Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zmiana linii energetycznej w Suliszowicach?

Mieszkańcy Suliszowic nie zgadzają się, aby przez tereny ich nieruchomości biegła linia energetyczna średniego napięcia. Obecny stan rzeczy w dużej mierze uniemożliwia im prowadzenie działalności rolniczej, jak również - w ich opinii - stanowi bezpośrednie zagrożenie. Z inicjatywy Wicestarosty Anny Sochy-Korendo w Starostwie Powiatowym w Myszkowie odbyło się spotkanie stron: mieszkańców Suliszowic i przedsiębiorstwa Tauron Dystrubucja Oddział Częstochowa. Obecny był również przedstawiciel Gminy Żarki.

Spotkanie zorganizowano w odpowiedzi na wniosek mieszkańców Suliszowic z prośbą o mediację w tej sprawie, który wpłynął do Starostwa Powiatowego. Celem mieszkających we wsi osób jest umiejscowienie linii przy pasie drogowym. Obecnie przebiega ona przez działki należące do mieszkańców. Jak sami stwierdzają, jest to bardzo niekorzystne, gdyż utrudnia uprawę poprzez użytkowanie maszyn rolniczych, które mają duże kłopoty z przedostaniem się na pole.

Wicestarosta Anna Socha-Korendo, która prowadziła spotkanie, już na wstępie zasugerowała potrzebę znalezienia rozwiązania, które uwzględniałoby argumenty mieszkańców Suliszowic, m.in. poprowadzenie linii energetycznej pod ziemią.

- Stojące na polach słupy energetyczne sprawiają, że nie da w ich pobliżu użytkować maszyn i orać ziemi. Trzeba pamiętać, że Suliszowice to specyficzna miejscowość, zarówno atrakcyjna pod względem turystycznym, ale również w ogromnej mierze polegająca na pracy rolniczej- stwierdziła Wicestarosta.

Podkreśliła przy tym, że Powiat Myszkowski ze względu na ograniczenia natury prawnej nie ma możliwości bezpośredniego wpływu na decyzję Tauronu, ale gotów jest wesprzeć mieszkańców we wszelki możliwy sposób.

Zdzisław Witkowski, reprezentujący Tauron Dystrybucja wyjaśnił, że trwają obecnie prace projektowe w zakresie modernizacji istniejącej sieci i możliwe są wszelkie rozwiązania.

- O tym, czy będzie możliwe skablowanie linii, projektant będzie prowadził konsultacje. To jest kolejny etap inwestycji. Nie przekreślamy żadnego rozwiązania- mówi Z. Witkowski, zwracając przy tym uwagę, że wiele zależy od innych czynników, takich jak plan zagospodarowania przestrzennego czy stan prawny dróg.

Ważnym aspektem sprawy wydaje się fakt, że obszar Suliszowic jest objęty ochroną krajobrazową, co oznacza, że wszelkie nowe tego rodzaju inwestycje powinny być prowadzone pod ziemią.

W wyniku spotkania w Starostwie uzyskano ważną informację, że Tauron nie przekreśla ostatecznie możliwości poprowadzenia linii zgodnie z sugestiami mieszkańców. Konieczne są jednak dalsze prace o charakterze projektowym, które wezmą pod uwagę stanowisko ludzi z Suliszowic, szereg konsultacji i wnikliwą analizę prawną. Ponadto, dodatkowe informacje dotyczące ochrony krajobrazowej Suliszowic mogą mieć istotny wpływ na końcowe rozstrzygnięcie. Wicestarosta Anna Socha-Korendo zadeklarowała pomoc mieszkańcom w ramach możliwości, jakimi pod względem prawnym dysponuje Powiat.


Wicestarosta Anna Socha-Korendo (druga z prawej) poprowadziła spotkanie mieszkańców Suliszowic z przedstawicielami Tauronu, podkreślając wagę argumentów mieszkańców; na zdjęciu również Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Agnieszka Smuga i goście z Suliszowic

17

LUT

2015

76449

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

ener1_338738022.jpg

Zdjęcie: ener1_338738022.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.