Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Powiatowe Święto Plonów

W tym roku współorganizatorem Dożynek Powiatowych była Gmina Niegowa. Uroczystość przeprowadzona została zgodnie z tradycją i polskim zwyczajem. Polowa Msza Św., obrzęd łamania chlebem i przekazanie wieńców dożynkowych to tylko nieliczne punkty bogatego programu Dożynek.

Gmina Niegowa wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Myszkowie przygotowała program imprezy dożynkowej Niegowa 2011. Wielkiej pomocy i wsparcia udzieliły firmy, które działają na terenie powiatu myszkowskiego. Duże podziękowania należą się szczególnie firmom: Fabryka Papieru S.A. w Myszkowie, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Myszkowie, „Sadownik” z Myszkowa, F.H.U. Kawpol Bis, Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie, Bank Gospodarki Żywieniowej S.A., Krakowski Bank Spółdzielczy, Bank Spółdzielczy w Szczekocinach, „Piekarnia” B. Samulak, J. Musialik s.c., „Jura-Meat” Sp. z o.o., Drukarnia Serix-Bis, PPJ Janów, GS Żarki, P.P.H.U. Stanisław i Mirosław Lamch Sp. j., Firma „Moreli” z Bliżyc, Firma Płotek z Niegowy, Piekarnia Adam Glinka z Dąbrowna, P.P.H.U „DARPOL” Niegowa, Z.U.P.H „ROMEX” Niegowa, Sklep – Dors Wiesław, Sklep– Hacaś Maria, Leszek Łapaj Bliżyce, „ROMIX” Marian Jawura, P.P.H.U. Lidia Jędruszek, Sklep-Teresa Maroń, „STYL-LUX” A.Pilis, „OKNO PLUS” Myszków , „COMPENSA” Waldemar Kurek, „AGAKAR” Karol Grygiel, Sklep Zofia Lamch, „DESIRE” Ogorzelnik.

Zgodnie z tradycją tegoroczne Dożynki rozpoczęły się barwnym korowodem w asyście Orkiestry Dętej z Bliżyc. W przemarszu wzięły udział Koła Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu myszkowskiego oraz zaproszeni goście i mieszkańcy. Uczestnicy przeszli na boisko, gdzie odprawiona została polowa Msza Św. Podczas eucharystii Ksiądz Wikariusz Arkadiusz Wypych poświęcił chleb i wieńce dożynkowe.

W części oficjalnej otwarcia uroczystości dokonał Wójt Gminy Niegowa Krzysztof Motyl. W swoim wystąpieniu mówił o znaczeniu rolników i ciężkich warunkach, z jakimi przyszło im się w ostatnim roku borykać. Jako drugi głos zabrał Starosta Powiatu Myszkowskiego Wojciech Picheta. Starosta przybliżył historię Święta Plonów i przedstawił problem scalania pól, który może się okazać ratunkiem dla wielu polskich rolników. W swoim przemówieniu podkreślił, że „scalania będą odbywać się za pieniądze unijne, rolnik nie będzie nic za to płacił”. Głos zabrał również Władysław Serafin - Prezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie, Posłowie Jadwiga Wiśniewska, Szymon Giżyński i Grzegorz Sztolcman oraz Wicemarszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski, Bernadetta Niemczyk - Przewodnicząca Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich w Warszawie i Marian Szczerbak – Przewodniczący Rady Powiatu. Każdy z zaproszonych gości życzył rolnikom zdrowia i bogatych plonów w przyszłym roku. Wszyscy dziękowali za ciężką pracę i poświęcenie, z jakim oddają się swoim obowiązkom.

Ukoronowaniem trudu rolnika jest chleb, który trafia codziennie na polskie stoły. Z tego względu ważnym punktem uroczystości było przekazanie poświęconych bochnów władzom Gminy i Powiatu. Starościna i Starosta Dożynek Elżbieta Tylkowska z Zaborza oraz Grzegorz Motyl z Dąbrowna wręczyli Staroście Pichecie i Wójtowi Motylowi symboliczny chleb mówiąc: „W imieniu wszystkich rolników naszego powiatu przyjmijcie te bochny chleba wypieczone z nowego zboża. Uszanujcie go i tak dzielcie, żeby nikomu, tak w mieście, jak i na wsi, go nie brakowało.” Zadaniem włodarzy Gminy i Powiatu było podzielenie święconego pieczywa wśród wszystkich zgromadzonych na Dożynkach.

W kolejnej części obchodów Święta Plonów władze przygotowały dla najbardziej aktywnych rolników wyróżnienia. Każda z docenionych osób otrzymała statuetkę i dyplom uznania. Wśród nagrodzonych za dobre wyniki produkcyjne w gospodarstwie rolnym byli: Anida Czyż, Elżbieta Tylkowska, Dariusz Żaczkowski, Ryszard Halabowski, Grzegorz Motyl, Jan i Grażyna Gordel, Stanisław Łapaj, Barbara Zwolińska, Maria i Edmund Lamch, Bożena i Krzysztof Kłosowicz, Andrzej Skorek, Rafał Jąderko, Alfred Pawlik, Grzegorz Rudawski, Zofia Knapik, Gabriel Rusek, Urszula Dziuk, Ewa Jagusiak, Janina Strąk. Za dobre wyniki w pszczelarstwie nagrodzono Emila Kałużę, natomiast w produkcji pieczarek Jacka Pustuła i Jerzego Łabusia. W agroturystyce doceniono Annę Trojakowską, natomiast za promowanie kultury i tradycji ludowych nagrodzono Henrykę Klimek oraz Mirosława i Halinę Podlejskich. Dodatkowo, za dobrą pracę na rzecz rolnictwa, Wicestarosta Jan Kieras i Przewodniczący Rady Powiatu Marian Szczerbak wyróżnili Józefa Ślusarza i Beatę Kulisę-Grabowską z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Myszkowie. Dyplom uznania przygotował również Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie Stanisław Gmitruk. Za efektywne wykorzystanie środków finansowych przekazanych przez ARMiR przy modernizacji gospodarstwa rolnego nagrodził Michała Jędruszka z Tomiszowic.

Ostatnim punktem części oficjalnej było wręczenie dla wyróżnionych gości wieńców dożynkowych. Panie z Kół Gospodyń Wiejskich przygotowały pięknie wykonane i bogato zdobione korony z kłosów zbożowych. Wieniec dla Starosty Wojciecha Pichety przygotowało KGW „Carmen”, dla Wójta Krzysztofa Motyla – KGW „Niegowa”, dla Burmistrza Włodzimierza Żaka – KGW „Nowowsianki”, dla Burmistrza Jacka Ślęczki – KGW „Lgoczanki”, dla Burmistrza Klemensa Podlejskiego – KGW „Ostrówiolinki”, dla Wójta Łukasza Stachery – KGW „Malwy”, dla Przewodniczącej Zofii Kasznii – KGW „Dąbrowno”, dla Przewodniczącego Mariana Szczerbaka – KGW „Porajanki”, dla Poseł Jadwigi Wiśniewskiej – KGW „Ziemianki”, dla Poseł Haliny Rozpondek – KGW „Lira”, dla Wicestarosty Jana Kierasa – KGW „Wysoczanki”, dla Posła Grzegorza Sztolcmana – KGW „Kłos”, dla Posła Szymona Giżyńskiego – KGW „Trzebniów”, dla Senatora Czesława Ryszki – KGW „Gorzków”, dla Marszałka Mariusza Kleszczewskiego – KGW „Bliżyce”, dla Sekretarza Gminy Niegowa Mirosława Szczepańczyka – KGW „Kalina”, dla Małgorzaty Gałuszki – KGW „Tomiszowice”, dla Bernadetty Niemczyk – KGW „Sokolniki”, dla Władysława Serafina – KGW „Sokolniki-Zagórze”, dla Henryka Kolasy – KGW „Postaszowice”, dla Józefa Ślusarza – KGW „Mzurów”, dla Zdzisława Tylkowskiego – KGW „Łutowiec”, dla Proboszcza Jerzego Ręczaka – KGW „Niegówka”,

Po akcie przekazywania wieńców nadszedł czas zabawy. Kolejno na scenie swoją twórczość prezentowały zespoły z terenu powiatu myszkowskiego. Przyśpiewki i wesołe granie zachęcały widownie do śpiewu i tańców. Po występach Kół Gospodyń Wiejskich na scenie zagrała Jurajska Kapela Biesiadna z Poraja, a następnie Girls Band Na Na. O godzinie 22 przygotowano pokaz sztucznych ogni.

Uroczystość zgromadziła w Niegowie wielu amatorów muzyki ludowej i tradycji staropolskich. Oprócz występów na scenie, przygotowano dla gości wystawę drobnego inwentarza i sprzętu rolniczego. Rolnicy mogli skorzystać z porady i informacji przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Korowód dożynkowy


Polowa Msza Św. w intencji rolników

Gospodarze Dożynek: Starosta Wojciech Picheta, Wójt Krzysztof Motyl, Wicestarosta Jan Kieras oraz Sekretarz Gminy Mirosław Szczepańczyk

Akt przekazania chleba przez Starostów Dożynek

Wyróżnieni rolnicy z powiatu myszkowskiego

Starosta Wojciech Picheta z Zespołem Carmen

Wicestarosta Jan Kieras z KGW Lgota Górna

Dobry humor i zabawa udzieliła się wszystkim

Występ Zespołu z Gorzkowa Nowego
Autor:  mwawrzyniak
31
SIE
2011
3612
razy
czytano

2642/4268

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
28.08a_275585946.jpg

28.08a_275585946.jpg

Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski