Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Powiat Myszkowski rozpoczyna cztery projekty z zakresu szkolnictwa zawodowego

W wyniku działań podjętych przez Zarząd Powiatu Myszkowskiego, już w tym roku rozpocznie się realizacja czterech projektów z zakresu szkolnictwa zawodowego dla szkół ponadgimnazjalnych, które są odpowiedzią na potrzeby młodzieży w zakresie kształcenia zawodowego. Dzięki analitycznej pracy Zarządu, konsultacjom z przedsiębiorcami i skoordynowanemu współdziałaniu Biura Rozwoju Funduszy Unijnych w Starostwie Powiatowym, szkół ponagimnazjalnych i Powiatowego Urzędu Pracy - Powiat Myszkowski pozyskał środki zewnętrzne w kwocie blisko 5 mln zł. Projekty będą realizowane w Zespole Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie i Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Żarkach.

- Przeprowadziliśmy odpowiednią diagnozę, która okazała się celna. Nasze projekty zdobyły dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego, dzięki czemu pracownie zawodowe w Zespole Szkół nr 1 i Zespole Szkół w Żarkach zostaną poddane kompleksowym remontom. Ponadto uzyskaliśmy dofinansowanie do dwóch projektów miękkich dla uczniów obu szkół z zakresu praktycznej nauki zawodu i doradztwa edukacyjno-zawodowego. Chcę podkreślić, że na przygotowanie projektów nie wydaliśmy ani złotówki i nie korzystaliśmy z pomocy firm zewnętrznych. Wnioski o dofinansowanie zostały napisane w Starostwie Powiatowym i złożone w pierwszym kwartale 2016 r. Cztery wnioski pomyślnie przeszły procedurę formalną i merytoryczną i już niebawem przystąpimy do ich realizacji - mówi Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki.

sk1.jpg
Zarząd Powiatu - Starosta Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastzębski, Członkowie Zarządu - Jakub Grabowski, Rafał Kępski, Mariusz Morawiec przed budynkiem ZS nr 1 w Myszkowie wizytują inwestycję, która zakończyła się w sierpniu tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego; już niebawem w szkole ropozcznie się realizacja dwóch projektów z zakresu szkolnictwa zawodowego, z których jeden to remont pracowni, a drugi o charakterze edukacyjnym - jest skierowany do uczniów

Projekty wynikły z diagnozy potrzeb w ramach kształcenia zawodowego. Finansowanie projektów pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Środki rozłożone są w ramach dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. 

W Starostwie Powiatowym w Myszkowie opracowano łącznie pięć wniosków, z których cztery już zdobyły dofinansowanie, natomiast piąty – dotyczący termomodernizacji Zespołu Szkół w Żarkach – jest w trakcie oceny. Jej wynik poznamy na koniec 2016 r.
Należy podkreślić, że dofinansowanie jest bardzo wysokie. W przypadku projektów remontowo-doposażeniowych (tzw. twardych)  wynosi ono 85%, a wkład Powiatu to 15% kosztów. Dofinansowanie do projektów dla uczniów (tzw. miękkich) sięgnęło 95% kosztów przy zaledwie 5% środków powiatowych. 

Projekty z zakresu remontów i doposażenia

Dwa projekty dotyczą remontów pracowni zawodowych realizowanych w ramach Podziałania 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT,. 
Pierwszy z nich nosi nazwę: „Wzmocnienie infrastruktury edukacyjnej wraz z przystosowaniem do potrzeb osób  niepełnosprawnych Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie” 

Całkowita wartość projektu to 1.732.130,00 zł, kwota dofinansowania wynosi 1.472.310,50 zł (85% kosztów całkowitych). Okres realizacji 16.09.2014 do 31.12.2017.
Przedmiotem projektu jest remont i doposażenie dwóch pracowni mechatronicznych na kierunku technik mechatronik oraz rozbudowa wolnostojącego budynku do zajęć praktycznej nauki zawodu na kierunkach: technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik budownictwa wraz z zakupem wyposażenia. Ponadto w ramach projektu nastąpi dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb nauczania osób z niepełnosprawnością poprzez likwidację wewnętrznych i zewnętrznych barier architektonicznych.
 
Drugi projekt twardy to „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach II” 
 
Całkowita wartość projektu wynosi 1.235.294,00 zł, kwota dofinansowania - 995.909,30 zł (80,6% kosztów całkowitych). Okres realizacji 16.09.2014 do 31.12.2017.
Przedmiotem projektu jest remont i doposażenie pięciu pracowni praktycznej nauki zawodu w branży informatycznej, gastronomicznej, hotelarskiej i reklamy. Remont obejmie pracownię gastronomiczną, pracownię hotelarską z zapleczem, pracownię reklamową z zapleczem, dwie pracownie informatyczne. Ponadto w ramach projektu nastąpi dostosowanie infrastruktury szkoły do potrzeb nauczania osób z niepełnosprawnością poprzez likwidację wewnętrznych barier architektonicznych.

proj1.jpg

proj2.jpg
Tak dziś prezentują się pracownie praktycznej nauki zawodu w ZS w Żarkach. Już niedługo będą one wyglądać zupełnie inaczej - zostaną wyremontowane i doposażone, co znacznie poprawi warunki, w jakich pobierają nauki uczniowie

Projekty adresowane do uczniów
 
Dwa kolejne projekty, tzw. „miękkie” są adresowane do kilkuset uczniów i będą realizowane w ramach podziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT.
 
Pierwszy z nich to „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Zespołu Szkół nr 1 im. E. Kwiatkowskiego w Myszkowie” 
Całkowita wartość projektu wynosi 1.634.000,00 zł, kwota dofinansowania - 1.552.300 zł (95% kosztów całkowitych). Okres realizacji 01.09.2016 do 31.08.2019.
Informacje o projekcie:
- ilość uczniów 270, ilość nauczycieli 4, 
- blok doradztwa edukacyjno – zawodowego,
- blok szkoleniowy,
- blok praktycznej nauki zawodu.
Drugi projekt jest określona jako: „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół w Żarkach I”
Całkowita wartość projektu 1.000.300,00 zł, kwota dofinansowania - 950.285,00 zł (95% kosztów całkowitych). Okres realizacji 01.09.2016 do 31.08.2018.
Informacje o projekcie:
- ilość uczniów 140, ilość nauczycieli 4, 
- blok doradztwa edukacyjno – zawodowego,
- blok szkoleniowy,
- blok praktycznej nauki zawodu.
 
logo.jpg


07

WRZ

2016

17906

razy

czytano

Rzecznik

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

sk1_243299378.jpg

Zdjęcie: sk1_243299378.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.