Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: .

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Oficjalna strona powiatu

Powiat Myszkowski

Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Powiatu Myszkowskiego. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niesłyszących.

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Zgromadzenie Ogólne Powiatów Polskich

Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki uczestniczył w XXIII Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich, które odbyło się 10 i 11 kwietnia w Warszawie. Podczas obrady dyskutowano na rolą ustrojową samorządu gminnego i powiatowego oraz przyjęto 8 stanowisk.

konwent1.jpg 
Spotkanie podczas Zgromadzenia Ogólnego; w pierwszym rzędzie Starosta Myszkowski Dariusz Lasecki, Starosta Kłobucki Henryk Kiepura, Starosta Raciborski Ryszard Winiarski, Starosta Bieruński-Lędziński Bernard Bednorz; w drugim rzędzie - Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Starosta Bielski Andrzej Płonka, Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek

Obradom przewodniczył Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, starosta bocheński.
Oprócz delegatów, w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście. Wśród nich Paweł Mucha zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, który odczytał list Andrzeja Dudy do zgromadzonych, w którym padły słowa o bardzo istotnej roli szczebla powiatowego w systemie samorządu terytorialnego.

Następnie Romuald Łanczkowski z Kancelarii Senatu odczytał list marszałka Stanisława Karczewskiego, a Ludwik Węgrzyn przedstawił treści listów od innych nieobecnych: generała brygadiera Leszka Suskiego, Komendanta Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej; marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, prezesa Zarządu Związku Województw RP Olgierda Geblewicza oraz Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego Krystyny Sieniawskiej.

Uczestnicy spotkania obejrzeli transmisję wystąpienia Jerzego Buzka, prezesa Rady Ministrów w latach 1997-2001, za którego rządów, 20 lat temu, reaktywowano powiaty.
Premier Buzek przypomniał, że hasłem kampanii wyborczej, w której brał udział w 1997 r. było: Szliśmy po władzę, by oddać ją ludziom. To hasło, jak akcentował Jerzy Buzek, oddawało sens i cel przemian ustrojowych i społecznych. Jak podkreślał, warto przywoływać przekonanie, które towarzyszyło ówczesnym przemianom – przekonanie odzyskania państwa dla obywateli, uwolnienia potencjału, współodpowiedzialności obywateli za sprawy publiczne. Także dziś samorządowcy powinni uwierzyć, że mieszkańcy uniosą ciężar współodpowiedzialności za wspólnoty lokalne.

konwent2.jpg
Starostowie z Województwa Śląskiego na obradach Zgromadzenia

Bardzo ciekawym punktem obrad był jubileuszowy panel dyskusyjny pt. Refleksje nad rolą ustrojową samorządu gminnego i powiatowego w II i III RP, którego moderatorem był prezes Ludwik Węgrzyn. W dyskusji udział wzięli: Leszek Miller, Premier RP w latach 2001-2004; Tomasz Siemoniak, wiceprezes Rady Ministrów w latach 2014-2015; poseł na Sejm RP Kazimierz Kotowski, starosta opatowski w latach 1998-2010 i prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich w latach 2008-2011 oraz Krzysztof Kwiatkowski, doradca w rządzie premiera Jerzego Buzka, a obecnie prezes Najwyższej Izby Kontroli.

Uczestnicy dyskusji zastanawiali się, jak w obecnych czasach aktualne jest stwierdzenie: Samorząd terytorialny wszystkich rodzajów jest najpełniejszą formą subsydiarności. Sięgali do historii, do początków obowiązywania zasady pomocniczości, porównywali ją z teraźniejszością, mówili o tym, co powinno być.

Tomasz Siemoniak wyjaśniał, że powiat znakomicie sprawdza się w specyficznej subsydiarności, w pomocy mieszkańcom, np. w sytuacjach kryzysowych. Krzysztof Kwiatkowski wspominał okres, kiedy reaktywowano powiaty, kiedy zastanawiano się nad tym, jak mają one wyglądać. W przeszłości był radnym powiatowym. Jak podkreślał, nie ma skuteczniejszego modelu kontroli, jak w samorządzie terytorialnym, kiedy mieszkańcy dokonują wyboru, co cztery lata. Władza rządowa przekazuje zaś samorządom zadania trudne i samorządy doskonale je realizują.

Zgromadzenie przyjęło sprawozdania prezesa Zarządu z działalności Związku Powiatów Polskich w roku 2017 i z wykonania budżetu.

Przyjęto również Założenia do programu działania ZPP na bieżący rok. Obejmują one dwa główne kierunki: działalność legislacyjną oraz pomoc dla samorządów terytorialnych.
Uczestnicy zgromadzenia mieli także okazję do zapoznania się z ciekawymi wykładami na temat partnerstwa publiczno-prywatnego: ścieżka dojścia do projektu PPP oraz podział ryzyka i modele wynagrodzenia obecne w Polsce.
Odbył się także wykład przedstawicielki Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczący partnerstwa publiczno-prywatnego oraz przedstawiciela Supra Brokers dotyczący bezpieczeństwa cyfrowego w samorządach.

Przyjęte stanowiska
Zgromadzenie podjęło  8 stanowisk w następujących sprawach:
• zwiększenia finansowania działalności warsztatów terapii zajęciowej,
problemów w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia,
nowoczesnej administracji,
finansowania powiatów,
nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
finansowania systemu oświaty,
dostępności komunikacyjnej Polski lokalnej,
roli powiatów w ustroju terytorialnym państwa w 20-lecie ich odrodzenia.
Z ich treścią można zapoznać się tutaj.
 

13

KWI

2018

4935

razy

czytano

Biuro Promocji, Kultury i Sportu

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

konwent1_630829807.jpg

Zdjęcie: konwent1_630829807.jpg

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Ukryj moduł.