Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Obradowali radni. Dobre wieści dla Powiatu

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu radni m.in. zapoznali się ze stanem bezpieczeństwa w powiecie, podjęli uchwały w sprawie zwiększenia budżetu na 2015 rok, jak również uchwalili przystąpienie Powiatu Myszkowskiego do współpracy w ramach Subregionu Północnego.

Ważną i bardzo dobrą informację już na początku obrad przekazał Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki. Otóż należący do Powiatu Myszkowskiego teren na polach będuskich, który wchodzi w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej został sprzedany inwestorowi. Po opłaceniu kosztów do SSE Powiat zyskał ok. 2 mln 250 tys. zł. Jednak pozytywny wymiar tej sprawy jest znacznie szerszy. Przede wszystkim na powiatowych terenach inwestycyjnych powstaną miejsca pracy, a obecność kolejnego zakładu, który zdecydował się na lokalizację w Myszkowie, będzie pozytywnie oddziaływać na zainteresowanie innych potencjalnych inwestorów. To duży sukces Powiatu Myszkowskiego.

Warto dodać, że w dobrze widocznym miejscu przy polach będuskich stanie nowa, dobrze zaprojektowana tablica reklamująca pozostałe tereny, które Powiat poddał gruntownej rewitalizacji, dzięki czemu znacznie wzrosła ich atrakcyjność inwestycyjna. Chodzi o ponad 40 ha przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Starosta podniósł także temat przyjaznego mieszkańcom urzędu, który wychodzi im naprzeciw. Poinformował, że w starostwie oraz w każdej gminie będą przekazywane wszystkim petentom ulotki informujące o możliwości załatwiania spraw przez Internet.

Są to ważne inicjatywy Zarządu, które nie tylko służą czystej informacji, ale również wpisują się w ideę tworzenia i utrzymywania bliskich kontaktów urzędu z mieszkańcami.

W punkcie interpelacji, padło ciekawe pytanie, sformułowane przez Przewodniczącego Rady Andrzeja Jastrzębskiego. Odnosiło się ono do pogłosek, jakby Starosta miał zamiar rozstać się z powiatem i starostwem.

- Szum informacyjny może powodować pewien niepokój, więc proszę pana Starostę o zajęcie stanowiska w tej sprawie- zwrócił się Przewodniczący A. Jastrzębski.

Starosta w odpowiedzi zapewnił, że planów takich nie ma.

- Podjąłem się tego, aby być starostą przez całą kadencję i jestem zaszczycony, że mogę pełnić tę funkcję. Chcę wszystkich uspokoić. Pragnę pozostać na tym stanowisku przez pełne cztery lata i nie było żadnej mowy o tym, aby wcześniej dokonywać jakichś zmian- stwierdził Starosta Dariusz Lasecki.

To bardzo ważna wiadomość. W ostatnich latach bowiem Powiat przeżywał szczególny czas. Ostatnim „pełnokadencyjnym” Starostą był przecież Ryszard Chachulski. Żaden z jego następców nie sprawował swej funkcji przez całą kadencję. Dochodziło do wcześniejszych zmian wynikających z rozmaitych przyczyn, co mogło negatywnie wpływać na stabilność całej struktury powiatowej. Niemniej jednak deklaracja Starosty pozwala sądzić, że tym razem będzie inaczej.

Radna Dorota Kaim-Hagar podniosła opisany w lokalnej prasie problem dotyczący magazynowania odpadów na Światowicie. Starostwo wydało decyzję pozwalającą niedawno powstałej firmie na prowadzenie takiej działalności.

Starosta zaznaczył, że decyzję wydała bez jego wiedzy Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska. Odnosząc się do zapytania radnej, przywołał zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa, gdzie określony został zakres lokalizacji nowych zakładów stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Ponieważ firma może prowadzić składowanie odpadów niebezpiecznych, występuje zagrożenie dla środowiska naturalnego. Argument ten ma swoją wagę w kontekście wniosku o unieważnienie decyzji.

- Gdy tylko poinformowano mnie o wydaniu tej decyzji, podjąłem działania w tej sprawie. Złożyłem wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o unieważnienie decyzji odnośnie zbierania odpadów. Podjąłem również kroki co do skontrolowania hali przez SANEPiD pod kątem jej użytkowania z przeznaczeniem na zbieranie odpadów. Poproszę również pana inspektora budowlanego, aby sprawdził czy obiekt pod względem budowlanym może być miejscem składowania odpadów. Skontaktuję się także z komendantem Powiatowej Straży Pożarnej, aby i jego służby dokonały stosownych kontroli. Dołożę wszelkich starań i będę robił wszystko, żeby nie dopuścić do tego, aby firma ta mogła tam zbierać odpady- podsumował sprawę Starosta Dariusz Lasecki.

Jaki będzie ostateczny finał, przekonamy się, kiedy wniosek Starosty o unieważnienie decyzji rozpatrzy SKO.

Do spraw drogowych odniósł się radny Józef Lazar, który mając na uwadze stan infrastruktury drogowej, poprosił o informację na temat obwodnicy Myszkowa, która ma przebiegać od strony Zawiercia, przez pola będuskie w kierunku Postępu.

Na sesji pojawiła się radna Sejmiku Śląskiego Krystyna Jasińska, która zabrawszy głos poinformowała zebranych o pracach i planach województwa w kontekście inwestycji drogowych, przede wszystkim obwodnicy Myszkowa. Radna podejmowała w tych sprawach inicjatywy i składała interpelacje.

Starosta podziękował za wystąpienie i wyjaśnił, odnosząc się także do pytania radnego Józefa Lazara, że w tym roku w budżecie województwa jest przewidziane 20 mln zł na myszkowską obwodnicę. Ponadto radni mieli możliwość obejrzenia mapy, przedstawiającej jej przebieg, także przez teren pól będuskich. Starostę zainteresowało natomiast, czy radna głosowała za tym budżetem, skoro znalazły się w nim dobre dla Powiatu Myszkowskiego zapisy. Radna przyznała, że jej klub wstrzymał się od głosu.

Starosta odniósł się do problematyki obwodnicy i drogi wojewódzkiej 793, zwłaszcza odcinka prowadzącego z Żarek do Myszkowa. Co do obwodnicy, Starosta stwierdził, że jest już pozwolenie z Urzędu Marszałkowskiego na jej budowę, wytyczony został jej przebieg.
W sprawie drogi 793 Starosta zaznaczył, że interweniował w tej sprawie wspólnie z Burmistrzem Klemensem Podlejskim. Projekt jest już gotowy. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w 2016 roku inwestycja ta zostanie zrealizowana. Trzeba zaznaczyć, że odcinek Żarki-Myszków jest częścią szerszej inwestycji województwa, która obejmuje ciąg drogi między Janowem a Siewierzem.

Radni zapoznali się również ze stanem bezpieczeństwa w Powiecie Myszkowskim. Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Myszkowie Jacek Kurdybelski przedstawił szczegółowe dane za rok 2014, które mówią jasno: w naszym powiecie jest bezpiecznie. Co więcej, okazuje się, że myszkowska jednostka Policji należy do najlepszych w całym garnizonie śląskim (pisaliśmy na ten temat już wcześniej, o czym można przeczytać w artykule ) Roczna odprawa policji w Starostwie Powiatowym

Ponadto radni podjęli uchwały m.in. w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego na lata 2015-2028 oraz wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Myszkowskiego do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Myszkowskim a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.


Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki poinformował o sprzedaży inwestorowi należących do Powiatu Myszkowskiego terenów, które wchodzą w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Powiat zyskał 2 mln 250 tys. zł


Podczas obrad warto wynotować poruszaną przez radnych problematykę. Na pierwszym planie Starosta Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Członek Zarządu Rafał Kępski

03

MAR

2015

91695

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

sess2_671197224.jpg

Zdjęcie: sess2_671197224.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.