dożynkowych to tylko nieliczne punkty bogatego programu Dożynek.

Gmina Niegowa wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Myszkowie przygotowała program imprezy dożynkowej Niegowa 2011. Wielkiej pomocy i wsparcia udzieliły firmy, które działają na terenie powiatu myszkowskiego. Duże podziękowania należą się szczególnie firmom: Fabryka Papieru S.A. w Myszkowie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Myszkowie, „Sadownik” z Myszkowa, F.H.U. Kawpol Bis, Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, Bank Gospodarki Żywieniowej S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Szczekocinach, „Piekarnia” B. Samulak, J. Musialik s.c., „Jura-Meat” Sp. z o.o., Drukarnia Serix-Bis, PPJ Janów, GS Żarki, P.P.H.U. Stanisław i Mirosław Lamch Sp. j., Firma „Moreli” z Bliżyc, Firma Płotek z Niegowy, Piekarnia Adam Glinka z Dąbrowna, P.P.H.U „DARPOL” Niegowa, Z.U.P.H „ROMEX” Niegowa, Sklep – Dors Wiesław, Sklep– Hacaś Maria, Leszek Łapaj Bliżyce, „ROMIX” Marian Jawura, P.P.H.U. Lidia Jędruszek, Sklep-Teresa Maroń, „STYL-LUX” A.Pilis, „OKNO PLUS” Myszków , „COMPENSA” Waldemar Kurek, „AGAKAR” Karol Grygiel, Sklep Zofia Lamch, „DESIRE” Ogorzelnik.

Zgodnie z tradycją tegoroczne Dożynki rozpoczęły się barwnym korowodem w asyście Orkiestry Dętej z Bliżyc. W przemarszu wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu myszkowskiego oraz zaproszeni goście i mieszkańcy. Uczestnicy przeszli na boisko, gdzie odprawiona została polowa Msza Św. Podczas eucharystii Ksiądz Wikariusz Arkadiusz Wypych poświęcił chleb i wieńce dożynkowe.

W części oficjalnej otwarcia uroczystości dokonał Wójt Gminy Niegowa Krzysztof Motyl. W swoim wystąpieniu mówił o znaczeniu rolników i ciężkich warunkach, z jakimi przyszło im się w ostatnim roku borykać. Jako drugi głos zabrał Starosta Powiatu Myszkowskiego Wojciech Picheta. Starosta przybliżył historię Święta Plonów i przedstawił problem scalania pól, który może się okazać ratunkiem dla wielu polskich rolników. W swoim przemówieniu podkreślił, że „scalania będą odbywać się za pieniądze unijne, rolnik nie będzie nic za to płacił”. Głos zabrał również Władysław Serafin - Prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie, Posłowie Jadwiga Wiśniewska, Szymon Giżyński i Grzegorz Sztolcman oraz Wicemarszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski, Bernadetta Niemczyk - Przewodnicząca Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich w Warszawie i Marian Szczerbak – Przewodniczący Rady Powiatu. Każdy z zaproszonych gości życzył rolnikom zdrowia i bogatych plonów w przyszłym roku. Wszyscy dziękowali za ciężką pracę i poświęcenie, z jakim oddają się swoim obowiązkom.

Ukoronowaniem trudu rolnika jest chleb, który trafia codziennie na polskie stoły. Z tego względu ważnym punktem uroczystości było przekazanie poświęconych bochnów władzom Gminy i Powiatu. Starościna i Starosta Dożynek Elżbieta Tylkowska z Zaborza oraz Grzegorz Motyl z Dąbrowna wręczyli Staroście Pichecie i Wójtowi Motylowi symboliczny chleb mówiąc: „W imieniu wszystkich rolników naszego powiatu przyjmijcie te bochny chleba wypieczone z nowego zboża. Uszanujcie go i tak dzielcie, żeby nikomu, tak w mieście, jak i na wsi, go nie brakowało.” Zadaniem włodarzy Gminy i Powiatu było podzielenie święconego pieczywa wśród wszystkich zgromadzonych na Dożynkach.

W kolejnej części obchodów Święta Plonów władze przygotowały dla najbardziej aktywnych rolników wyróżnienia. Każda z docenionych osób otrzymała statuetkę i dyplom uznania. Wśród nagrodzonych za dobre wyniki produkcyjne w gospodarstwie rolnym byli: Anida Czyż, Elżbieta Tylkowska, Dariusz Żaczkowski, Ryszard Halabowski, Grzegorz Motyl, Jan i Grażyna Gordel, Stanisław Łapaj, Barbara Zwolińska, Maria i Edmund Lamch, Bożena i Krzysztof Kłosowicz, Andrzej Skorek, Rafał Jąderko, Alfred Pawlik, Grzegorz Rudawski, Zofia Knapik, Gabriel Rusek, Urszula Dziuk, Ewa Jagusiak, Janina Strąk. Za dobre wyniki w pszczelarstwie nagrodzono Emila Kałużę, natomiast w produkcji pieczarek Jacka Pustuła i Jerzego Łabusia. W agroturystyce doceniono Annę Trojakowską, natomiast za promowanie kultury i tradycji ludowych nagrodzono Henrykę Klimek oraz Mirosława i Halinę Podlejskich. Dodatkowo, za dobrą pracę na rzecz rolnictwa, Wicestarosta Jan Kieras i Przewodniczący Rady Powiatu Marian Szczerbak wyróżnili Józefa Ślusarza i Beatę Kulisę-Grabowską z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myszkowie. Dyplom uznania przygotował również Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie Stanisław Gmitruk. Za efektywne wykorzystanie środków finansowych przekazanych przez ARMiR przy modernizacji gospodarstwa rolnego nagrodził Michała Jędruszka z Tomiszowic.

Ostatnim punktem części oficjalnej było wręczenie dla wyróżnionych gości wieńców dożynkowych. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały pięknie wykonane i bogato zdobione korony z kłosów zbożowych. Wieniec dla Starosty Wojciecha Pichety przygotowało KGW „Carmen”, dla Wójta Krzysztofa Motyla – KGW „Niegowa”, dla Burmistrza Włodzimierza Żaka – KGW „Nowowsianki”, dla Burmistrza Jacka Ślęczki – KGW „Lgoczanki”, dla Burmistrza Klemensa Podlejskiego – KGW „Ostrówiolinki”, dla Wójta Łukasza Stachery – KGW „Malwy”, dla Przewodniczącej Zofii Kasznii – KGW „Dąbrowno”, dla Przewodniczącego Mariana Szczerbaka – KGW „Porajanki”, dla Poseł Jadwigi Wiśniewskiej – KGW „Ziemianki”, dla Poseł Haliny Rozpondek – KGW „Lira”, dla Wicestarosty Jana Kierasa – KGW „Wysoczanki”, dla Posła Grzegorza Sztolcmana – KGW „Kłos”, dla Posła Szymona Giżyńskiego – KGW „Trzebniów”, dla Senatora Czesława Ryszki – KGW „Gorzków”, dla Marszałka Mariusza Kleszczewskiego – KGW „Bliżyce”, dla Sekretarza Gminy Niegowa Mirosława Szczepańczyka – KGW „Kalina”, dla Małgorzaty Gałuszki – KGW „Tomiszowice”, dla Bernadetty Niemczyk – KGW „Sokolniki”, dla Władysława Serafina – KGW „Sokolniki-Zagórze”, dla Henryka Kolasy – KGW „Postaszowice”, dla Józefa Ślusarza – KGW „Mzurów”, dla Zdzisława Tylkowskiego – KGW „Łutowiec”, dla Proboszcza Jerzego Ręczaka – KGW „Niegówka”,

Po akcie przekazywania wieńców nadszedł czas zabawy. Kolejno na scenie swoją twórczość prezentowały zespoły z terenu powiatu myszkowskiego. Przyśpiewki i wesołe granie zachęcały widownie do śpiewu i tańców. Po występach Kół Gospodyń Wiejskich na scenie zagrała Jurajska Kapela Biesiadna z Poraja, a następnie Girls Band Na Na. O godzinie 22 przygotowano pokaz sztucznych ogni.

Uroczystość zgromadziła w Niegowie wielu amatorów muzyki ludowej i tradycji staropolskich. Oprócz występów na scenie, przygotowano dla gości wystawę drobnego inwentarza i sprzętu rolniczego. Rolnicy mogli skorzystać z porady i informacji przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Korowód dożynkowy


Polowa Msza Św. w intencji rolników

Gospodarze Dożynek: Starosta Wojciech Picheta, Wójt Krzysztof Motyl, Wicestarosta Jan Kieras oraz Sekretarz Gminy Mirosław Szczepańczyk

Akt przekazania chleba przez Starostów Dożynek

Wyróżnieni rolnicy z powiatu myszkowskiego

Starosta Wojciech Picheta z Zespołem Carmen

Wicestarosta Jan Kieras z KGW Lgota Górna

Dobry humor i zabawa udzieliła się wszystkim

Występ Zespołu z Gorzkowa Nowego

31

SIE

2011

3174

razy

czytano

mwawrzyniak

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

28.08a_275585946.jpg

Zdjęcie: 28.08a_275585946.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.