Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Powiat Myszkowski z sukcesem zakończył kolejne inwestycje drogowe. W środę, 6 listopada, odbyło się uroczyste otwarcie odbudowanej drogi z Koziegłówek do Osieka oraz wyremontowanego mostu w Nowej Kuźnicy.

Obie inwestycje miały ogromne znaczenie ze względu na wysoki poziom użytkowania wyremontowanych odcinków, co klasyfikuje je jako strategiczne dla całego Powiatu. Na uroczystym otwarciu zjawili się znakomici goście. Przywitał wszystkich Starosta Myszkowski Wojciech Picheta, podkreślając wagę wykonanych inwestycji oraz znakomitą współpracę między Powiatem Myszkowskim a Województwem Śląskim i Gminą Koziegłowy.

W przecięciu wstęgi uczestniczyli: Wicewojewoda Śląski Andrzej Pilot, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski, Starosta Myszkowski Wojciech Picheta, Wicestarosta Mariusz Trepka, Burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, Przewodniczący Rady Powiatu Marian Szczerbak, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota-Kaim Hagar, Członek Zarządu Powiatu Jarosław Kumor, Radny Powiatu Krzysztof Gajdziak, Sołtys Nowej Kuźnicy Danuta Biała, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Józef Pabian:, wykonawcy - Stefan Cieślewicz z Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych, Adam Trzepizur z Zakładu Budowlano-Drogowego. Nowo wyremontowaną drogę poświęcił Ks. Proboszcz Kazimierz Świerdza z parafii w Koziegłówkach.

Wicewojewoda Andrzej Pilot wyraził podziękowanie i uznanie dla inwestorów – Powiatu Myszkowskiego i Gminy Koziegłowy oraz wykonawców – za szybkie i rzetelne wykonanie inwestycji. W podobnym tonie wypowiedział się Mariusz Kleszczewski, który podkreślił, że w trudnych sytuacjach samorządy Powiatu Myszkowskiego potrafią sobie bardzo dobrze radzić.

W imieniu mieszkańców podziękowała za inwestycję Radna Dorota Kaim-Hagar oraz Sołtys Danuta Biała.

Droga powiatowa nr 3801 na odcinku Koziegłówki-Osiek do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3803 została zniszczona w wyniku powodzi z 2010 r.
W związku z tym Powiat Myszkowski pozyskał środki finansowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które zostały przeznaczone na odbudowę tejże drogi.
Z budżetu państwa pozyskano 2.041,355 zł. Dzięki tej pomocy udało się drogę w całości odbudować. Gmina Koziegłowy przeznaczyła na ten cel 99.957 zł, natomiast ze środków Powiatu wyasygnowano 19.728 zł.

Ogółem wartość zadania wyniosła 2.161.040 zł. Zadanie realizowano w okresie 6 czerwca – 15 października. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Myszków” z siedzibą w Żarkach.
Zakres prac obejmował frezowanie nawierzchni, likwidację przełomów, wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, odmulenie i pogłębienie rowów, wykonanie warstwy wiążącej o grubości 5 cm oraz wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 5 cm.

Tego samego dnia miało miejsce otwarcie naprawionego mostu w Nowej Kuźnicy na drodze powiatowej nr 3800-S. Wcześniejszy most tymczasowy o długości 8,1 m oraz szerokości 4,1 m został zniszczony podczas niezmiernie intensywnych opadów w dniach 10-11 czerwca 2013 r.

Zarząd Powiatu Myszkowskiego i Powiatowy Zarząd Dróg podjęli natychmiastowe działania zmierzające do naprawy uszkodzeń.
Powiat Myszkowski pozyskał na remont mostu 115.213,00 zł z budżetu państwa (80% kosztów inwestycji). Pozostałą kwotę przeznaczył w postaci środków własnych – 28.804,18 zł oraz środków dodatkowych własnych – na zakup dźwigarów stalowych – 10.000,00 zł.
Łączna wartość wykonanych robót wyniosła 144.017,18 zł.
Wykonawcą inwestycji był Zakład Budowlano-Drogowy z Kroczyc.
Prace remontowe obejmowały wykonanie robót rozbiórkowych elementów konstrukcyjnych istniejącego mostu drewnianego wraz z rozebraniem konstrukcji podbudowy i nawierzchni, a także wykonanie robót remontowo-budowlanych – wykonanie nowych przyczółków, wymianę elementów drewnianych, nawierzchni mostu, montaż bareroporęczy.
Przyjęta technologia zapewniła całkowite odtworzenie uszkodzonych elementów w obrębie mostu, dzięki czemu zachowana została jego nośność oraz ciągłość odcinka drogi.


Otwarcie mostu w Nowej Kuźnicy. Wstęgę przecinają: Wojewoda Andrzej Pilot, Starosta Wojciech Picheta, Marszałek Mariusz Kleszczewski, Burmistrz Jacek Ślęczka, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Kaim-Hagar, Radny Powiatu Krzysztof Gajdziak, Sołtys Nowej Kuźnicy Danuta Biała, Dyrektor PZD Józef Pabian, Wykonawca Adam Trzepizur


Otwarcie drogi w Koziegłówkach. Wstęgę przecinają: Wojewoda Andrzej Pilot, Marszałek Mariusz Kleszczewski, Starosta Wojciech Picheta, Burmistrz Jacek Ślęczka, Przewodniczący Rady Powiatu Marian Szczerbak, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Dorota Kaim-Hagar, Radny Powiatu Krzysztof Gajdziak, Sołtys Nowej Kuźnicy Danuta Biała, Dyrektor PZD Józef Pabian, Ks. Proboszcz Adam Świerdza, Wykonawca Stefan Cieślewicz

07

LIS

2013

64834

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

mosto1_345081121.JPG

Zdjęcie: mosto1_345081121.JPG

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.