Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie z dnia 17 kwietnia 2014 roku

P o s t a n o w i e n i e

Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie

z dnia 17 kwietnia 2014 roku

w sprawie : zwołania LII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1592 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać na dzień 25 kwietnia 2014 roku o godz. 11 00 LII sesję Rady Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z LI sesji Rady Powiatu z dnia 28 marca 2014 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Myszkowie z działalności „Zespołu” w roku 2013 oraz przedstawienie potrzeb w zakresie realizacji zadań oświatowych w roku 2014.
7. Informacja Dyrektora na temat sytuacji na rynku pracy wraz z wykorzystaniem środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2013 r.
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Myszkowie za rok 2013.
10. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2014 .
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Myszkowskiego w roku 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na rok 2014 w związku z realizacją projektów unijnych.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2013 – 2028.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu w trybie bezprzetargowym przez SP ZOZ w Myszkowie.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
19. Zamknięcie obrad sesji.

18

KWI

2014

40319

razy

czytano

admin

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.