Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Kształcenie zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych

W nawiązaniu do niedawnych informacji prasowych Starostwo Myszkowskie informuje, że Powiat Myszkowski oferuje dla ok. 400 gimnazjalistów wybierających szkoły ponadgimnazjalne bogatą ilość zawodów.

Od 2009 roku liczba zawodów stale wzrasta i jest corocznie modyfikowana.
Każdego roku dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe wspólnie z Zarządem Powiatu ustalają zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy.
Ponadto, wprowadzenie nowego zawodu, a co za tym idzie zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych zgodnych z podstawą programową dla danego zawodu, jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem.

W szkołach Powiatu Myszkowskiego dla młodzieży uczniowie kształcą się w następujących zawodach:
1) w technikach:
— technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
— technik mechatronik
— technik logistyk
— technik elektryk
— technik ekonomista
— technik usług fryzjerskich
— technik pojazdów samochodowych
— technik budownictwa
— technik hotelarstwa
— technik informatyk
— technik organizacji usług gastronomicznych
— technik żywienia i usług gastronomicznych
— technik architektury krajobrazu
— technik geodeta
— technik organizacji reklamy
— technik spedytor
— technik technologii żywności
2) w zasadniczej szkole zawodowej:
 fryzjer
 mechanik pojazdów samochodowych
 piekarz
 oddział wielozawodowy, w którym uczniowie wybrali następujące zawody: cukiernik, kucharz, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, modelarz odlewniczy, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer.

W liceach ogólnokształcących młodzieży została przedstawiona zróżnicowana oferta wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym od klasy drugiej:
 biologia-chemia-fizyka
 biologia-język polski-język obcy
 biologia-fizyka-język obcy
 matematyka-fizyka-informatyka
 matematyka-fizyka-język obcy
 matematyka-geografia-informatyka
 matematyka-fizyka-chemia
 matematyka-fizyka-biologia
 matematyka-geografia-język obcy
 język polski-historia-język obcy
 historia-wiedza o społeczeństwie-język obcy


W szkołach dla dorosłych słuchacze kształcą się w następujących zawodach:
1) w szkole policealnej dla dorosłych
 technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 technik geodeta
 technik administracji
 technik spedytor
 florysta
 technik usług kosmetycznych
 opiekun osoby starszej

2) w technikum uzupełniającym dla dorosłych
 technik pojazdów samochodowych
 technik handlowiec
 technik usług fryzjerskich

W ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych Powiat Myszkowski oferuje dla dorosłych słuchaczy następujące kursy:
 technik usług fryzjerskich, specjalizacja: projektowanie fryzur
 technik pojazdów samochodowych, specjalizacja: diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 technik architektury krajobrazu, specjalizacja: organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
 technik hotelarstwa, specjalizacja: planowanie i realizacja usług w recepcji
 technik żywienia i usług gastronomicznych , specjalizacja: sporządzanie potraw i napojów

Co do zawodu spawacza informujemy, że w obowiązującej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku zawód spawacza nie istnieje.
Publiczne szkoły nie mają możliwości utworzenia tego zawodu, a umiejętności spawacza można zdobyć w formie kursowej, która jest realizowana poza szkolnictwem zawodowym w ośrodkach kursowych.

Co do oceny wyników z egzaminu maturalnego w roku 2014 w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Myszkowskiego, były one wyższe od średniej krajowej i wojewódzkiej. Przedstawiają się one następująco:

W województwie śląskim % zdawalności w liceach ogólnokształcących wyniósł 89%.

Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie osiągnęło wynik 95%
Zespół Szkół w Żarkach Liceum Ogólnokształcące osiągnęło wynik 83,3%
Średni wynik w liceach w powiecie myszkowskim, to 92,70 %

W województwie śląskim % zdawalności w technikach wyniósł 74%
Średni wynik w technikach w powiecie myszkowskim, to 75,75%

03

LIS

2014

46076

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.