Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W Gminnym Ośrodku Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju po raz kolejny w sposób wyjątkowo szczególny podziękował wszystkim przyjaciołom, firmom, organizacjom oraz instytucjom, które na przestrzeni minionego roku wspierały działania Gminy Poraj i angażowały się w jej rozwój. Na dorocznej imprezie, tym razem w oparach absurdu minionego systemu politycznego, czyli dobrze znanego wszystkim PRL-u, zostały wręczone tytuły „Mecenas Kultury 2015” w kategoriach: Sponsor, Donator, Altruista i Animator Kultury. Dodatkowo wręczono także wyróżnienia specjalne oraz Złoty Tytuł Mecenasa Kultury. W kategorii Donator tytuł Mecenasa Kultury otrzymała Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo.
 
Bal odbył się tradycyjnie w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Poraj” w Jastrzębiu. Goście przebrani w stroje rodem z epoki PRL-u wzięli udział w części oficjalnej, podczas której uhonorowano wszystkich zwycięzców okolicznymi dyplomami, statuetkami oraz pracami artystycznymi. Laureaci otrzymali także symbolicznego goździka, standardowo kwiatkiem w dół.

bal3.jpg 
Nominowani w kategorii Donator odbierają gratulacje od Wójta Łukasza Stachery; na pierwszym planie Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, 
 
W tym roku w ławach Honorowej Kapituły zasiedli: Przewodnicząca Rady Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Poraj Andrzej Pawłowski, Radny oraz Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Mariusz Karkocha, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury im. Janusza Gniatkowskiego Magdalena Ryziuk-Wilk oraz inspektor do spraw kultury Paweł Krzyczmonik. Po burzliwych naradach Kapituła postanowiła przyznać tytuł Mecenasa Kultury 2015 w czterech głównych kategoriach i wyłoniła spośród wszystkich nominowanych szacownych laureatów.

bal1.jpg
Donatorzy - na zdjęciu m.in. Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Członek Zarządu Powiatu Rafał Kępski - z Wójtem Łukaszem Stacherą i Dyrektor GOK Magdaleną Ryziuk-Wilk
 
DONATOR:
W kategorii Donator znaleźli się wszyscy, którzy osobiście angażują się i wspierają rzeczowo, poprzez nagrody finansowe lub materialne, przedsięwzięcia kulturalne realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Poraju. Nominowanymi byli: Jerzy Buzek - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Izabela Leszczyna - Poseł RP, Jadwiga Wiśniewska - Posłanka do PE, Dariusz Lasecki - Starosta Myszkowski, Stanisław Dąbrowa - Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Grzegorz Boski - Dyrektor ŚODR w Częstochowie, Anna Socha-Korendo - Wicestarosta Myszkowski, Krzysztof Klimek - Radny Powiatu Myszkowskiego, Marek Węgrzynowicz - Dyrektor PUP w Myszkowie, Mariusz Karkocha - Radny Gminy Poraj, Zofia Jakubczyk - Prezes MBS w Myszkowie, Mariusz Musialik - Dyrektor PZD w Myszkowie, Adam Zaczkowski - Kierownik Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania Środków UG Poraj, Rafał Kępski - Prezes PORECO, Andrzej Kozłowski - Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji UG Poraj, Katarzyna Kaźmierczak - Przewodnicząca Rady Gminy Poraj. 

Wójt Łukasz Stachera wraz Dyrektor GOK Magdalena Ryziuk-Wilk wręczyli tytuł Mecenasa Kultury 2015 w kategorii Donator, który otrzymała Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo. Wraz z pamiątkową statuetką, wykonaną przez członków działającej przy GOK – Grupy „Kolor”, inspirowaną słynną w PRL monetą 5-cio złotową z rybakiem i siecią (wybitą w 1958 r.), laureatka otrzymała obraz autorstwa Zofii Chwastek, instruktora ds. plastycznych GOK.

bal2.jpg
Wicestarosta Myszkowski Anna Socha-Korendo otrzymała tytuł Mecenasa Kultury w kategorii Donator 
 
SPONSOR:
Kolejną kategorią był Sponsor, do której nominowani byli wszyscy, którzy w największej mierze wsparli finansowo lub rzeczowo przedsięwzięcia realizowane w 2015 roku przez Gminny Ośrodek Kultury. Wśród nominowanych znaleźli się: firma ELTOM - Tomasz Pelka, SOKPOL - Silvia i Roman Sobczyk, Bank BPS Filia Poraj - Marek Kocki, CHEMEKS - Prezes Jerzy Gacek, Denar Travel - Monika i Andrzej Kaźmierczak, Hrabstwo Gorzały - Cezary Grzesiak, ZŁOMOTEX - Bogusław i Marek Rajczyk, BES Włoskie Kosmetyki Fryzjerskie - Maciej Gurbała, MOKATE i LOYD - Sylwia Mokrysz, PRiMPOL - Bożena Pala, MBS Myszków - Zofia Jakubczyk, Hotel Kinga - Jarosław Witas, Restauracja Jaś i Małgosia - Agnieszka i Mariusz Cygan, POLONTEX S.A. - Artur Gacek, U&R CALOR Sp. z o.o. - Bogdan Ulanowski, PORECO - Rafał Kępski, MONOLIT - Magdalena i Tomasz Sikora, STALMET - Anna i Jacek Rogacz, DEFRO - Robert Dziubeła, HYDROMIREX - Mirosław Świtoń, PROTECTOR - Ewa Biała, KACPER - Monika i Tomasz Brymora, Restauracja EM - Bartosz Wróbel, ORLEN Stacja Paliw w Poraju - Rafał Ślęzak, JURAJSKA - Sławomir Gradek, POL-REM - Andrzej Pluta i Jerzy Sikora, BREL - Katarzyna i Grzegorz Froś, WANAT MEBLE - Łukasz i Marcin WANAT, PSB MRÓWKA - Janusz Duda i Henryk Zemła, OMEGA TRANSPORT - Piotr Sikorski, MAX-DRÓB - Maksymilian Wawrzyńczak, LEROY MERLIN - Robert Ciastoń oraz Starostwo Powiatowe w Myszkowie. 

Odczytująca werdykt Kapituły Katarzyna Kaźmierczak potwierdziła, że w tym roku tytuł Mecenasa Kultury 2015 w kategorii Sponsor, dyplom, statuetkę oraz obraz Zofii Chwastek otrzymały równorzędnie 4 firmy: STALMET, DEFRO, Hotel Kinga oraz Restauracja Jaś i Małgosia.

bal6.jpg
Wicestarosta Anna Socha-Korendo odbiera nagrody i tytuł od Wójta Łukasza Stachery i Dyrektor GOK Magdaleny Ryziuk-Wilk 
 
ALTRUISTA:
Ta kategoria obejmowała wszystkie osoby, które bezinteresownie i z pasją, wynikającą czasem z ich pracy, zawsze i z największą przyjemnością służą nam pomocą, radą, a także wiedzą i doświadczeniem. Bez nich działania kulturalne podejmowane na terenie naszej gminy nie miałyby tak wspaniałej atmosfery i wyjątkowego klimatu. Nominowani w tej kategorii to: Anna Paterek, Edyta Ząbkiewicz, Jolanta Zalega, WOPR - Kazimierz Żak, OSP Gminy Poraj - Mariusz Karkocha, Rada Sołecka Żarki Letnisko - Barbara Nowak, OSP Choroń - Tomasz Marchewka, Rada Sołecka Choroń - Robert Gurbała, Koło Terenowe PZERiI Choroń - Barbara Skóra, KGW Choronianki, KGW Malwy, KGW Kalina, Andrzej Kozłowski, Rafał Kaźmierczak, Klub Natalinki, PTKKFiS, Monika Mrożek, Edward Mizera, Andrzej Pawłowski, Krystyna Maciejewska. 
Zdzisław Wolski, Przewodniczący Rady Miasta Częstochowy odczytał werdykt, według którego tytuł Mecenasa Kultury 2015 w kategorii Altruista otrzymał Andrzej Kozłowski. Wraz z dyplomem oraz pamiątkową statuetką laureat otrzymał obraz autorstwa Bogdana Chwastka, członka grupy Kolor działającej przy GOK.
 
 
ANIMATOR:
Kolejna główna kategoria mieściła osoby zaangażowane osobiście w działalność Gminnego Ośrodka Kultury. GOK ma szczęście do ludzi, którzy kreatywnie wspierają realizowane przez tę instytucję działania i twórczo animują projekty kulturalne. Są to ludzie z wyjątkową charyzmą, niespożytą energią i milionem pomysłów, którym zawsze się chce, niezależnie od okoliczności. Takimi wspaniałymi postaciami w naszej gminie są: Elżbieta Jatulewicz, Rafał Stępniak, Ewa Matuszczyk,  Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska im. hr. Stefanii Raczyńskiej - Andrzej Będkowski, Klub Seniora Czarka - Józef Zimoląg, LKS Polonia Poraj -  Andrzej Pawłowski, Stowarzyszenie Marina Poraj, Henryka Chołdyk. 
Kapituła jednogłośnie uznała, iż to właśnie Marina Poraj jest takim pozytywnym inicjatorem dobrych działań w Gminie Poraj. Prezes Stowarzyszenia Urszula Grzywacz odebrała z rąk Wicestarosty Myszkowskiej Anny Sochy-Korendo dyplom, statuetkę oraz obraz Zofii Chwastek.
 
ZŁOTY TYTUŁ MECENASA KULTURY:
W tym roku decyzją Wójta Gminy Poraj oraz Dyrektor GOK po raz kolejny został przyznany wyjątkowy, honorowy  Tytuł Mecenasa Kultury. Otrzymują go wyjątkowo zasłużone firmy, za długoletnią, owocną współpracę, za niezawodność, wsparcie oraz wszelką pomoc okazaną przy realizacji rozmaitych przedsięwzięć kulturalnych oraz wielu działań charytatywnych, aranżowanych na przestrzeni wielu lat na terenie naszej gminy. Z rąk Starosty Myszkowskiego Dariusza Laseckiego tytuł ten powędrował do firmy SOKPOL. Dyplom, statuetkę oraz relief wykonany przez Martę Jędrzejewską, absolwentkę ASP we Wrocławiu, odebrała Justyna Pluta – córka Silvii i Romana Sobczyków – właścicieli firmy SOKPOL. 

bal5.jpg
Justyna Pluta odebrała z rąk Starosty Myszkowskiego Dariusza Laseckiego nagrodę i tytuł Złotego Mecenasa Kultury w imieniu firmy Sokpol
 
PRZYJACIEL GMINY PORAJ:
Podczas tegorocznej reprezentacyjnej gali Wójt Gminy Poraj postanowił uszanować także osobę, która jest sympatykiem naszej małej ojczyzny, chętnie nam pomaga, wspiera oraz zawsze służy pomocą i dobrą radą. Tą osobą okazał się Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa. Nagrodę w imieniu laureata odebrał Dyrektor ŚODR w Częstochowie - Grzegorz Boski.
 
 
WYRÓŻNIENIA SPECJALNE:
Czasem okazuje się, że jest także ktoś jeszcze. Ktoś, kto stoi z boku, ale zajmuje bardzo ważne miejsce. Ktoś, kto jest kluczową postacią w naszym świecie, ale nie ma dla niego prostej i klarownej kategorii. Dlatego Wójt Gminy Poraj postanowił przyznawać dodatkowe laury, jakimi są Wyróżnienia Specjalne. 

Jako pierwsza otrzymała je firma, która w ubiegłym roku nie szczędziła środków na sponsoring i wszelkie wsparcie udzielane Ludowemu Klubowi Sportowemu Polonia Poraj, a także na propagowanie aktywności fizycznej. Jej widoczny wkład w rozwój i promocję kultury fizycznej i sportu w Gminie Poraj jest nie do przecenienia. Laureatem tej nagrody została firma AUTOCRAFT. Właściciel firmy Jacek Klamski otrzymał z rąk samego pomysłodawcy wyróżnienia, czyli wójta Łukasza Stachery oraz Prezesa PTKKiS i Polonii Poraj, Andrzeja Pawłowskiego, nagrodę specjalną wraz z podziękowaniami za udaną współpracę.

Kolejne trofeum specjalne otrzymał Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz Przewodniczący Rady Miasta wraz z Radnymi, Zdzisław Wolski. Wyróżnienie i słowa wdzięczności z rąk wójta odebrał sam laureat, Zdzisław Wolski. 
Ostatnie, ale wcale nie symboliczne, zaszczyty specjalne powędrowały do Telewizji Orion, która znacząco przyczynia się do promowania oraz nagłaśniania dobrego imienia Gminy Poraj. Redaktor naczelny Cezary Kazimierz Szymański z rąk wójta oraz dyrektor GOK odebrał zasłużoną gratyfikację.

Dyrektor GOK – tradycyjnie już – podziękowała za współpracę również władzom Gminy Poraj. Okolicznościowe statuetki „Mecenas Kultury 2015” odebrali wójt – Łukasz Stachera i przewodnicząca Rady Gminy Poraj – Katarzyna Kaźmierczak.
 
Ach, co to był za bal…
Tegoroczny Bal Mecenasa Kultury, mimo iż w klimacie siermiężnego PRL, odbył się we wspaniałej atmosferze. Nie zabrakło podczas fety także wspaniałej części artystycznej. Przed zgromadzonymi gośćmi wystąpiła znakomita piosenkarka Krystyna Maciejewska-Gniatkowska w repertuarze swojego męża, wybitnego artysty i znamienitego mieszkańca Gminy Poraj. Drugą gwiazdą wieczoru był Edward Hulewicz, piosenkarz estradowy, kompozytor, członek zespołów Tarpany i Heliosi. 
W rolę konferansjera, jak zwykle profesjonalnie, wcielił się kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji Urzędu Gminy Poraj, Andrzej Kozłowski, który przeniósł duchem wszystkich zebranych w klimat minionej epoki, przemówieniami stylizowanymi na ówczesnych przywódców narodu.

bal4.jpg
Przewodniczący Rady Powiatu w Myszkowie Andrzej Jastrzębski (w środku) zajął drugie miejsce w konkursie na najlepsze przebranie nawiązujące do lat PRL; na zdjęciu ze Starostą Myszkowskim Dariuszem Laseckim i Dyrektorem PUP Markiem Węgrzynowiczem

Po zakończeniu wyjątkowo wystawnej części oficjalnej rozpoczęła się wspaniała zabawa do białego rana. Wszyscy uczestnicy kapitalnie bawili się przy muzyce z lat młodości, które w końcu zawsze wspomina się z łezką w oku. O dobry klimat muzyczny zadbał zespół „Czarne Charaktery”
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju Magdalena Ryziuk-Wilk podziękowała wszystkim osobom, firmom i instytucjom, które wspierały działalność gminnej ostoi kultury w minionym roku w iście wymyślny i efektowny sposób. 
Zaproszeni goście dali się ponieść nastrojowi Polski Ludowej. Przybyli na bal we wspaniałych strojach, nawiązujących do tamtych lat. Dla najgorliwszych charakteryzatorów organizatorzy przygotowali coś wyjątkowego. Królem i Królową imprezy zostali Urszula i Dariusz Baut z firmy DEFRO. A nagrody za najlepsze przebranie otrzymali: państwo Gwara z Żarek Letniska, reprezentujący tamtejszą Radę Sołecką (I miejsce) oraz Andrzej Jastrzębski, Przewodniczący Rady Powiatu Myszkowskiego (II miejsce).
Podczas balu, za kwotę 2000 zł, zlicytowany został obraz autorstwa Z. Chwastek, który przedstawiał słynnego „Misia” z filmu Stanisława Barei. Hojnym licytatorem był pan Marek Rajczyk. 
Tegoroczny Bal Mecenasa Kultury wsparły następujące firmy: BREL, OSM Myszków, Sklep Hrabstwo Gorzały, Piekarnia „Jarko”, SOKPOL, oraz Anna Paterek – Fotografia Artystyczna.
 
 
 
 
 
 
 

26

KWI

2016

1613

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

bal3_919441759.jpg

Zdjęcie: bal3_919441759.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.