Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Spotkanie samorządowców w Starostwie. Porozumienie w sprawie Subregionu

Z inicjatywy Starosty Myszkowskiego Dariusza Laseckiego odbyło się spotkanie z udziałem burmistrzów i wójtów z Powiatu w sprawie ustaleń dotyczących zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Subregionie Północnym Województwa Śląskiego (ZIT).

Pieniądze dla gmin i powiatu
Powiat Myszkowski i wszystkie gminy wchodzące w jego skład będą realizowały projekty inwestycyjne w ramach współpracy w gminami i powiatami Subregionu Północnego. Kwota dofinansowania, jakie otrzyma nasz Powiat wynosi 58 mln 796 tys. zł, które zostaną podzielone między poszczególne jednostki terytorialne z przeznaczeniem na realizację zadań gminnych i powiatowych.

We wtorek w starostwie odbyło się spotkanie w celu ustalenia szczegółów alokacji środków, w którym uczestniczyli przedstawiciele naszych samorządów: Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, Burmistrz Żarek Klemens Podlejski, Burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, Wójt Niegowy Dorota Hajto-Mazur (Wójt Poraja Łukasz Stachera był nieobecny, ale konsultował szczegóły wcześniej), Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Marek Węgrzynowicz.

Rozmowy w sprawie podziału środków na inwestycje między poszczególne jednostki, zakończyły się zgodnymi ustaleniami. Postawa naszych samorządowców jest kolejnym dowodem bardzo dobrej współpracy między gminami oraz na linii gminy-powiat.

Zakres działań, jakie będą podejmowane w Powiecie Myszkowskim w ramach ZIT jest bardzo szeroki.
Obejmuje: odnawialne źródła energii (gminy Myszków i Żarki), efektywność energetyczną (Powiat Myszkowski oraz gminy Poraj i Myszków), oświetlenie uliczne (gminy Koziegłowy, Myszków, Poraj), transport (gminy Koziegłowy i Poraj), gospodarkę wodno-ściekową (gminy Niegowa, Poraj, Żarki), rozwój infrastruktury społecznej (gminy Myszków, Żarki), rewitalizacja obszarów zdegradowanych (gminy Koziegłowy, Poraj, Niegowa, Żarki), przedszkola (gmina Koziegłowy), szkoły zawodowe (Powiat Myszkowski), usługi opiekuńcze i żłobki (Gmina Żarki), organizowanie społeczności lokalnej (gminy Koziegłowy, Niegowa, Poraj, Żarki), wsparcie usług dla ZIT (gminy Myszków, Żarki), przedszkola ZIT białe plamy (gmina Koziegłowy), zawodowe ZIT (Powiat Myszkowski).

Podczas spotkania samorządowcy wnieśli małe poprawki do propozycji inwestycyjnych, jednak zasadnicze rzeczy i większość propozycji pozostały bez zmian.
W każdej gminie zostaną przeprowadzone ważne inwestycje, które mogą rozpocząć się już w II bądź III kwartale 2015 roku.

Ważną kwestią jest fakt, że samorządowcy z Powiatu Myszkowskiego sprawnie wypracowali wspólne stanowisko w sprawie inwestycji, dzięki czemu alokacja środków na poszczególne gminy jest przejrzysta i uwzględnia najbardziej aktualne potrzeby.

Podpisanie porozumienia
Tuż po spotkaniu samorządowcy z Powiatu Myszkowskiego udali się do Częstochowy, gdzie zostało podpisane porozumienie między powiatami i gminami o współpracy w sprawie opracowania i realizacji strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Północnego w ramach RPO dla Województwa Śląskiego.
W imieniu Powiatu Myszkowskiego porozumienie podpisali Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki i Wicestarosta Anna Socha-Korendo.
Porozumienie precyzuje zasady współpracy gmin i powiatów Subregionu Północnego przy programowaniu, wdrażaniu, koordynacji i finansowaniu inwestycji terytorialnych.
Ważną rolę spełnia 6-osobowy Komitet Sterujący RIT, w skład którego weszli Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki i Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak.

Dzięki intensywnej pracy samorządowców i urzędów w Powiecie Myszkowskim podjęte zostaną ważne przedsięwzięcia inwestycyjne w ramach ogromnego programu. Warto zaznaczyć, że lista inwestycji, na którą przeznaczono ponad 58 mln zł, jest poszerzona o tzw. listę rezerwową na ponad 36 mln zł, z której będzie można skorzystać, o ile pojawią się oszczędności, niewykorzystane środki z listy podstawowej.



Spotkanie w gabinecie Starosty w sprawie podziału środków w ramach Subregionu Północnego; na zdjęciu: Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Wójt Niegowy Dorota Hajto-Mazur, Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak, Burmistrz Żarek Klemens Podlejski, Burmistrz Koziegłów Jacek Ślęczka, Dyrekto Powiatowego Urzędu Pracy Marek Węgrzynowicz


Podpisanie umowy o współpracy w ramach inwestycji w Subregionie Północnym w częstochowskim urzędzie; na zdjęciu - umowę podpisuje Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, za chwilę swoje podpisy złożą Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo i Burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak

04

MAR

2015

77224

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

burr1_527373548.jpg

Zdjęcie: burr1_527373548.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.