Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Na obrady listopadowej sesji Rady Powiatu przyjechał Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, który m.in. przekazał interesujące wiadomości na temat budowy wiaduktu w Nowej Wsi.
 
wicem3.jpg
Podziękowania dla Wicemarszałka Województwa Śląskiego Stanisława Dąbrowy w imieniu radnych i mieszkańców przekazali Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Wiceprzewodniczący Grażyna Kolasa-Gotkowska i Wiceprzewodniczący Rady Jan Kieras

Wicemarszałek od wielu lat wspiera rozwój Powiatu Myszkowskiego. W zakresie jego obowiązków znajdują się sprawy związane z transportem, kolejnictwem, terenami wiejskimi i gospodarką nieruchomościami.

Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa przyjechał na zaproszenie Starosty Dariusza Laseckiego i Przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Jastrzębskiego

wicem1.jpg
Wicemarszałek Stanisław Dąbrowa

Warto zaznaczyć, że wizyta Stanisława Dąbrowy zbiegła się z czasem przebudowy drogi wojewódzkiej Myszków-Żarki, o którą Wicemarszałek mocno zabiegał. 
 
Stanisław Dąbrowa przywitał wszystkich radnych, zaproszonych gości i mieszkańców i odniósł się do kilku bieżących działań na szczeblu wojewódzkim, które mają znaczenie dla Powiatu Myszkowskiego.
 
- W tej chwili prowadzimy rozmowy z Polskimi Liniami Kolejowymi, jest podpisany list intencyjny odnośnie wykonania w pierwszej kolejności wiaduktu na drodze 791 w Myszkowie Nowej Wsi. Część wykonają Polskie Linie Kolejowe, a część będzie robił Urząd Marszałkowski. Realizacja tej inwestycji to jest rok ok. 2021 – mówił Wicemarszałek.
 
Należy podkreślić, że ta inwestycja ma duże znaczenie w kontekście remontu wiaduktu w Myszkowie. Jak wskazuje Wicemarszałek, aby wyremontować wiadukt należy przygotować objazdy w trakcie remontu, więc inwestycja realizowana wspólnie z PLK w Nowej Wsi ma pod tym względem wielkie znaczenie. 
 
Wicemarszałek odniósł się także do idei wspierania przez województwa inwestycji na drogach lokalnych ze środków unijnych.

wicem2.jpg
Starosta Dariusz Lasecki składa podziękowania Wicemarszałkowi

- Jeśli chodzi o drogi, realizujemy tutaj kilka inwestycji, odcinki, które są w najgorszym stanie zostały już zrealizowane. Obecnie trwają negocjacje ze stroną unijną dotyczące realizacji zadań drogowych na drogach powiatowych i gminnych. Myślę, że mogą zakończyć się sukcesem. Zdjęlibyśmy część środków finansowych ze strony unijnej na drogi wojewódzkie, aby zyskać środki na realizację zadań gminnych i powiatowych. Przymierzamy kwotę ok. 60 mln zł, więc szereg inwestycji na drogach lokalnych moglibyśmy wspomóc jako województwo.
Ponadto doprowadziliśmy do tego, że 80 proc. wszystkich środków w ramach perspektywy 2014-2020 jest w trakcie konkursu. Prawie 40 proc. wszystkich środków jest już zakontraktowanych. Jeśli chodzi o realizację, to jest kwota ok. 7 proc., ale wiadomo, że teraz to będzie przyspieszać. Z mojej wiedzy i determinacji Zarządu wynika, że praktycznie w 2018 roku wszystkie konkursy powinny być rozstrzygnięte. 
Prowadzimy też rozmowy z UE, że chcemy wygospodarować część środków finansowych na realizację dopłat do zakupu paliwa opałowego w ramach walki ze smogiem. To z myślą o mieszkańcach, którzy mogliby z tego korzystać. Jeszcze nie ma rozstrzygnięć co do formy realizacji. Zależy nam na tym, żeby Unia zgodziła się na to, aby dostępne środki zaproponowane przez Zarząd Województwa będą przeznaczone na wspieranie zakupu paliwa. Do połowy 2018 roku te negocjacje powinny być zakończone]- powiedział Wicemarszałek.
 
Jak widać, Wicemarszałek przywiózł do Myszkowa sporo dobrych wieści. Remonty dróg gminnych i powiatowych w ramach wsparcia województwa pozwoliłoby znacznie poprawić infrastrukturę drogową w Powiecie Myszkowskim, a wsparcie na zakupu opału to istotna pomoc dla mieszkańców.
 
Starosta Dariusz Lasecki podziękował Wicemarszałkowi, wyliczając już realizowane inwestycje wojewódzkie, które dla naszych mieszkańców są bardzo ważne.
 
- Panie Marszałku, w imieniu Zarządu, Radnych i wszystkich mieszkańców Powiatu Myszkowskiego pragnę panu Marszałkowi serdecznie podziękować. Wszyscy wiemy doskonale, jakie zadania wykonuje Urząd Marszałkowski na terenie Powiatu Myszkowskiego. Wiemy o budowie obwodnicy Myszkowa, która ma być zakończona pod koniec przyszłego roku. Wiemy o rozpoczętym zadaniu przebudowy drogi wojewódzkiej Myszków-Żarki z ciągiem pieszo-rowerowym, wiemy o remoncie drogi wojewódzkiej od Nowej Wsi do Żarek, a także z Żarek do Niegowy, jak również o wykonaniu ciągi drogi wojewódzkiej od Żarek do Kroczyc w czasie ostatnich dwóch lat. To jest kwota ok. 180 mln zł. Dziś słyszeliśmy, że są nadzieje na budowę wiaduktu w Nowej Wsi, który jest bardzo potrzebny z uwagi na wykonywaną obwodnicę, która biegnie od Mrzygłodu do Myszkowa i wychodzi za Leśniczanką na obrzeżach Myszkowa. Ten ruch będzie skierowany w stronę Żarek, a obecny przejazd mógłby ten ruch lokalny i nielokalny w dużej mierze hamować. W związku z tym w imieniu własnym, radnych i mieszkańców – serdecznie dziękujemy za tak wysokie dofinansowanie naszego Powiatu- powiedział Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki.
 
wicem4.jpg
Wspólne zdjęcie Radnych Powiatu Myszkowskiego z Wicemarszałkiem; na zdjęciu:Starosta Dariusz Lasecki, Wicestarosta Anna Socha-Korendo, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Jastrzębski, Wiceprzewodniczący Jan Kieras, Członkowie Zarządu Jakub Grabowski, Rafał Kępski, Sebastian Ruciński, Radni Dorota Kaim-Hagar, Józef Lazar, Krzysztof Klimek, Mariusz Morawiec

Do podziękowań przyłączyła się Wicestarosta Anna Socha-Korendo, która wspólnie ze Starostą przekazała Wicemarszałkowi pamiątkowe wieczne pióro.

- Chciałam prosić, żeby to pióro nigdy się nie wypisało i żeby pan pamiętał o Powiecie Myszkowskim tak, jak pamiętał pan w ostatnich latach - powiedziała Wicestarosta.
 
Wizyta Wicemarszałka Stanisława Dąbrowy świadczy o tym, że Powiat Myszkowski jest ważnym elementem polityki finansowej Urzędu Marszałkowskiego. Realizowane obecnie i planowane inwestycje, o których mówił Wicemarszałek napawają optymizmem na przyszłe lata.


01

GRU

2017

34314

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

wicem3_513000834.jpg

Zdjęcie: wicem3_513000834.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.