Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Kształcenie zawodowe w szkołach ponadgimnazjalnych

W nawiązaniu do niedawnych informacji prasowych Starostwo Myszkowskie informuje, że Powiat Myszkowski oferuje dla ok. 400 gimnazjalistów wybierających szkoły ponadgimnazjalne bogatą ilość zawodów.

Od 2009 roku liczba zawodów stale wzrasta i jest corocznie modyfikowana.
Każdego roku dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe wspólnie z Zarządem Powiatu ustalają zawody, w których kształci szkoła, po zasięgnięciu opinii powiatowej i wojewódzkiej rady rynku pracy co do zgodności z potrzebami rynku pracy.
Ponadto, wprowadzenie nowego zawodu, a co za tym idzie zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych zgodnych z podstawą programową dla danego zawodu, jest bardzo kosztownym przedsięwzięciem.

W szkołach Powiatu Myszkowskiego dla młodzieży uczniowie kształcą się w następujących zawodach:
1) w technikach:
— technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
— technik mechatronik
— technik logistyk
— technik elektryk
— technik ekonomista
— technik usług fryzjerskich
— technik pojazdów samochodowych
— technik budownictwa
— technik hotelarstwa
— technik informatyk
— technik organizacji usług gastronomicznych
— technik żywienia i usług gastronomicznych
— technik architektury krajobrazu
— technik geodeta
— technik organizacji reklamy
— technik spedytor
— technik technologii żywności
2) w zasadniczej szkole zawodowej:
 fryzjer
 mechanik pojazdów samochodowych
 piekarz
 oddział wielozawodowy, w którym uczniowie wybrali następujące zawody: cukiernik, kucharz, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, modelarz odlewniczy, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, operator obrabiarek skrawających, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer.

W liceach ogólnokształcących młodzieży została przedstawiona zróżnicowana oferta wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym od klasy drugiej:
 biologia-chemia-fizyka
 biologia-język polski-język obcy
 biologia-fizyka-język obcy
 matematyka-fizyka-informatyka
 matematyka-fizyka-język obcy
 matematyka-geografia-informatyka
 matematyka-fizyka-chemia
 matematyka-fizyka-biologia
 matematyka-geografia-język obcy
 język polski-historia-język obcy
 historia-wiedza o społeczeństwie-język obcy


W szkołach dla dorosłych słuchacze kształcą się w następujących zawodach:
1) w szkole policealnej dla dorosłych
 technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 technik geodeta
 technik administracji
 technik spedytor
 florysta
 technik usług kosmetycznych
 opiekun osoby starszej

2) w technikum uzupełniającym dla dorosłych
 technik pojazdów samochodowych
 technik handlowiec
 technik usług fryzjerskich

W ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych Powiat Myszkowski oferuje dla dorosłych słuchaczy następujące kursy:
 technik usług fryzjerskich, specjalizacja: projektowanie fryzur
 technik pojazdów samochodowych, specjalizacja: diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych
 technik architektury krajobrazu, specjalizacja: organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
 technik hotelarstwa, specjalizacja: planowanie i realizacja usług w recepcji
 technik żywienia i usług gastronomicznych , specjalizacja: sporządzanie potraw i napojów

Co do zawodu spawacza informujemy, że w obowiązującej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 roku zawód spawacza nie istnieje.
Publiczne szkoły nie mają możliwości utworzenia tego zawodu, a umiejętności spawacza można zdobyć w formie kursowej, która jest realizowana poza szkolnictwem zawodowym w ośrodkach kursowych.

Co do oceny wyników z egzaminu maturalnego w roku 2014 w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Myszkowskiego, były one wyższe od średniej krajowej i wojewódzkiej. Przedstawiają się one następująco:

W województwie śląskim % zdawalności w liceach ogólnokształcących wyniósł 89%.

Liceum Ogólnokształcące w Myszkowie osiągnęło wynik 95%
Zespół Szkół w Żarkach Liceum Ogólnokształcące osiągnęło wynik 83,3%
Średni wynik w liceach w powiecie myszkowskim, to 92,70 %

W województwie śląskim % zdawalności w technikach wyniósł 74%
Średni wynik w technikach w powiecie myszkowskim, to 75,75%
Autor:  Rzecznik
03
LIS
2014
46383
razy
czytano

2205/4300

Na skróty

Zobacz najpotrzebniejsze linki

Powiat Myszkowski
Ciasteczka cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies. To niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu użytkownika.

Dowiedz się więcej...
  • Pliki umożliwiające prawidłowe działanie Serwisu oraz funkcjonalności, z których Użytkownik chce skorzystać, np. uwierzytelniające pliki cookies czy pliki sesji użytkownika. Do tej grupy zaliczamy także pliki związane z mechanizmem Google reCAPTCHA, który jest niezbędny do bezpiecznego wysłania formularzy kontaktowych. Bez ich zapisania na urządzeniu Użytkownika korzystanie z Serwisu jest niemożliwe.
  • Pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej. Pozwalają one Usługodawcy na poprawę funkcjonalności i wydajności strony. Wyłączenie tych ciasteczek spowoduje, że pewne funkcjonalności strony WWW nie będą dostępne.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych ze statystykami (np. czas trwania wizyty). Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługę Google Analytics. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez m.in. zbieranie informacji nt. odwiedzających stronę WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości analizy odwiedzin, kręgów zainteresowań itp. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Do tej kategorii należą cookies, które umożliwiają przechowywanie danych, powiązanych z reklamami. Tworzone i wykorzystywane są przez naszego partnera firmę Google i jego usługi Google AdSense i DoubleClick. Umożliwiają one realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Ich wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tych ciasteczek nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.
  • Wysyłanie do Google danych użytkownika związanych z reklamami. Opcja ta umożliwia realizację modelu biznesowego poprzez wyświetlanie reklam naszego serwisu WWW. Jej wyłączenie może być przyczyną niższego poziomu świadczenia usług spowodowanego brakiem możliwości realizacji przez Usługodawcę przychodów mających istotny wpływ na działanie i rozwój Serwisu. Wyłączenie tej opcji nie spowoduje braku jakiejkolwiek funkcjonalności strony WWW.

Wyszukiwarka

Komunikat
Twoja przeglądarka internetowa lub system operacyjny, nie wspierają lektora.
Newsletter
Formularz kontaktowy
Logo: Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski