Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Abiturienci mają już za sobą egzamin maturalny. W szkołach ponadgimnazjalnych, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Myszkowie, wyniki kształtują się na bardzo dobrym poziomie w poszczególnych kategoriach szkół na tle całego województwa.

Najlepszą zdawalność zanotowało Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie. Na 196 uczniów aż 188 zdało maturę, co stanowi niemal 96% zdających. Jest to bardzo dobry wynik, który plasuje myszkowską placówkę znacznie wyżej od wielu innych liceów w województwie i znacznie przekracza średnią krajową. Co ważne, absolwenci zdawali przeciętnie po dwa egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Nieco słabszy, choć również dobry wynik zanotowało LO w żareckim Zespole Szkół, gdzie na 62 osoby zdało 45 – jest to 72,60% uczniów.
W Technikum nr 2 z Zespołu Szkół nr 2 w Myszkowie egzamin maturalny zdało 15 osób z 23 zdających, co stanowi 65,20%.
Technikum nr 1 Z Zespołu Szkół nr 1 zanotowało wynik: na 61 osób zdało 36, czyli 59% uczniów.

Na mniej więcej tym samym poziomie wypadły matury w Technikum w Zespole Szkół w Żarkach: na 45 osób zdało 25 – to jest 55,6%
Osobną kategorię stanowią dorośli, przystępujący do matury. W tym przypadku maturę zdali wszyscy absolwenci Uzupełniającego LO dla dorosłych i LO dla dorosłych.

Wyniki matur dowodzą, że szkoły z Powiatu Myszkowskiego – w swoich kategoriach (osobno licea i technika) – wypadają bardzo dobrze, w wielu przypadkach dystansują porównywalne placówki z innych powiatów. Okazuje się, że bardzo dobra baza dydaktyczna, gwarantująca znakomite warunki nauki, jak również profesjonalna kadra nauczycielska umożliwiają młodym ludziom osiągnięcie sukcesu. Do młodzieży należy tylko ten ostatni krok: osobista wola i chęć przyswojenia wiedzy.

Starostwo Powiatowe w Myszkowie administruje obecnie czterema dużymi placówkami edukacyjnymi, gwarantującymi kształcenie na poziomie ponadgimnazjalnym. Trzy z nich znajdują się w Myszkowie: Liceum Ogólnokształcące im. mjr. Henryka Sucharskiego, Zespół Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego oraz Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja. Jedna z nich mieści się w Żarkach – jest to Zespół Szkół im. T. Kościuszki.

Są to jednostki o mocno utrwalonej tradycji, cieszące się znakomitą opinią mieszkańców, wśród których wielu to ich dawni absolwenci.

Znakomita oferta programowa
O atrakcyjności szkolnictwa ponadgimnazjalnego na terenie Powiatu Myszkowskiego świadczy bogata i różnorodna oferta programowa, wysoka jakość kadry nauczycielskiej i znakomite wyposażenie dydaktyczno-techniczne oraz lokalowe, w wielu przypadkach znacznie przewyższające kontroferty jednostek leżących poza obszarem Powiatu Myszkowskiego. Jest to wynik szczególnej troski tutejszego samorządu powiatowego, który przykłada ogromną wagę do jakości ośrodków edukacyjnych i przeznacza na ich rozwój odpowiednie środki. Dzięki temu młodzież ma możliwość kształcenia się w bardzo dobrych warunkach.

Proedukacyjna polityka samorządowa i efektywna praca dyrekcji poszczególnych szkół oraz kadry nauczycielskiej zaowocowały tym, że w Powiecie Myszkowskim znajdują się szkoły przygotowujące do dziesiątków zawodów; że są to placówki, po opuszczeniu których absolwent jest w pełni przygotowany zarówno do podjęcia pracy, jak również do dalszego studiowania; że lata spędzone w murach owych szkół to okres, w którym młody człowiek może rozwinąć skrzydła.

Szeroki wybór placówek
Nic dziwnego zatem, że na terenie Powiatu Myszkowskiego każdy gimnazjalista znajdzie odpowiednią dla siebie szkołę średnią. Niezależnie od tego, czy zdecyduje się na wybór kariery związanej z konkretnym zawodem, czy też zapragnie poszerzyć zakres wiedzy teoretycznej i uzyskać perfekcyjne przygotowanie przed kolejnym etapem kształcenia, jakim są studia wyższe, szkoły leżące w Powiecie Myszkowskim spełnią wszystkie jego wymagania. Co więcej, zrobią to efektywnie i w przyjaznej atmosferze, która jest cechą szczególną tutejszych placówek.

Przystosowane do rynku pracy
Oferta szkół z Powiatu Myszkowskiego przedstawia się szczególnie atrakcyjnie w zestawieniu z charakterystyką rynku pracy. Wszystkie placówki są świetnie przystosowane do jego aktualnych wymogów i natychmiast reagują na wszelkie zmiany. To dlatego oferta kształcenia w tych właśnie szkołach odpowiada zapotrzebowaniu na określonych specjalistów. Warto podkreślić, że szkoły regularnie monitorują specyfikę zatrudnienia w rozmaitych gałęziach gospodarki, dzięki czemu zakres kształcenia jest zawsze aktualny i najbardziej korzystny dla uczniów z punktu widzenia przyszłej pracy.

Dobry start na studia i do zawodu
Każda z placówek ponadgimnazjalnych może poszczycić się wysokim poziomem zdawalności matury, który w niejednym przypadku przekracza przekracza średnią krajową, absolwenci nie mają problemów kontynuowaniem nauki na studiach. Szkoły utrzymują stały kontakt z uczelniami wyższymi.

Z perspektywy kształcenia zawodowego na uwagę zasługuje fakt, że placówki z Powiatu Myszkowskiego na bieżąco współpracują z różnorodnymi firmami, organizując praktyki zawodowe i dbając o wszechstronny rozwój umiejętności swoich wychowanków. Kontakty te mają ogromny walor poznawczy w sensie zapoznania się z realnymi warunkami panującymi w pracy oraz na rynku zatrudnienia.

W dzisiejszej, jednoczącej się Europie niezmiernie ważnym elementem wykształcenia jest umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów poza granicami kraju, czemu służą rozmaite projekty międzynarodowe. Szkoły ponadgimnazjalne w Powiecie Myszkowskim biorą udział w wielu tego rodzaju przedsięwzięciach, utrzymując szerokie kontakty z placówkami zagranicznymi, dzięki czemu uczniowie zdobywają doświadczenia na szczeblu międzynarodowym, uczą się języków obcych i poznają odrębne kultury narodowe.

Elementów, które wpływają na atrakcyjność kształcenia ponadgimnazjalnego w Powiecie Myszkowskim jest znacznie więcej, a każda z placówek ma do zaoferowania coś wyjątkowego.

Najważniejszym wszakże atutem tutejszego szkolnictwa ponadgimnazjalnego jest fakt, że wszystkie szkoły tworzą spójną sieć edukacyjną, w której poszczególne placówki nawzajem się uzupełniają. Dlatego w Powiecie Myszkowskim pod względem edukacyjnym na poziomie ponadgimnazjalnym nie ma żadnych luk, a przed młodzieżą kończąca gimnazja pojawia się możliwość wyboru nieomal każdej dziedziny wiedzy bądź każdego zawodu w placówkach o utrwalonej pozycji i prestiżu.

03

LIP

2013

2158

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.