Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Starosta Myszkowski, po uzgodnieniu z właściwymi organami, podjął 24 maja 2012 r. decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska na terenie powiatu Myszkowskiego na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2016 – 2019”.

Zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Starosta Myszkowski na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Programu Ochrony Środowiska na terenie powiatu Myszkowskiego na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2016 – 2019”.

Zgodnie z wymaganiami wyżej wymienionej ustawy Starosta Myszkowski wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o opinie w przedmiotowej sprawie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu Ochrony Środowiska na terenie powiatu Myszkowskiego na lata 2012 – 2015 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2016 – 2019” (stanowiska organów w załączeniu).

Informacja o odstąpieniu oraz opinie dostępne są w formie zapisu elektronicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myszkowie pod adresem http://www.powiatmyszkowski.bip.net.pl/ w zakładce „Prawo lokalne - Informacje o środowisku – Projekty dokumentów”

30

MAJ

2012

43036

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.