Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 19 kwietnia 2012 roku

w sprawie : zwołania XXVI sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 26 kwietnia 2012 roku o godz. 12 00 XXVI sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej w budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji z dnia 22 marca 2012 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2011 r.
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie za rok 2011.
8. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla powiatu myszkowskiego.
9. Podsumowanie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2011/2012, omówienie potrzeb wykonania remontów cząstkowych dróg, zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, utrzymania i przeglądów obiektów mostowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia poparcia wobec oświadczenia Sejmiku Województwa Śląskiego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2010 Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 28 grudnia 20110 roku w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Powiatu w Myszkowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2012 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie: szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( diagnostyka RTG).
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy(Audifon).
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy (Apteka).
19. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2012.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2012 rok z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego w roku 2012 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
24. Zamknięcie obrad sesji.

25

KWI

2012

65637

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.