Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 15 marca 2012 roku

w sprawie : zwołania XXV sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 22 marca 2012 roku o godz. 14 00 XXV sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji z dnia 16 lutego 2012 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sytuacja sanitarno – epidemiologiczna na terenie powiatu myszkowskiego za rok 2011 – informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myszkowie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Agaty i Mariusza Roszak na działalność Starosty Myszkowskiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/199/2009 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie określenia wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/140/2012 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 13 stycznia w sprawie przeniesienia planu wydatków między działami w budżecie Powiatu Myszkowskiego w 2012 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Myszkowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce budżetowej pod nazwą Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2012- 2015.
14. Wnioski i oświadczenia radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
16. Zamknięcie obrad sesji.

20

MAR

2012

19870

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.