Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Radni obradowali na kolejnej sesji Rady Powiatu, podczas której zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa pożarowego oraz sytuacją sanitarno-epidemiologiczną na terenie Powiatu. Podjęte zostały ważne uchwały.

Jak zazwyczaj jednym z pierwszych punktów było sprawozdanie Starosty Myszkowskiego z prac Zarządu w okresie międzysesyjnym. Starosta Dariusz Lasecki poinformował, że Zarząd odbył cztery posiedzenia, na których podjął szereg ważnych decyzji. M.in.: podjął uchwały dotyczące planu celowych dotacji przyznanych przez Wojewodę Śląskiego, przeanalizował informację na temat subwencji oświatowej, zaakceptował projekt stanowiska Rady Powiatu w Myszkowie w sprawie braku alokacji środków unijnych na finansowanie powiatowych inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Ponadto Zarząd zatwierdził arkusze organizacyjne szkół ponadgimnazjalnych, przyjął sprawozdanie z działalność PCPR, przeanalizował Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2015-2020 i in.

W kolejnym punkcie radni zadawali pytania w interesujących ich sprawach. Radny Józef Lazar pytał o sprawy związane z łowiectwem i drogownictwem. Zwłaszcza pierwszy z tematów jest szczególny z uwagi na fakt, że radni niezbyt często podnoszą problem, jaki wiąże się z działalności kół myśliwskich.

- Proszę o podjęcie działań zmierzających do zmniejszenia wielkości szkód czynionych przez zwierzynę łowną na gruntach rolnych- mówił radny J. Lazar, podkreślając, że rolnicy zwracają się do niego w tej sprawie i zwracają uwagę na to, że populacja zwierząt łownych w ostatnich latach znacznie się powiększyła. W opinii radnego, głosy rolników dowodzą, że gospodarka prowadzona w obwodach łowieckich może budzić zastrzeżenia.

Starosta Dariusz Lasecki zapewnił radnego, że przeanalizuje problem. W najbliższym czasie ma zamiar zorganizować spotkanie z kołami myśliwskimi, nadleśniczymi i Łowczym Okręgowym, które zostanie poświęcone przedstawionej problematyce i temu, jak rozwiązać problemy.

Radny Józef Lazar podniósł także temat bezpieczeństwa na drodze DK-1, która w kilku miejscach – np. w Zabijaku, Winownie, Markowicach – jest bardzo niebezpieczna, występuje brak zjazdów, przejść dla pieszych itp..

- Droga ta znajduje się w zarządzie Dróg Krajowych. Możemy wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie tych problemów, aby zwiększyć bezpieczeństwo i usprawnić życie mieszkańcom gminy Koziegłowy i wszystkim, którzy korzystają z drogi DK-1. Powinny pojawić się brakujące przejścia dla pieszych, bezpieczne zjazdy. Analiza najbardziej niebezpiecznych miejsc jest potrzebna- odpowiedział Starosta Dariusz Lasecki.

Radny Mariusz Trepka dopytywał się połączenie oddziałów w Szpitalu Powiatowym. Interesowało go również, czy w Starostwie ma zostać zatrudniony doradca.

Starosta Dariusz Lasecki wyjaśnił, że ani on, ani Zarząd nie mają zamiaru zatrudniać żadnego doradcy. Starosta zaznaczył natomiast, że pojawił się pomysł, aby pozyskać kogoś, kto mógłby zaprezentować ofertę inwestycyjną Powiatu Myszkowskiego w skali całego kraju. Jak najszersza prezentacja oferty terenów, gdzie znajdują się zrewitalizowane obszary dla inwestorów, jest bardzo ważna. Przypomnijmy, że aby osiągnąć wskaźnik w kontekście dofinansowania rewitalizacji, należy sprzedać część terenu w najbliższym czasie.

- Część z wskaźników już spełniliśmy, ale najważniejsze są te, które dotycząc pozyskania inwestorów w ciągu roku. Miałem świadomość, że ten program jest na 5 lat, ale przed dwoma tygodniami dowiedziałem się, że okres spełnienia warunków to 1 rok. Minęło 7 miesięcy i nic nie zostało zrobione. W ostatnich dniach przygotowaliśmy ofertę inwestycyjną. Tuż przy terenach przeznaczonych do sprzedaży stanie duży i dobrze widoczny baner- mówi Starosta Dariusz Lasecki.

W odpowiedzi dotyczącej łączenia oddziałów w Szpitalu, Dyrektor Jacek Kret wyjaśnił, że połączenie będzie możliwe po wykonaniu remontu Oddziału Dziecięcego w oparciu o tzw. program dostosowawczy, który został opracowany w szpitalu i czeka na akceptację SANEPiD-u.

Wicestarosta Anna Socha-Korendo zadała pytanie w związku z remontem na drodze w Bliżycach oraz akcję sprzątania pozimowego na drogach powiatowych. W odpowiedzi dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Mariusz Musialik poinformował, że gwarancja na wykonanie napraw w Bliżycach kończy się w lipcu. Firma wykonawcza do 20 kwietnia ma przedłożyć plan wykonania napraw, które zostaną przeprowadzone przed upływem gwarancji.

- Jesteśmy w trakcie sprzątania pozimowego. Nie są jeszcze skończone pewne odcinki, na występują utrudnienia z uwagi na duży ruch, np. w Poraju w okolicach kina Bajka- stwierdził Dyrektor Mariusz Musialik, dodając, że chodniki przy drogach wojewódzkich są już wysprzątane, natomiast oczyszczenie chodników przy drogach powiatowych jest obowiązkiem mieszkańców.

Radni przyjęli informację na temat sytuacji pożarowej w powiecie oraz sanitarno-epidemiologicznej. Podjęli także uchwały o likwidacji szkół dla dorosłych w Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2 oraz Zespole Szkół w Żarkach, określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w 2015 roku i in.


Panorama sali sesyjnej w Starostwie podczas piątkowych obrad Rady Powiatu; na pierwszym planie naczelnicy wydziałów i zaproszeni goście, w głębi głosujący radni

31

MAR

2015

33237

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

se1s_799908500.jpg

Zdjęcie: se1s_799908500.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.