Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Gimnazjalisto – szansa dla Ciebie! Film o szkołach ponadgimnazjalnych

Powstał znakomity przewodnik dla każdego gimnazjalisty - film prezentujący walory szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Myszkowski. Przygotowany przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie materiał udowadnia, że kontynuowanie nauki w naszych placówkach to najlepszy wybór.

Film można obejrzeć na stronie Starostwa Powiatowego: http://www.powiatmyszkowski.pl/ Jest on również elementem materiałów promocyjnych każdej z prezentowanych szkół.
Materiał został przygotowany w pełni profesjonalnie i przedstawia cztery placówki: Zespół Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie, Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłataja w Myszkowie, Liceum Ogólnokształcące im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie oraz Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.

Całość w atrakcyjny sposób prezentuje bogatą i zróżnicowaną ofertę programową szkół ponadgimnazjalnych i jest znakomitym przewodnikiem dla każdego gimnazjalisty.

Powiat Myszkowski prowadzi rekrutację elektroniczną do szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych na rok szkolny 2012/2013.
Pełna oferta edukacyjna oraz zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych młodzieżowych dostępne są na stronie internetowej www.slaskie.edu.com.pl oraz w sekretariatach szkół.

Nasze szkoły uczą skutecznie!
O atrakcyjności szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie Powiatu Myszkowskiego świadczy, poza bogatą ofertą edukacyjną, wysoka jakość kadry nauczycielskiej i znakomite wyposażenie dydaktyczno-techniczne oraz lokalowe. Jest to wynik szczególnej troski tutejszego samorządu powiatowego, który przykłada ogromną wagę do jakości ośrodków edukacyjnych i przeznacza na ich rozwój odpowiednie środki. Dzięki temu młodzież ma możliwość kształcenia się w bardzo dobrych warunkach.
Proedukacyjna polityka samorządowa i efektywna praca dyrekcji poszczególnych szkół oraz kadry nauczycielskiej zaowocowały tym, że w Powiecie Myszkowskim znajdują się szkoły przygotowujące do dziesiątków zawodów; że są to placówki, po opuszczeniu których absolwent jest w pełni przygotowany zarówno do podjęcia pracy, jak również do dalszego studiowania; że lata spędzone w murach owych szkół to okres, w którym młody człowiek może rozwinąć skrzydła.

Nic dziwnego zatem, że na terenie Powiatu Myszkowskiego każdy gimnazjalista znajdzie odpowiednią dla siebie szkołę średnią. Niezależnie od tego, czy zdecyduje się na wybór kariery związanej z konkretnym zawodem, czy też zapragnie poszerzyć zakres wiedzy teoretycznej i uzyskać perfekcyjne przygotowanie przed kolejnym etapem kształcenia, jakim są studia wyższe, szkoły leżące w Powiecie Myszkowskim spełnią wszystkie jego wymagania. Co więcej, zrobią to efektywnie i w przyjaznej atmosferze, która jest cechą szczególną tutejszych placówek.

Przystosowanie do rynku pracy
Oferta szkół z Powiatu Myszkowskiego przedstawia się szczególnie atrakcyjnie w zestawieniu z charakterystyką rynku pracy. Wszystkie placówki są świetnie przystosowane do jego aktualnych wymogów i natychmiast reagują na wszelkie zmiany. To dlatego oferta kształcenia w tych właśnie szkołach odpowiada zapotrzebowaniu na określonych specjalistów. Warto podkreślić, że szkoły regularnie monitorują specyfikę zatrudnienia w rozmaitych gałęziach gospodarki, dzięki czemu zakres kształcenia jest zawsze aktualny i najbardziej korzystny dla uczniów z punktu widzenia przyszłej pracy.

Każda z placówek ponadgimnazjalnych może poszczycić się niezwykle wysokim poziomem zdawalności matury, który przekracza średnią krajową, absolwenci nie mają problemów kontynuowaniem nauki na studiach. Szkoły utrzymują stały kontakt z uczelniami wyższymi.
Z perspektywy kształcenia zawodowego na uwagę zasługuje fakt, że placówki z Powiatu Myszkowskiego na bieżąco współpracują z różnorodnymi firmami, organizując praktyki zawodowe i dbając o wszechstronny rozwój umiejętności swoich wychowanków. Kontakty te mają ogromny walor poznawczy w sensie zapoznania się z realnymi warunkami panującymi w pracy oraz na rynku zatrudnienia.

W dzisiejszej, jednoczącej się Europie niezmiernie ważnym elementem wykształcenia jest umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów poza granicami kraju, czemu służą rozmaite projekty międzynarodowe. Szkoły ponadgimnazjalne w Powiecie Myszkowskim biorą udział w wielu tego rodzaju przedsięwzięciach, utrzymując szerokie kontakty z placówkami zagranicznymi, dzięki czemu uczniowie zdobywają doświadczenia na szczeblu międzynarodowym, uczą się języków obcych i poznają odrębne kultury narodowe.

Elementów, które wpływają na atrakcyjność kształcenia ponadgimnazjalnego w Powiecie Myszkowskim jest znacznie więcej, a każda z placówek ma do zaoferowania coś wyjątkowego.

Najważniejszym wszakże atutem tutejszego szkolnictwa ponadgimnazjalnego jest fakt, że wszystkie szkoły tworzą spójną sieć edukacyjną, w której poszczególne placówki nawzajem się uzupełniają. Dlatego w Powiecie Myszkowskim pod względem edukacyjnym na poziomie ponadgimnazjalnym nie ma żadnych luk, a przed młodzieżą kończąca gimnazja pojawia się możliwość wyboru nieomal każdej dziedziny wiedzy bądź każdego zawodu w placówkach o utrwalonej pozycji i prestiżu.

24

KWI

2012

4848

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.