Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W sobotę - 25 lutego - odbyła się uroczysta Gala pn. „Bal Mecenasa Kultury 2016”. Corocznie organizowana jako podziękowanie dla wszystkich osób, instytucji oraz firm, które w minionym roku w największym stopniu zaangażowały się i wsparły w działaniach Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju. Uroczystość odbyła się w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym „Poraj” w Jastrzębiu, a w tym roku Bal zorganizowano w gorącym, karnawałowym klimacie rodem z Rio De Janeiro. Powiat Myszkowski reprezentowali Wicestarosta Anna Socha – Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Członek Zarządu Rafał Kępski oraz radni Dorota Kaim-Hagar, Mariusz Morawiec i Krzysztof Klimek.

mecenas.jpg
Nominowani w kategorii Donator, od lewej: Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej Urzędu Gminy Poraj - Andrzej Kozłowski, Redaktor Naczelny „Gazety Myszkowskiej” - Jarosław Mazanek, Wicewójt Gminy Poraj - Katarzyna Kaźmierczak, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie - Marek Węgrzynowicz, Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania Środków UG Poraj-Adam Zaczkowski, Radny Powiatowy Krzysztof Klimek, Poseł na Sejm RP Izabela Leszczyna, Wicestarosta Myszkowska - Anna Socha-Korendo, Prezes spółki PORECO Rafał Kępski

Tegoroczną galę wspólnie poprowadzili: znany prezenter radiowy i telewizyjny, a zarazem wieloletni Przyjaciel Gminy Poraj - Ryszard Rembiszewski i kierownik Referatu Komunikacji Społecznej Urzędu Gminy Poraj - Andrzej Kozłowski.

Zaproszenie wójta Gminy Poraj – Łukasza Stachery i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Magdaleny Ryziuk-Wilk, w tym roku przyjęli min.: Poseł na Sejm RP – Izabela Leszczyna, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego - Stanisław Gmitruk, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego – Marta Salwierak, Wicestarosta Myszkowski - Anna Socha-Korendo, Wicewójt Gminy Poraj - Katarzyna Kaźmierczak, Przewodniczący Rady Powiatu Myszkowskiego – Andrzej Jastrzębski, Radni Powiatu Myszkowskiego – Dorota Kaim-Hagar, Mariusz Morawiec oraz Krzysztof Klimek, Członek Zarządu Powiatu Myszkowskiego, prezes spółki PORECO – Rafał Kępski, Przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Pawłowski wraz z radnymi, Sekretarz Gminy – Maria Magdalena Gurbała, Skarbnik Gminy Poraj – Jadwiga Zasik, Honorowy Obywatel Gminy Poraj – artystka Krystyna Maciejewska, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie - Marek Węgrzynowicz, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Myszkowie – Khalid Hagar, Redaktor Naczelny „Gazety Myszkowskiej” - Jarosław Mazanek oraz dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Poraj, sołtysi, przedstawiciele Rad Sołeckich oraz wielu zacnych gości wśród nich przedstawiciele świata biznesu, artyści, przewodniczący i prezesi Stowarzyszeń, jednostek OSP, Kół Emerytów, WOPR-u oraz panie z Kół Gospodyń Wiejskich.

W skład tegorocznej Honorowej Kapituły, która spośród nominowanych w poszczególnych kategoriach przyznała tytuły „Mecenas Kultury 2016”, weszli: wicewójt - Katarzyna Kaźmierczak, przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Pawłowski, wiceprzewodniczący Rady Gminy – Mariusz Karkocha, radna Rady Gminy Poraj - Teresa Ociepka, oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Magdalena Ryziuk-Wilk. W trakcie obrad Kapituły przyznano tytuł „Mecenasa Kultury 2016” w czterech kategoriach: Donator, Sponsor, Animator i Altruista.

KATEGORIA DONATOR:
Nominowani, to osoby publiczne zaangażowane w realizację przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez GOK, a także fundujące nagrody laureatom konkursów i festiwali.

•    Profesor Jerzy Buzek – Poseł do Parlamentu Europejskiego,
•    Izabela Leszczyna – Poseł na Sejm RP,
•    Stanisław Dąbrowa – Wicemarszałek Województwa Śląskiego,
•    Anna Socha-Korendo – Wicestarosta Myszkowska,
•    Katarzyna Kaźmierczak – Wicewójt Gminy Poraj,
•    Mariusz Karkocha – Wiceprzewodniczący Rady Gminy,
•    Rafał Kępski – Członek Zarządu Powiatu Myszkowskiego i Prezes Spółki „PORECO”,
•    Krzysztof Klimek – Radny Rady Powiatu,
•    Marek Węgrzynowicz – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie,
•    Zofia Jakubczyk – Prezes MBS Myszków,
•    Jarosław Mazanek – Redaktor Naczelny „Gazety Myszkowskiej”,
•  Adam Zaczkowski - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Pozyskiwania Środków UG Poraj,
•    Andrzej Kozłowski - Kierownik Referatu Komunikacji Społecznej, Informatyki i Promocji UG Poraj.

W tym roku Honorowa Kapituła tytuł „Mecenas Kultury 2016” w kategorii Donator postanowiła przyznać dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie – Markowi Węgrzynowiczowi.

bal7.jpg
Marek Węgrzynowicz - odbiera tytuł Donatora z rąk Wójta Łukasza Stachery

Nagrody w postaci statuetki wykonanej przez Martę Jędrzejewską - absolwentkę ASP we Wrocławiu oraz obrazu autorstwa Zofii Chwastek wręczyli: wójt Gminy Poraj - Łukasz Stachera oraz przewodniczący Rady Gminy – Andrzej Pawłowski.

KATEGORIA SPONSOR:
Nominowani w tej kategorii to firmy, które w 2016 roku w największym stopniu wsparły finansowo i rzeczowo GOK Poraj.

Oto nominowani:
HOTEL KINGA – Joanna i Jarosław Witas, POLONTEX S.A. - Artur Gacek, Piekarnia BREL - Katarzyna i Grzegorz Froś, SOKPOL – Silvia i Roman Sobczyk, STALMET – Anna i Jacek Rogacz, DEFRO – Robert Dziubeła, PORECO – Rafał Kępski, U&R CALOR – Bogdan Ulanowski, ZŁOMOTEX – Marek Rajczyk, MBS MYSZKÓW - Zofia Jakubczyk, CHEMEKS – Jerzy Gacek, OMEGA TRANSPORT – Piotr Sikorski, HYDROMIREX – Mirosław Świtoń, ANT-DAR – Antoni Kościjański i Dariusz Oleksiak, ANCORA COLLECTION – Mateusz Ciępka, DRUTEX Okna Toruński – Zbigniew Toruński, DACH STYL – Kamil Żurek, PRIMPOL – Bożena Pala, JURAJSKA – Sławomir Gradek, RADA SOŁECKA Z PORAJA – Barbara Caban, ELTOM – Tomasz Pelka, PROTECTOR OCHRONA – Ewa i Arkadiusz Biali, BES – Maciej Gurbała, PAPARAZZI FASHION – Bożena i Artur Dróżdż, MEBLE WANAT - Łukasz i Marcin Wanat, MAX-DRÓB – Maksymilian Wawrzyńczak, LEROY MERLIN POCZESNA - Klaudiusz Sienkiewicz, Restauracja EM – Bartosz Wróbel, DENAR TRAVEL – Monika i Andrzej Kaźmierczak, Stacja Paliw ORLEN w Poraju – Rafał Ślęzak, HOTEL I RESTAURACJA „JAŚ I MAŁGOSIA” - Agnieszka i Mariusz Cygan, MONOLIT – Magdalena i Tomasz Sikora, STAROSTWO POWIATOWE w Myszkowie, Firma OCIEPKA TRANSPORT – Sławomir Ociepka.
Werdykt Honorowej Kapituły odczytała pani poseł Izabela Leszczyna, która wraz z wójtem Ł. Stacherą wręczyła nagrody Laureatom. Tytuł „Mecenas Kultury 2016” w kategorii Sponsor otrzymali: OMEGA TRANSPORT i PIEKARNIA „BREL”.

KATEGORIA ANIMATOR KULTURY:
W tej Kategorii nominowani to osoby zaangażowane, kreatywnie wspierające działalność Gminnego Ośrodka Kultury Poraju, a także twórczo animujące projekty kulturalne związane z Gminą Poraj.

Nominowani w tej kategorii to:
Elżbieta Jatulewicz, Rafał Stępniak, Ewa Matuszczyk, Towarzystwo Przyjaciół Żarek Letniska im. hr. Stefanii Raczyńskiej, Henryka Chołdyk, Klub Sportowy „Polonia Poraj”, Stowarzyszenie „Marina Poraj” oraz Mirosław Podlejski.
Wyniki w tej kategorii ogłosiła wicestarosta myszkowska Anna Socha-Korendo. Tytuł „Mecenas Kultury 2016” w kategorii Animator Kultury otrzymali: Rafał Stępniak - artysta malarz i Klub „Polonia Poraj”, który w tym roku – podobnie jak GOK – obchodzi 40-lecie działalności. Nagrodę dla „Polonii” - obraz i statuetkę - odebrał prezes - Michał Grzybowski. Natomiast rzeźba autorstwa Mariana Pikuły trafiła do rąk Rafała Stępniaka.

bal3.jpg
Wójt Łukasz Stachera i Wicestarosta Anna Socha-Korendo przekazują wyróżnienie na ręce Rafała Stępniaka

KATEGORIA ALTRUISTA:
Nominowani w tej kategorii to osoby, które bezinteresownie pomagają przy realizacji przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury im. Janusza Gniatkowskiego w Poraju

Nominowani: Anna Paterek, Edyta Ząbkiewicz, Jolanta Zalega, WOPR, OSP Gminy Poraj, OSP Choroń, Rada Sołecka z Choronia, OSP Żarki Letnisko, Koło Terenowe PZERiI z Choronia, KGW „Choronianki”, KGW „Malwy”, KGW „Kalina”, Andrzej Kozłowski, Rafał Kaźmierczak, Klub „Natalinki”, Porajskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu, Monika Mrożek, Edward Mizera, Andrzej Pawłowski oraz Krystyna Maciejewska.
Werdykt Kapituły odczytała pani Marta Salwierak – radna Sejmiku Województwa Śląskiego, która tego wieczoru reprezentowała marszałka województwa śląskiego – Wojciecha Saługę. Laureatką w tej kategorii została Jolanta Zalega – od wielu lat zawiadująca kulinarną stroną wszystkich przedsięwzięć realizowanych przez GOK – również samego Balu Mecenasa Kultury.

KATEGORIA SPONSOR SPORTU
Od kilku lat stało się tradycją, że podczas Balu Mecenasa Kultury honorowani są również SPONSORZY SPORTU.

Nominowani w tej kategorii zostali: ZŁOMOTEX, ELTOM, OMEGA TRANSPORT, MONOLIT, HOTEL KINGA, ZOMAX, STALMET/DEFRO, HYDROMIREX, SKLEP U JACKA, AUTOCRAFT, PIEKARNIA BREL, U&R CALOR.
Wyniki w tej kategorii odczytał prezes Klubu „Polonia Poraj” - Michał Grzybowski, a laureatem została firma „Omega Transport”.

Wszystkie realizowane przez Gminę Poraj przedsięwzięcia sportowe i kulturalne mają swoich sprzymierzeńców – Sponsorów, Donatorów, Altruistów i Animatorów, jednak nie mniejszą rolę w ich organizacji odgrywają media. To one informują, promują, wspierają. Dlatego w tym roku tytuł PROMOTORA GMINY PORAJ otrzymała „Gazeta Myszkowska” - nagrodę odebrał redaktor naczelny – Jarosław Mazanek.

Podczas „Balu Mecenasa Kultury 2016” wójt Gminy przyznał dwa tytuły „Przyjaciel Gminy Poraj”. Pierwszy z nich odebrała poseł Izabela Leszczyna, a drugi powędrował do firmy „DEFRO” Sylwii i Roberta Dziubeła. W imieniu firmy DEFRO ten specjalny tytuł odebrał dyrektor – Dariusz Bałt.

Tego wieczoru z rąk wójta Ł. Stachery specjalne wyróżnienia otrzymali również: Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego - Stanisław Gmitruk i Marszałek Województwa Śląskiego – Wojciech Saługa. W imieniu tego ostatniego statuetkę odebrała – Marta Salwierak – radna Sejmiku Województwa Śląskiego.

Tradycyjnie już dyrektor GOK – podziękowała za współpracę również władzom Gminy Poraj. Okolicznościowe statuetki „Mecenas Kultury 2016” odebrali wójt – Łukasz Stachera, wicewójt – Katarzyna Kaźmierczak i przewodniczący Rady Gminy Poraj – Andrzej Pawłowski.
Tego wieczoru słowo „dziękuję” padało wielokrotnie pod adresem gości Balu. Dziękował Wójt i dyrektor GOK. Wszyscy wznieśli toast za jubileusz 40-lecia Gminnego Ośrodka Kultury i za jego pomyślność w latach następnych. Na sali pojawił się urodzinowy tort przygotowany przez Kalinę Froś – właścicielkę firmy „House of Sweets”.

O kulinarną stronę balu zadbały – jak zwykle niezawodne – panie z KGW „Kalina” przy wsparciu KGW „Malwy”. Wśród artystycznych atrakcji balu znalazły się: pokaz prawdziwej, brazylijskiej samby w wykonaniu „Samba Brasil Show”. Liderką jest Brazylijka Adriana Goulart, która 10 lat temu przywiozła i pokazała prawdziwą twarz samby w Polsce.

wszyscyyy.jpg
Goście i organizatorzy balu z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Myszkowie Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Dyrektor SP ZOZ w Myszkowie Khalid Hagar, Członek Zarządu z Rafał Kępski, Radni: Dorota Kaim-Hagar, Mariusz Morawiec, Krzysztof Klimek z osobami towarzyszącymi

Ogromnym zainteresowaniem cieszył się pokaz malowania piaskiem w wykonaniu Tigrana Vardikyana - malarza, karykaturzysty, ilustratora. Artysta pochodzi z Armenii, a od 1994 roku mieszka w Polsce, w Bielsku- Białej.

W trakcie zabawy, tradycyjnie już, odbyły się konkursy. Pierwszy z nich – na najbardziej oryginalne przebranie wygrała Izabela Stachera, a wyróżnienie otrzymała Monika Kaźmierczak. Królem i Królową Balu zostali: Mariusz Karkocha i Barbara Marchewka.

Specjalne podziękowania kierujemy do firm, które w tym roku wsparły Bal Mecenasa Kultury: Piekarnia i Ciastkarnia BREL z Myszkowa, Sklep „Hrabstwo Gorzały” z Poraja, Firma ZOMAX z Poraja, Firma SOKPOL z Myszkowa, OSM Myszków, Firma CHEMEKS z Poraja, Pracownia Złotnicza Wioletta Hada z Poraja, Biuro Podróży „Denar Travel” z oddziałami w Myszkowie, Zawierciu i Żorach, Fotografia Artystyczna – Anna Paterek, Piekarnia „Jarko” z Masłońskiego, Firma FUNGIPOL z Poraja oraz Firma „House of Sweets” - K. Froś.

bal5.jpg
Przemawia Przewodniczący Sejmiku Śląskiego Stanisław Gmitruk, który otrzymał specjalne wyróżnienie

bal2.jpgbal4.jpg
bam1.jpg
bal6.jpgmecenasbal.jpg03

MAR

2017

17128

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

mecenas_342968985.jpg

Zdjęcie: mecenas_342968985.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.