Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

P o s t a n o w i e n i e
Przewodniczącego Rady Powiatu w Myszkowie
z dnia 17 września 2015 roku
w sprawie : zwołania XII sesji Rady Powiatu w Myszkowie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.)
p o s t a n a w i a m
zwołać na dzień 25 września 2015 roku o godz. 10.30 ,  XII sesję Rady  Powiatu w Myszkowie, która odbędzie się w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Myszkowie, przy ul. Pułaskiego 6, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XI  sesji z dnia 28 sierpnia 2015 roku.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w Myszkowie w okresie międzysesyjnym oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie na temat sytuacji na rynku pracy wraz z wykorzystaniem środków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
7. Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu Myszkowskiego za  I półrocze 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pani Katarzyny K.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu z dotychczasowym najemcą przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
11. Podjęcie uchwały  sprawie zwiększenia budżetu Powiatu Myszkowskiego na 2015 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego za 2015 rok w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.
13. Wnioski i oświadczenia radnych.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
15. Zamknięcie obrad sesji.

18

WRZ

2015

34360

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.