Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu podjęto uchwały m.in. w sprawie przyjęcia i wdrożenia „Programu Aktywności Lokalnej” oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Myszkowskiego. Szczególnym punktem było przyjęcie do grona radnych Jolanty Koral.
 
W pierwszych punktach radni przyjęli protokoły z poprzednich sesji oraz wysłuchali sprawozdania Starosty Myszkowskiego Dariusza Laseckiego z prac Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. Zarząd odbył w tym czasie sześć posiedzeń.

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Mariusza Trepki, który został Wicewojewodą Śląskim, w jego miejsce do Rady Powiatu weszła Jolanta Koral. W związku z tym nowa radna złożyła stosowne ślubowanie.
ses1.jpg
Jonalnta Koral, nowa radna Rady Powiatu Myszkowskiego, odczytuje ślubowanie

Jednym z ważniejszych punktów było przyjęcie „Programu Aktywności Lokalnej Nowe Horyzonty” na lata 2016-2017.
Program ten jest skierowany do osób w ramach konkretnego środowiska lub członków danej społeczności, do rodzin zastępczych, usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych z Powiatu Myszkowskiego.
Głównym celem programu jest wzmacnianie kompetencji rodzin zastępczych, aktywizacja wychowanków, propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego, motywowanie do aktywności społecznej.

ses2.jpg
Rada Powiatu podczas ślubowania nowej radnej

Radni podjęli również uchwałę w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF). Dodano przebudowę starej części Szpitala Powiatowego (etap III Interna I piętro oraz Endoskopia, apteka, korytarz). Celem zmian jest dostosowanie do wymogów, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia. Limit planowanych wydatków w 2016 r. wynosi 1.500.000 zł, a w roku 2017 2.000.000 zł. Wykonanie zadań odbędzie się, w ramach jednego zamówienia rozłożonego na dwa lata, co jest uzasadnione ze względu na koszty i czas przygotowania i przeprowadzenia procedury przetargowej.
Ponadto radni podjęli uchwały dot. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Myszkowskiego na terenach zrewitalizowanych (pola będuskie).
 

01

LUT

2016

34105

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

ses1_497654262.jpg

Zdjęcie: ses1_497654262.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.